Враховуємо досвід НУБіП України: методичний семінар з актуальних питань провадження освітньої діяльності у Бережанському агротехнічному інституті

2 лютого 2021 року
     Незважаючи на корективи, які внесла пандемія у всі сфери життя, адміністрація інституту спільно з науково-педагогічними працівниками продовжують робити все можливе для успішного функціонування й розвитку закладу.

     Надзвичайно корисною є практика НУБіП України щодо проведення різного роду нарад і семінарів-навчань зі залученням представників Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, інших відомств, а також висококваліфікованих керівників структурних підрозділів університету. На таких семінарах розглядаються і обговорюються важливі питання щодо розвитку вищої освіти, організації освітнього процесу, науково-методичної роботи, особливості акредитації освітніх програм, ліцензування нових спеціальностей тощо. За сприяння відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання керівники структурних підрозділів інституту мали можливість прийняти участь в онлайн семінар-нараді зі завідувачами кафедр, яка відбулася під головуванням ректора університету Станіслава Ніколаєнка 28 січня 2021 року у дистанційному форматі.

     Інформація отримана на цій нараді стала основою для проведення інститутського методичного семінару з актуальних питань провадження освітньої діяльності, який був проведений 29.01.2021 року. Розпочинаючи програму семінару, директор інституту Мирон Жибак наголосив на важливих завданнях, які ставить перед нами держава і суспільство, а також на основних викликах сьогодення, до яких ми завжди повинні бути готові. А це і питання організації дистанційної форми навчання та його інформаційно-технічного забезпечення, удосконалення форм і методів профорієнтаційної роботи задля недопущення зменшення контингенту студентів, ліцензування нових спеціальностей, акредитація магістерських освітніх програм, зміцнення матеріально-технічної бази, покращення наукової складової у діяльності закладу.
     Заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи Степанія Білик висвітлила питання щодо підвищення якості вищої освіти та організації освітнього процесу в умовах пандемії, зокрема, проаналізовані особливості дистанційної освіти, основні недоліки та переваги. Також були розглянуті питання організації внутрішньої системи забезпечення якості освіти, представлені детальні заходи щодо організації освітнього процесу в ІІ семестрі 2020-2021 н. р. Окреслені основні завдання, які ставляться перед деканами факультетів, завідувачами кафедр та науково-педагогічними працівниками – успішний початок семестру і проведення навчальних занять у змішаному режимі, готовність методичного забезпечення дисциплін, електронних навчальних курсів, максимального виконання обсягу практичних занять під час очної форми навчання, постійне оновлення матеріалів головного сайту інституту.

     Завідувачка навчального відділу Галина Христенко ознайомила учасників семінару з нормативним забезпеченням, особливостями та основними етапами ліцензування спеціальностей та акредитації освітніх програм.

     Із завданнями щодо наукової роботи інституту виступила завідувачка відділу навчально-науково-інноваційної діяльності Світлана Судомир, яка звернула особливу увагу на підготовку до проведення міжнародної науково-практичної конференції, підвищенні публікаційної активності НПП у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science та мають імпакт-фактор, посиленні зв’язків з бізнесом, комерціалізації наукових проектів і розробок, а також необхідності активізації наукових досліджень здобувачами вищої освіти.

     Про організацію вступної кампанії та новації вступу у 2021 році доповів заступник секретаря Приймальної комісії інституту Богдан Луговий.
     Надалі колектив закладу буде працювати відповідно до поставлених завдань щодо діяльності відокремлених підрозділів та з урахуванням позитивного досвіду з усіх напрямів роботи НУБіП України.

Степанія Білик,
заступниця директора
з навчальної та навчально-методичної роботи
Бережанського агротехнічного інституту НУБіП України

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook