Навчально-методична рада розглянула відкриття нових освітніх програм, зміни ліцензійних обсягів та ухвалила впровадження електронного журналу відвідування студентами навчальних занять

2 березня 2021 року
     Розпочав перше весняне засідання проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша доповіддю про поточний стан організації освітнього процесу в університеті. Також він поділився інформацією про епідемічний стан в університеті та гуртожитках і закликав деканів слідкувати за ситуацією у ввірених їм підрозділах під час освітнього процесу.

  

     Начальник навчального відділу Віктор Шевчук та начальник навчально-методичного відділу Лариса Кліх доповіли про внесення змін і доповнень у «Положення про організацію освітнього процесу», «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України», «Положення про кваліфікаційну роботу бакалавра у Національному університеті біоресурсів і природокористування України».

  

    Потому перейшли до питань про підготовку до акредитації освітніх програм ОС «Бакалавр»: «Публічне управління та адміністрування» (Київ), «Будівництво та цивільна інженерія» (Київ), «Садівництво та виноградарство» (Мукачево). Співдоповідачі – Лариса Кліх, Василь Лопушняк, Сергій Приліпко, Микола Ярмоленко, Наталія Шахнович.

  

     Про внесення змін до освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування на відповідність стандарту вищої освіти для вступників 2021 року ОС «Магістр» доповів професор Сергій Приліпко, в.о. завідувача кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності. З аналогічною пропозицією про внесення змін до освітньої програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» доповів Сергій Білан, завідувач кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.

     Активне обговорення викликало питання про відкриття спеціальності 163 «Біомедична інженерія», про яке доповіли Віктор Каплун – директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, Микола Цвіліховський – декан факультету ветеринарної медицини, Віталій Лисенко – завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка. В результаті обговорення прийняли рішення відкрити спеціальність за рахунок перерозподілу ліцензійного обсягу спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

  

     Про відкриття освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» ОС «Бакалавр» доповіла Олена Кірєйцева. А про відкриття освітньо-професійної програми «Корпоративні фінанси» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС «Бакалавр» доповіла Юлія Біляк. Рада одноголосно підтримала представлені програми.

  

     Про впровадження електронного журналу відвідування студентами навчальних занять, які ведеться на навчально-інформаційному порталі E-learn доповіла декан факультету інформаційних технологій Олена Глазунова, а начальник відділу дистанційної освіти Максим Мокрієв представив зміни та доповнення до «Положення про навчально-інформаційний портал НУБіП України».

  

     Гострим питання, що стосувалось стану забезпечення електронними навчальними курсами (ЕНК) навчальних дисциплін, які викладаються ННП кафедр: технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка; хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка доповідали завідувачі кафедр – Валерій Войтюк та Микола Малюк.

     Про затвердження англомовних освітніх програм «Карантин рослин» і «Якість, стандартизація та сертифікація» другого (магістерського) рівня вищої освіти для залучення на навчання в НУБіП України іноземних студентів із 2021-2022 н.р. доповідали гаранти програм – Оксана Сикало та Наталія Сілонова.
     Декан гуманітарно-педагогічного факультету Василь Шинкарук представив план перерозподілу ліцензійних обсягів для здобуття ОС «Магістр» на спеціальностях факультету.

     Про участь університету в програмі USIАD доповіла директорка наукової бібліотеки Тетяна Кіщак. На завершення засідання розглянули представлені викладачами навчальні видання та ухвалили до для друку у такій редакції:

  • навчальний посібник «Лучні фітоценози» (автор – д.с.-г.н., доцент Коваленко В.П.);
  • довідник «Теплофізичні властивості напівфабрикатів та харчових продуктів» (автори – к.т.н., доцент Жеплінська М.М., к.т.н., доцент Василів В.П.).

Дмитро Касаткін,
секретар навчально-методичної ради

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook