Підведення підсумків навчальної практики магістрів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

21 березня 2021 року

 

       З 1 по 5 березня 2021 року магістри спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» економічного факультету проходили навчальну практику за обраними спеціалізаціями.

В умовах пандемії економічний факультет  став базою, де магістри під час навчальної практики набували фахових вмінь і навичок, пов'язаних з педагогічною діяльністю, у тому числі функцій проектування, конструювання й організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Метою навчальної практики було формування й розвиток професійних вмінь і навичок самостійного ведення викладацької роботи та на їх основі оволодіння видами професійної викладацької діяльності на рівні, що відповідає освітньо-кваліфікаційній програмі підготовки магістра.

Перед магістрами в процесі проходження навчальної практики ставилися такі завдання:

- ознайомитись із сучасними методами і формами організації навчального процесу у вищій школі;

- сформувати навички викладання дисциплін за обраною спеціалізацією;

- сформувати уявлення про зміст і нормативні документи, що регламентують організацію навчального процесу в закладах вищої освіти;

- виробити творчий, дослідницький підходи до педагогічної діяльності.

Практика проводилася відповідно до індивідуальної програми, складеної магістрами разом з керівниками практики в наступних формах:

- участь магістранта в підготовці і проведенні лекцій та практичних занять з тем, визначених керівником практики, які відповідають напрямку наукових інтересів магістранта;

- розробка інноваційних методів проведення занять;

- підготовка ділових ігор, кейсів, матеріалів для практичних робіт;

- участь у проведенні ділових ігор.

Впродовж тижня магістри відвідували лекційні та практичні заняття, що проводились викладачами кафедри, та на основі їх аналізу, розробили власну лекцію та практичне заняття, ділову гру, або кейс та склали звіти.

Підсумки практики підводилися на заключній зустрічі 17 березня 2021 року на підставі захисту звітів. 

На розгляд комісії у складі доцентів Березовської Л.О., Мрачковської Н.К. та старшого викладача Тітенко З.М. магістри представили звіти про проходження практики та підготували на їх основі презентації.

Власні лекційні та практичні заняття магістрів відрізнялися оригінальністю та інноваційністю.

Наприклад, Іван Оліфер  представив лекцію на тему «Фінансова безпека держави на основі венчурного інвестування», а Вікторія Колодяжна  розробила лекцію з «Фінансової безпеки банківської системи».

 

 Відрізнялися творчим підходом та професійністю, розроблені лекції Марини Журило (тема  «Управління прибутком підприємства»), Анни Пастушенко  (тема - «Фінансові ризики суб’єктів господарювання та управління ними»), Анни Шнайдер  (тема – «Фінансове планування та прогнозування діяльності аграрних підприємств»), Катерини Максюти  (тема – Бюджетна політика у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону), Дмитра Оліфера  (тема – «Ухилення від сплати податків»), Вікторії Нагорної  (тема – Проектно-кошторисна документація: порядок розробки).

 

Як ЯГРРезультати  захисту звітів дозволяють з впевненістю сказати, що план навчальної практики магістрами виконаний повністю, а за час її проходження вони набули практичного педагогічного досвіду та сформували уміння грамотно аналізувати лекційні та практичні заняття викладачів.

 

Людмила Березовська,

доцент кафедри фінансів

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook