Викладання дисципліни «Трактори і автомобілі» виходить на новий рівень

2 березня 2021 року
    Кафедра тракторів, автомобілів та біоенергосистем на сьогодні знаходиться в активному процесі підвищення якості освітнього процесу. Відбувається активне оновлення як матеріально технічної бази так і змісту навчальних дисциплін кафедри.

     Наприкінці минулого року, незважаючи на труднощі пов’язані із світовою пандемією COVID-19 та перешкоди, пов’язані із складністю закупівлі обладнання за кордоном, на виконання доручення та завдяки підтримці ректора університету Станіслава Миколайовича Ніколаєнка було придбано сучасний навчально-демонстраційний стенд «Common Rail» виробництва компанії Mechatronika Edukacja Dydaktyczne.

     Унікальність даного обладнання полягає в високій концентрації наукових і технічних рішень, які комплексно направлені на засвоювання студентами принципів побудови, управління та роботи паливної системи сучасного автомобіля з дизельним двигуном внутрішнього згорання.
     Отримане обладнання дозволяє виконувати близько 15 різноманітних лабораторних робіт для студентів освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр» спеціальностей 208 «Агроінженерія», 133 «Галузеве машинобудування» та 275 «Транспортні технології», зокрема, дає змогу:

  • вивчати будову та складові акумуляторних систем впорскування палива;
  • вивчити будову та складові електронної системи управління дизельним двигуном внутрішнього згорання;
  • виконувати візуальну демонстрацію роботи електронної системи управління двигуном та системи впорскування дизельного палива в циліндр двигуна;
  • опанувати основи побудови електричної схеми управління двигунами сучасних автомобілів;
  • здобути навички діагностування несправностей електронної системи управління двигуном та паливної апаратури;
  • досліджувати та моделювати вплив керуючих параметрів на зміну характеристик подачі палива форсункою.

     Розпочато активне впровадження отриманого обладнання в навчальний процес кафедри. Студенти молодших курсів при вивченні профільних дисциплін освоюють будову та принципи функціонування акумуляторної системи впорскування палива «Common Rail». Студенти магістратури опановують навички з дослідження та моделювання впливу керуючих сигналів та сигналів давачів системи електронного управління двигуном на зміну параметрів процесу паливоподачі. Тому вже сьогодні наші студенти набувають не лише теоретичних знань, а можуть отримати практичні навички та знання з діагностування та функціонування сучасної системи подачі палива.
     Можна з упевненістю казати, що отримане обладнання дозволило істотно підняти рівень викладання дисциплін та відкрило перспективи його застосування не тільки в навчальних, але й науково-дослідних цілях.

  

     Викладачі кафедри розуміють відповідальність за рівень знань і професійних навичок, які випускник отримає разом з дипломом. Позитивні відгуки та враження наших студентів при вивчені новітнього обладнання є свідченням правильності обраного курсу на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази, запорукою того, що витрачені в складний час кошти вже сьогодні почали приносити і будуть приносити в майбутньому користь нашому Університету та нашій країні. 

В’ячеслав Чуба,
завідувач кафедри тракторів,
автомобілів та біоенергосистем

 


Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook