Хіміки-токсикологи підвищили свою кваліфікацію на факультеті ветеринарної медицини та УЛЯБ АПК НУБіП України

16 лютого 2021 року
     З 1 по 12 лютого 2021 року згідно плану-графіку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, керівників і спеціалістів державних установ, які належать до сфери управління Держпродспоживслужби, в НУБіП України підвищували кваліфікацію слухачі потоку «Завідувачі лабораторіями, завідувачі секторами, головні, провідні фахівці, лікарі ветеринарної медицини – токсикологи (біохіміки)».

     Дистанційні заняття проводили викладачі факультету ветеринарної медицини і фахівці Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК з використанням програми Сisco Webex Meetings .

Навчально-тематична програма підвищення кваліфікації включала наступні розділи:

  1. Перспективи ветеринарної освіти і науки в Україні, як фактор забезпечення здоров'я нації в умовах глобалізації світової економіки.

  2. Післядипломна освіта лікарів ветеринарної медицини в Україні.

  3. Аграрна політика в контексті сучасних реформ. Фінансування заходів у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

  4. Використання окремих біохімічних аналізаторів для визначення біохімічних показників у біозразках.

  5. Методи визначення сечовини, нітратів, нітритів, кислотного та перекисного числа жиру, кухонної солі, активності уреази в біоматеріалі та кормах. Верифікація та оцінка придатності методів, інтерпретація та оформлення результатів у відповідності до ЄС вимог.

  6. Мікотоксикологія. Розповсюдження грибів-продуцентів мікотоксинів. Класифікація мікотоксикозів Токсикодинаміка та біологічна дія мікотоксинів на організм тварини. Віддалені ефекти від дії мікотоксинів.

  7. Токсикологія пестицидів. Хімічна, виробнича, гігієнічна класифікація пестицидів.

  8. Система управління якістю в хіміко-аналітичних лабораторіях у відповідності до вимог ЄС.

  9. Дослідження в сфері харчової, біологічної та екологічної безпеки в Україні.

  10. Використання молекулярно-генетичних методів дослідження якості та безпеки продукції АПК.

  11. Актуальні питання лабораторної оцінки якості продукції АПК.

  12. Євро-інтеграційний ракурс огляду проблеми випробувань засобів захисту рослин в Україні. Еколого-токсикологічні випробування в УЛЯБП АПК. Основні підходи до оцінки токсичності та ризику суміші пестицидів для біоти.

  13. Аналітична хімія пестицидів та стійких органічних забруднювачів. Валідація методик визначення залишкових кількостей ксенобіотиків. Сучасні методи визначення мультізалищків пестицидів. Пестициди: методи визначення, залишки у продуктах харчування та в об'єктах довкілля.

  14. "Гриби" - агенти біологічної безпеки.

  15. Сучасні тенденції оцінки якості, властивостей та впливу на макроорганізм питної води. Технології водо- підготовки для харчової промисловості.

     Кожен із викладачів, задіяних у підвищення кваліфікації, обов’язково проводив профорієнтаційну роботу. Слухачів було ознайомлено з перевагами навчання і правилами прийому до НУБіП України. Особливо акцентовано увагу на спеціальностях 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» за якими ведеться підготовка на факультеті ветеринарної медицини.

     Після завершення курсів слухачі підвищення кваліфікації заповнили анкети, в яких проаналізували і оцінили проведене навчання. У відгуках слухачі курсів висловили щиру вдячність колективу Національного університету біоресурсів і природокористування України за чудово організоване навчання.

Григорій Бойко,
доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії,
відповідальний за післядипломну освіту на факультеті ветеринарної медицини


Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook