Державний службовець провів лекційне заняття з питань державної служби та кадрової політики

16 березня 2021 року
 
15 березня 2021 р. начальник управління Державного агентства рибного господарства України у м. Києві та Київській області Володимир Мухін провів лекцію на тему «Державна служба та кадрова політика» для магістрів, які навчаються в університеті на різних освітніх програмах та в цьому семестрі обрали для вивчення вибіркову дисципліну «Державне управління».
 
 
Володимир Мухін є здобувачем вищої освіти наукового ступеня «Доктор філософії» (спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування») на кафедрі публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності (науковий керівник – д.держ.упр., доцент С. Приліпко). Він активно займається дослідженням питань державного регулювання любительського рибальства в Україні, що безпосередньо пов’язано з напрямами його діяльності на посаді.
 
 
Індивідуальний план роботи аспіранта другого року навчання передбачає проходження педагогічної (асистентської) практики під керівництвом наукового керівника. У процесі педагогічної практики поглиблюються знання аспірантів із педагогіки вищої школи, розвиваються та закріплюються вміння здійснювати науково-методичний аналіз навчальних програм окремих дисциплін, вивчати документацію з проблем наукових досліджень, оцінювати результати власної діяльності, вдосконалювати комунікативні складові викладацької діяльності.
 
  
Маючи 19-річний практичний досвід роботи державного службовця на різних посадах, під час проведення лекційного заняття Володимир Мухін зупинився на висвітленні ряду питань, які передбачені робочою програмою навчальної дисципліни з окресленої тематики, зокрема:
– державна служба, принципи її здійснення та правове регулювання;
– державний службовець, його основні права та обов’язки;
– категорії посад державної служби;
– система управління державною службою, формування та реалізація державної кадрової політики у сфері державної служби;
– умови вступу на державну службу, порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби;
– порядок призначення на посаду державної служби, контракт про проходження державної служби, присяга державного службовця;
– ранги державних службовців, просування державного службовця по службі та його переведення, оцінювання результатів службової діяльності;
– правила внутрішнього службового розпорядку державного органу, службова дисципліна та дисциплінарна відповідальність;
– підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.
 
 
 
 
На лекції здобувачі вищої освіти мали змогу задавати різні питання та обговорювати проблеми щодо практичних засад діяльності державного службовця, основних функцій та повноважень Державного агентства рибного господарства України у м. Києві та Київській області.
 
 
 Підсумком проведення заняття стала висока оцінка науковим керівником та магістрами професійних якостей лектора, змістового подання матеріалу та застосування різних методів викладання з приведенням прикладів з власного досвіду роботи на займаній посаді.
 
 
Сергій Приліпко, в.о. завідувача кафедри,

 д.держ.упр., науковий керівник

 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook