На черговому засіданні кафедри обговорювались важливі питання

24 лютого 2021 року

 

    24 лютого 2021 р. відбулося чергове засідання кафедри публічного управління у змішаному режимі. На порядок денний виносились питання:
1. Про доведення до відома наказів, розпоряджень, доручень, рішень та здійснення контролю за їх виконанням.
2. Про посилення профорієнтаційної роботи.
3. Про стан підготовки до акредитації.
4. Про обговорення проєктів освітніх програм на 2021-2022 н.р. та надання рекомендацій до їх використання в освітньому процесі. 
5. Про розгляд теми дисертаційного дослідження.
6. Різне.
 
     Серед винесених на розгляд питань особлива увага була приділена профорієнтаційній роботі, підготовці до акредитації та обговоренню проєктів освітніх програм. Зокрема, на 2021-2022 н.р. гаранти освітніх програм підготовки бакалаврів д.держ.упр., доцент Олійник В.В. (онлайн Zoom), підготовки магістрів - в.о. завідувача кафедри, д.держ.упр. Приліпко С.М., підготовки аспірантів - д.держ.упр., доцент Грищенко І.М. (онлайн Zoom) представили зміст відповідних освітніх програм "Публічне управління та адміністрування" підготовки фахівців першого, другого та третього рівнів вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування“ галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”,  д.е.н., професор Витвицька О.Д. – освітньо-професійну програму “Управління інноваційною діяльністю” третього рівня вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент галузі знань 07 “Управління та адміністрування”. До обговорення освітніх програм долучилися директор ННІ неперервної освіти і туризму, професор кафедри, д.е.н. Ковальова О.В., д.е.н., доцент Старинець О.Г. (онлайн Zoom), к.е.н., професор Кулаєць М.М., к.е.н., доцент Стретович О.А., к.е.н., доцент Скрипниченко В.А. (онлайн Zoom), к.е.н., асистент Обиход К.О., здобувачі вищої освіти спеціальності "Публічне управління та адміністрування" ОС "Бакалавр" 1 курсу Вікторія Грицай (онлайн Zoom) та 2 курсу Юлія Бабенко (онлайн Zoom), ОС "Магістр" Ігор Батрак (онлайн Zoom) , ОС "Доктор філософії" Людмила Горбата (онлайн Zoom), які високо оцінили їх змістовне наповнення та надали свої пропозиції для покращення якості освітніх програм. З урахуванням внесених пропозицій від внутрішніх (дирекції ННІ неперервної освіти і туризму, НПП кафедри, інших НПП із груп забезпечення освітніх програм, здобувачів вищої освіти освітніх ступенів “бакалавр”, “магістр”, “доктор філософії”) та зовнішніх (роботодавців) стейкхолдерів прийнято рішення рекомендувати вченій ННІ неперервної освіти і туризму та вченій раді університету затвердити освітні програми з метою їх використання в освітньому процесі у 2021-2022 н.р. 
   
 
      
      
      
 
      На засіданні кафедри розглянуто тему дисертаційного дослідження аспірантки 1 року навчання Гришової Римми Владиславівни (наукові керівники д.е.н., с.н.с. Ковальова О.В. та д.держ.упр., доцент Грищенко І.М.) та рекомендовано вченій раді ННІ неперервної освіти та туризму затвердити її у такій редакції: “Механізм державного регулювання соціальної адаптації осіб з особливими потребами“. 
 
     Всі рішення кафедри були підтримані одноголосно.
 
Сергій Приліпко,
В.о. завідувача кафедри, д.держ.упр., доцент 
 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook