Відбулось чергове засідання Ради роботодавців гуманітарно-педагогічного факультету

7 березня 2021 року

  5 березня відбулось чергове засідання Ради роботодавців гуманітарно-педагогічного факультету, на якому учасники обговорили результати навчальної, наукової, виховної, методичної, профорієнтаційної роботи за минулий рік та поточні питання ефективної організації діяльності факультету, планування роботи на поточний рік.

   Рада роботодавців як дорадчий орган на гуманітарно-педагогічному факультеті, була створена в 2015 році саме задля вироблення стратегії та напрямів впровадження освітньої та наукової діяльності, підвищення якості професійної, практичної підготовки майбутніх фахівців шляхом співпраці факультету з провідними організаціями та підприємствами. Нині процес взаємодії зацікавлених сторін в межах факультету реалізується через участь стейкхолдерів на всіх етапах реалізації освітньої траєкторії, зокрема: через ознайомлення, обговорення, внесення пропозицій при розробці освітніх програм та навчальних планів в межах спеціальностей факультету; участь роботодавців в оцінюванні якості знань здобувачів вищої освіти при проведенні державної атестації, залучення зовнішніх стейкхолдерів до практичних занять; проведення практики на підприємствах, в різноманітних організаціях, що є потенційними для подальшого працевлаштування здобувачів вищої освіти.

   З вітальним словом до учасників звернувся декан гуманітарно-педагогічного факультету професор Василь Шинкарук. Він подякував всім членам Ради за тісну співпрацю, наголошуючи, що зазначена взаємодія – один із головних пріоритетів у роботі, в удосконаленні навчального процесу. Декан факультету зазначив, що представники Ради беруть активну участь в розробці освітніх програм, експертному оцінюванні начальних планів, в екзаменаційних комісіях з атестації здобувачів вищої освіти. Нагальним завданням є прогнозування потреб ринку праці у фахівцях за спеціальностями, розширення баз практик, сприяння працевлаштування випускників факультету на роботу за спеціальностями, посиленні профорієнтаційної роботи.

   На розгляд Ради були винесені наступні питання: внесення змін до складу роботодавців гуманітарно-педагогічного факультету, обговорення звіту про результати роботи за 2020 рік, затвердження плану роботи на 2021 рік, внесення змін до навчальних планів та програм, проходження виробничого навчання та практики тощо. По кожному з даних питань Радою роботодавців були прийняті відповідні рішення.

   Голова Ради роботодавців Ольга Іванівна Щербак, звітуючи про результати роботи, зазначила, що за минулий рік зроблено чимало, адже саме за сприяння Ради роботодавців відкриті нові навчальні лабораторії, зроблено косметичний ремонт в навчальних аудиторіях та кімнатах в гуртожитках. Сьогодні триває активний пошук шляхів вдосконалення співпраці в навчальному процесі, практичній підготовці студентів, створенні умов для їх навчання на виробництві, покращення матеріальної бази факультету. Кожне засідання Ради роботодавців факультету – це обговорення нагальних питань, прийняття важливих рішень, – наголосила Ольга Іванівна. Сучасні працівники освіти повинні мати належну теоретичну і практичну підготовку; вміти у своїй діяльності поєднувати педагогічну практику і науку; впроваджувати інновації. Якщо теоретичні аспекти підготовки студентів мають належні методичне та методологічне забезпечення, то практична підготовка студентів вимагає покращення. Звертаючись до представників Ради, вона закликала колег брати активну участь в обговоренні пропозицій щодо оновлення навчальних планів, запровадження цікавих вибіркових дисциплін, які б сприяли формуванню фахових компетентностей здобувачів вищої освіти. Випускник університету має бути конкурентоздатним на ринку праці, відчувати свою затребуваність по закінченню навчання, повинен вміти застосувати свої звання на практиці.

   Було надзвичайно приємно почути й добрі слова щодо професійних та особистісних якостей студентів нашого факультету від Голови Ради роботодавців. Ольга Щербак зазначила, що під час навчальної практики, зокрема, і на базі Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, студенти проявляють себе тільки з позитивного боку, виявляючи такі якості як відповідальність, пунктуальність, допитливість, творчість, доброзичливість, освіченість та енергійність.
   В обговоренні питання подальшого співробітництва активну участь взяли й завідувачі кафедр, які наголосили на наукових здобутках студентів, аспірантів, окреслили перспективи подальшої сумісної роботи, проінформували учасників засідання про перегляд освітніх програм відповідно до пропозицій роботодавців/стейкхолдерів. Заступники декана Ігор БуцикЯрослав Рудик висвітлили інформацію про стан проходження здобувачами освіти навчальних та виробничих практик упродовж минулого навчального року, оновленні навчальних планів. Заступник декана Світлана Харченко доповіла про наукову роботу на факультеті, проведення науково-практичних конференцій і семінарів, в яких активну участь завжди беруть і представники Ради роботодавців. Завідувачка кафедри філософії та міжнародної комунікації, голова профбюро факультету, Інна Савицька розповіла про організаційну та профорієнтаційну роботу на факультеті, заплановані зустрічі з абітурієнтами у новому креативному форматі, запросила активно долучатися до профорієнтаційної роботи і членів Ради.

   Завідувач кафедри педагогіки Руслан Сопівник поділився досвідом створення та діяльності на базі його кафедри Клубу аграрного та освітньо-наукового консалтингу. А директор Березоворудського аграрного коледжу Василь Краснюк розповів про результативність засідань з удосконалення освітньо-професійних програм кафедри педагогіки, своїй роботі з експертами акредитаційної комісії Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти під час проведення акредитації.

   Завідувачка кафедри журналістики та мовної комунікації професорка Наталія Костриця, секретар Національної спілки журналістів України Ліна Кущ, керівник представництва телеканалу «Белсат» Ілля Суздалєв розповіли про налагоджену співпрацю з провідними українськими телеканалами, в межах якої студенти спеціальності «Журналістика» наочно ознайомлюються з організацією творчо-виробничого процесу, знімають та презентують власні відеосюжети, беруть участь в телепередачах та заходах, проходять практику.
   Оксана Кузнєцова, директор Коростенської школи-гімназії імені В.Сінгаєвського, яка зараз отримає другу вищу освіту за спеціальністю «Управління навчальним закладом», запропонувала провести спільний профорієнтаційний захід для випускників Житомирської області.
   Дипломат Михайло Оснач висловив свою готовність щодо сприяння проходження навчальної практики студентами-міжнародниками в Міністерстві закордонних справ та стажуванні за кордоном, запропонував прочитати курс лекцій з дипломатичного протоколу та етикету.

   Завідувачка кафедри іноземної філології і перекладу Світлана Амеліна та представники Гете-Інституту розповіли про надання допомоги викладачам кафедри в організації і проведенні тренінгів з німецької мови, консультацій студентам щодо сучасних вимог до фахівців у галузі перекладу. За сприяння роботодавців нині вчителями в школах працює дев’ять студентів старших курсів спеціальності «Філологія», сім – в Центрах перекладів і вже мають пропозицію подальшого працевлаштування після отримання дипломів.
   Професор кафедри філософії та міжнародної комунікації Світлана Сторожук як гарант освітньо-наукової програми «Філософія» виступила з доповіддю про вимоги та особливості акредитації зазначеної програми. Зокрема, було зазначено про зустріч із  стейкхолдерами завідувачем кафедри філософії НПУ імені М.П.Драгоманова професором Наталією Мозговою та професором кафедри філософії, соціології та релігієзнавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Ігорем Гояном. Цікавою та плідною виявилась дискусія щодо вибіркових дисциплін для аспірантів кафедри.
   Приємно, що всі роботодавці факультету висловили бажання поновити традицію екскурсій для студентів та абітурієнтів на підприємства, організації, в підрозділи органів місцевого самоврядування, зрозуміло, за умов дотримання масочного режиму та карантинних обмежень. Крім того, наші роботодавці готові й далі проводити фахові лекції для студентів відповідних програм і спеціальностей.

   Підсумовуючи результати зустрічі, декан Василь Шинкарук щиро подякував учасникам за роботу, проявлену ініціативу, активну участь в засіданні та закликав всіх до подальшої співпраці, активізації наукових досліджень, розширенні баз практик, впровадження інноваційних технологій навчання в освітній процес задля удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців.


Інна Савицька,
завідувач кафедри філософії та міжнародної комунікації

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook