Лікарі ветеринарної медицини-токсикологи Держпродспоживслужби України отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації

28 лютого 2021 року
     З 15 по 26 лютого 2021 року згідно плану-графіку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, керівників і спеціалістів державних установ, які належать до сфери управління Держпродспоживслужби, в НУБіП України підвищували кваліфікацію слухачі потоку «Завідувачі лабораторіями, завідувачі секторами, головні, провідні фахівці, лікарі ветеринарної медицини – токсикологи (біохіміки)».

     Дистанційні заняття проводили викладачі факультету ветеринарної медицини і фахівці Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК з використанням програми Сisco Webex Meetings.

     Навчально-тематична програма підвищення кваліфікації включала наступні розділи:

 • Перспективи ветеринарної освіти і науки в Україні, як фактор забезпечення здоров'я нації в умовах глобалізації світової економіки.

 • Аграрна політика в контексті сучасних реформ. Фінансування заходів у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
 • Післядипломна освіта лікарів ветеринарної медицини в Україні.
 • Використання окремих біохімічних аналізаторів для визначення біохімічних показників у біозразках.

 • Мікотоксикологія. Розповсюдження грибів-продуцентів мікотоксинів. Класифікація мікотоксикозів Токсикодинаміка та біологічна дія мікотоксинів на організм тварини. Віддалені ефекти від дії мікотоксинів. Токсикологія пестицидів. Хімічна, виробнича, гігієнічна класифікація пестицидів.
 • Біохімічний аналіз крові - інформативний метод лабораторної діагностики.

 • Система управління якістю в хіміко-аналітичних лабораторіях у відповідності до ЄС вимог.
 • Дослідження в сфері харчової, біологічної та екологічної безпеки в Україні. Вакцинація як складова запобігання поширення антибіотико-резистентності.

 • Методи визначення сечовини, нітратів, нітритів, кислотного та перекисного числа жиру, кухонної солі, активності уреази в біоматеріалі та кормах. Верифікація та оцінка придатності методів, інтерпретація та оформлення результатів у відповідності до ЄС вимог.
 • Аналітична хімія пестицидів та стійких органічних забруднювачів. Валідація методик визначення залишкових кількостей ксенобіотиків. Сучасні методи визначення мультізалищків пестицидів. Пестициди: методи визначення, залишки у продуктах харчування та в об'єктах довкілля.

 • Практичні аспекти використання LC MS у випробувальних лабораторіях. Газова та рiдинна хромато-мас-спектрометрiя в хiмiко-аналiтичних дослiдженнях.
 • Актуальні питання лабораторної оцінки якості продукції АПК.

 • Використання молекулярно-генетичних методів дослідження якості та безпеки продукції АПК.
 • Євро-інтеграційний ракурс огляду проблеми випробувань засобів захисту рослин в Україні. Еколого-токсикологічні випробування в УЛЯБП АПК. Основні підходи до оцінки токсичності та ризику суміші пестицидів для біоти.
 • "Гриби" - агенти біологічної безпеки.
 • Сучасні тенденції оцінки якості, властивостей та впливу на макроорганізм питної води. Технології підготовки води для харчової промисловості.

     Кожен із викладачів, задіяних у підвищення кваліфікації, обов’язково проводив профорієнтаційну роботу. Слухачів було ознайомлено з перевагами навчання і правилами прийому до НУБіП України. Особливо акцентовано увагу на спеціальностях 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», за якими ведеться підготовка на факультеті ветеринарної медицини.

     Відповідальний за післядипломну освіту на факультеті ветеринарної медицини привітав слухачів із закінченням навчання та побажав високих професійних досягнень, щоб набуті знання у НУБіП України приносили матеріальне та моральне задоволення.

     Слухачі підвищення кваліфікації подякували науково-педагогічному колективу університету за їхню працю та ті знання, які вони отримали в Університеті. Окремо висловили щиру вдячність керівництву Національного університету біоресурсів і природокористування України за відмінно організоване навчання.


Григорій Бойко,
доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії,
відповідальний за післядипломну освіту на факультеті ветеринарної медицини

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook