Кафедрі аквакультури Національного університету біоресурсів і природокористування України – 25 років!

24 січня 2021 року
     Протягом тисячоліть риба та морепродукти були та залишаються найціннішими компонентами харчування людини та джерелом необхідних для її організму білків, жирів, вітамінів, мінеральних речовин тощо. Традиційне рибальство у внутрішніх та морських водах до недавнього часу було достатньо надійним постачальником рибної продукції. Проте рибопромислові запаси у Світовому океані в останні роки, насамперед, через стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, почали зазнавати значного пресингу і як наслідок, значного скорочення.

     Беззаперечно, перехід людства від вилову, добування рибопродукції у природному середовищі до її вирощування, культивування (аквакультури) у штучних умовах є найбільш актуальним і перспективним шляхом розвитку всього агропромислового виробництва у світі. Саме аквакультура є найбільш швидко зростаючим сектором тваринництва і, мабуть, однією з найбільш важливих секторів глобальної продовольчої системи. ЇЇ значення в забезпеченні населення планети продуктами харчування невпинно і стрімко зростає. За даними ФАО (продовольчої організації ООН) саме у 2020 році відбувся історичний злам – коли кількість продукції аквакультури перевищила загальний вилов всієї рибопродукції у природних водоймах. При цьому валовий обсяг вирощування риби і морепродуктів досяг понад 91 млн. тонн.
     Однією з важливих складових, що забезпечує стрімке зростання виробництва продукції аквакультури є кадрове забезпечення галузі, її науковий супровід, підготовка високоякісних фахівців на всіх рівнях рибогосподарського процесу, що здатні поєднувати досягнення сучасної науки і передової практики.
     Цілком логічно, що Україна, як держава з потужними запасами водних ресурсів та потенційними можливостями для розвитку аквакультури, не могла залишити без уваги цей вид діяльності та питання підготовки фахівців для нього. Саме тому, за ініціативи тодішнього ректорату Національного аграрного університету (нині НУБіП України), керівництва рибогосподарської галузі (Укрголоврибгоспу) України Сахневича В.С. та директора Інституту рибного господарства Української академії аграрних наук (ІРГ УААН) Гринжевського М.В. було створено робочу групу (Гринжевський М.В., Андрющенко А.І., Захаренко М.В., Маценко М.І.) під головуванням тодішнього декана зооінженерного факультету професора Гопки Б.М. з підготовки необхідної документації щодо створення кафедри рибництва.
     За результатами проведеної роботи наказом Національного аграрного університету (НАУ) від 23 січня 1996 р., №14 на базі зооінженерного факультету і було створено кафедру рибництва. Завідувачем кафедри призначили директора Інституту рибного господарства, кандидата економічних наук Гринжевського Миколу Васильовича.
     У 2001 р. на базі кафедри рибництва та новоствореної у 2000 р. на зооінженерному факультеті кафедри іхтіології та гідробіології був започаткований факультет водних біоресурсів і аквакультури, а кафедру рибництва було перейменовано у кафедру технологій виробництва та переробки продукції аквакультури.
     З вересня 2002 по квітень 2003 рр. завідування кафедрою здійснювалось доктором технічних наук, професором Васюковою Ганною Тимофіївною. Однак, в кінці квітня 2003 р. кафедра технології виробництва та переробки продукції аквакультури отримала сучасну назву – кафедра аквакультури, а її завідувачем став кандидат сільськогосподарських наук, доцент Алимов Сергій Іванович, який очолював її до грудня 2005 р.
     У січні 2006 р. Алимова С.І. було призначено на посаду в.о. декана рибогосподарського факультету, а в подальшому – деканом названого факультету. З цього часу і до вересня 2009 р. обов’язки завідувача кафедри аквакультури виконував к.с.-г.н., доцент Коваленко Василь Олександрович.
     З жовтня 2009 р. до серпня 2011 р. в.о. завідувача кафедри було призначено професора Трофименка Олексія Лукича, а з вересня 2011 р. кафедру аквакультури очолила доктор сільськогосподарських наук, професор Вовк Надія Іллівна, яка здійснювала керівництво кафедрою упродовж 9-ти років, до листопада 2020 р.
     У листопаді 2019 р. до колективу кафедри приєднався доктор сільськогосподарських наук, професор Бех Віталій Валерійович, який через рік, у листопаді 2020 р., прийняв керівництво кафедрою.

Очільники кафедри аквакультури у період 1996–2021 рр.

     У різні роки навчальний процес на кафедрі забезпечували такі фахівці, як Гринжевський М.В., Андрющенко А.І., Балтаджі Р.А., Вовк Н.І., Коваленко В.О., Кражан С.А., Кучеренко А.П., Литвинова Т.Г., Плуженко І.Л., Хижняк М.І., Олексієнко О.О., Третяк О.М., Алимов С.І., Кравчук Н.М., Іванов В.С., Шкарупа О.В. та інші.
     На сьогоднішній день колектив кафедри включає визнаних спеціалістів та фахівців галузі, серед яких 2 професори, доктори сільськогосподарських наук – Бех В.В. та Вовк Н.І., 5 кандидатів наук, доцентів: Андрющенко А.І., Коваленко В.О., Кононенко Р.В., Марценюк В.П., Кононенко І.С. та асистенти Охріменко О.В. і Шарило Д.Ю.


Колектив кафедри аквакультури 2004 р.


Колектив кафедри аквакультури 2007 р.


Колектив кафедри аквакультури 2010 р.


Колектив кафедри аквакультури 2017 р.

     Науково-педагогічні працівники кафедри є визнаними фахівцями у рибогосподарській науці та галузі. Доктор сільськогосподарських наук, професор Вовк Н.І. є Почесним доктором Інституту агроекології НААН України, доцент кафедри, кандидат біологічних наук Андрющенко А.І. є Почесним доктором Інституту рибного господарства НААН України.
     Ряд працівників кафедри мають державні нагороди та трудові відзнаки. Доктори сільськогосподарських наук, професори Бех В.В. та Вовк Н.І. нагороджені трудовими відзнаками «Почесний працівник рибогосподарської галузі». Доцент кафедри Андрющенко А.І. має державні нагороди – орден «За заслуги» ІІІ ступеня, «Відмінник освіти України» та трудові відзнаки: «Ветеран рибогосподарської галузі», «Почесний працівник рибогосподарської галузі», «Ветеран рибного господарства». Трудовими відзнаками «Почесний працівник рибогосподарської галузі» та «Ветеран рибогосподарської галузі» нагороджено доцента Коваленка В.О.
     В перші роки після створення кафедри заняття проводились за блоковою системою, на базі науково-дослідних лабораторій та аудиторних приміщень Інституту рибного господарства УААН, за дисциплінами «Іхтіологія», «Рибництво», «Гідробіологія», «Мікробіологія», «Годівля риб», «Іхтіопатологія», «Розведення риб», «Селекція риб», «Економіка рибогосподарської галузі». Практичні, лабораторні заняття та виробничу технологічну практику студенти проходили у дослідних господарствах ІРГ УААН «Нивка» та «Великий Любінь», а також у виробничих рибницьких господарствах Укррибгоспу.
     Сьогодні кафедра аквакультури має потужну матеріально-технічну базу, яка повною мірою здатна забезпечити навчальний процес та отримання студентами необхідних теоретичних та практичних навичок. Гордістю кафедри є навчально-науково-виробнича лабораторія рибництва, що розташована в смт. Немішаєве. Історія лабораторії розпочинається з 2006 р, коли на базі ставової рибдільниці ВСП НАУ «Немішаївський агротехнічний коледж» у складі кафедри аквакультури було створено навчально-виробничу лабораторію рибництва (наказ ректора НАУ від 10.01.2006 р., № 7). У подальшому, для розширення функцій та підвищення оперативних можливостей лабораторії у проведенні навчально-наукової та виробничої діяльності шляхом надання госпрозрахункового статусу (рішення вченої ради Університету від 30.09.2009 р. та наказ ректора НУБіП України від 30.09.2009 р., № 912), її було перейменовано у навчально-науково-виробничу лабораторію рибництва (скорочено – ННВЛ рибництва). Першим завідувачем цієї лабораторії став Ноженко А.І., досвідчений професіонал у сфері аквакультури, який керував нею до 2010 р., до переходу на посаду Голови Правління виробничого об’єднання «Укррибгосп».
     За сприяння декана тодішнього рибогосподарського факультету Кондратюка Вадима Миколайовича, завідувача лабораторії Ноженка А.І. та за активного сприяння доцентів кафедри аквакультури Кононенка Р.В. і Коваленка В.О. та старшого рибовода Гриви О.І. виробнича база лабораторії поповнилася інкубаційним цехом і експериментальною замкненою аквасистемою, в якій розпочали повноциклове вирощування осетрових риб.
     Після Ноженка А.І. у різні роки ННВЛ рибництва очолювали Макаренко О.І. і Мамалат С.І. А у листопаді 2019 р. в.о. завідувача лабораторії було призначено працівника Немішаївської рибдільниці, випускника факультету тваринництва та водних біоресурсів, Годуна Богдана Васильовича.
     Головним завданням лабораторії було та залишається покращення рівня практичної підготовки студентів шляхом залучення їх до науково-дослідних робіт та практичного впровадження досягнень аквакультури, однак вона використовується і в інших цілях: підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у виробничих умовах, проведення науково-виробничої діяльності; надання консультаційних, освітніх, інформаційних та інших послуг; поліпшення фінансового та матеріально-технічного забезпечення університету шляхом збільшення надходжень коштів до спеціального фонду від здійснення вищевказаних послуг; використання науково-практичних напрацювань, знань та досвіду набутих у процесі діяльності, для поліпшення навчального процесу та наукової роботи.

  

     Кафедра аквакультури має статус випускової і здійснює підготовку студентів ОС «Магістр» зі спеціальності 207 – «Водні біоресурси та аквакультура» за такими спрямуваннями: «Ставова аквакультура», «Індустріальна аквакультура», «Осетрівництво» та «Лососівництво».

  

  

     Результатом багаторічної наукової та практичної роботи співробітників кафедри є значна кількість навчально-методичної літератури, в тому числі з грифом МОН та МАП, зокрема підручники: «Ставове рибництво», «Індустріальне рибництво», «Аквакультура штучних водойм» (блоки: «Ставова аквакультура» та «Індустріальна аквакультура»), «Рибництво», «Іхтіопатологія», «Інтенсивні технології в аквакультурі», «Осетрівництво», «Лососівництво», «Технології прісноводної аквакультури», «Генетика риб» та навчальні посібники: «Технології виробництва об’єктів аквакультури», «Аквакультура», «Технічні засоби в рибництві», «Технології прісноводної аквакультури», «Аквакультура природних водойм» та ін. Також викладачі кафедри щорічно освоюють нові методики робіт на основі світового досвіду, що стає результатом підготовки ряду навчальних та методичних посібників, призначених для практичної і самостійної роботи студентів різних форм навчання та освітніх ступенів, та практичних рекомендацій для виробничих підприємств рибної галузі. Зокрема, підготовлено Технічну інструкцію з розведення коропа та рослиноїдних риб англійською та російською мовами, що розміщена у вільному доступі на сайті ФАО-ООН.
     Не залишається без уваги і практична підготовка студентів кафедри, яку вони проходять як на базі ННВЛ рибництва НУБіП України, так і на кращих виробничих підприємств аквакультури, наукових установ і органів управління рибною галуззю України.

  

     Під час проведення лабораторних та практичних занять, технологічної практики студенти набувають знань та досвіду щодо основних ланок технологій виробництва та переробки продукції прісноводної аквакультури, природного та заводського відтворення об’єктів ставового та індустріального культивування, методів селекції та племінної роботи в рибництві, підвищення рибопродуктивності водойм, профілактики та терапії хвороб риб. У начальному процесі використовуються новітні технологічні розробки провідних державних інститутів рибогосподарського профілю країн СНД та світової зарубіжної науки, а також досягнення зарубіжної та вітчизняної науки і практики.

  

  

     Кафедра аквакультури підтримує тісні наукові зв’язки з рядом науково-дослідних інститутів НААН України (Інститут рибного господарства, Інститут генетики та розведення тварин, Інститут гідротехніки та меліорації, Інститут агроекології), Інститутом гідробіології НАН України, Київським національним університетом ім. Т.Г. Шевченка, Херсонським державним аграрним університетом, Білоцерківським Національним аграрним університетом, Польським Інститутом прісноводного рибництва (м. Ольштин), Національним ліцеєм ім. Луї Пастера (Франція), Університетом штату Кентуккі (США) та Університетом Дубровника (Хорватія), а також Мережею центрів з аквакультури Центральної та Східної Європи (NACEE, Угорщина). Тривалий час (до 2014 р.) кафедра тісно співпрацювала з Астраханським технічним університетом та Всеросійським науково-дослідним інститутом прісноводного рибного господарства (РФ).

  

     На сьогодні основні напрями наукової діяльності кафедри аквакультури зводяться до таких:

  • розробка теоретичних основ підвищення біопродукційного та рибопродуктивного потенціалу рибогосподарських водойм України, удосконалення існуючих, розробка сучасних економічно та екологічно доцільних технологій і біотехнологій в ставовій та індустріальній аквакультурі;
  • розробка стратегій розвитку осетрівництва, створення генетично однорідних колекційних доместикованих стад осетрових видів риб для відтворення у внутрішніх водоймах та товарного осетрівництва з використанням методів генної ідентифікації та біохімічної генетики;
  • розробка та впровадження методів ідентифікації та оцінки племінних стад об’єктів аквакультури в рибних господарствах України;
  • розробка та узагальнення уніфікованої нормативно-технологічної бази даних з відтворення і вирощування об’єктів культивування в ставовій, індустріальній та випасній аквакультурі.

     На кафедрі аквакультури постійно діє студентський науковий гурток з «Рибництво». Керівник гуртка – доцент Коваленко В.О. За результатами науково-дослідної роботи студенти – члени гуртка виступають із доповідями на студентських науково-практичних конференціях факультету, інших установ і вищих навчальних закладів, беруть участь у всеукраїнських конкурсах студентської науки. Упродовж останніх двох років гурток «Рибництво» займав перше місце на факультетському етапі конкурсу НУБіП України «Студентська наука» і друге та третє місця – у фіналі конкурсу в 2019 і 2020 роках, відповідно.

     Кафедра аквакультури з 2011 р. здійснює підготовку аспірантів зі спеціальності 207 – «Водні біоресурси та аквакультура». Випускники аспірантури кафедри Резнікова І.С. та Охріменко О.В. захистили дисертації і отримали науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук. Аспіранти Шарило Д.Ю. і Поліщук Н.В. завершують експериментальні роботи і приступають до формування рукописів своїх наукових робіт. Аспіранти Коваленко Б.Ю., Берлінець Я.В., Задорожний М.Ю. і Щербина В.В. проводять дослідження у сфері технологій аквакультури під керівництвом провідних науковців кафедри.

  

     Кафедра аквакультури переймається подальшою долею своїх випускників: активно сприяє їх працевлаштуванню, допомагає професійному становленню. Завдяки авторитету викладачів старшого покоління та ентузіазму їхніх молодших колег, тісним зв’язкам членів колективу із багатьма підприємствами та установами рибної галузі, більшість випускників кафедри аквакультури залишаються вірними обраній професії і знаходять своє місце у сфері рибогосподарської виробничої, наукової, освітянської або управлінської діяльності, як в Україні, так і за кордоном.
     Ми пишаємося нашими випускниками, які сьогодні гідно представляють свій університет, факультет і кафедру, як справжні професіонали у сфері аквакультури нашої держави та за кордоном: Онищук Юрій, Терновенко Марина, Сироватка Денис, Паламарчук Руслан, Панасюк Антон, Пашко Сергій, Шарило Дмитро, Басов Олександр, Деньгуб Тетяна, Швець Артем та багато, багато інших.
     Такий комплексний підхід до підготовки студентів аквакультурного спрямування дає можливість колективу кафедри здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів, готувати молодий потенціал для продуктивної діяльності, забезпечувати рибну галузь фахівцями, здатними поєднувати в комплексі якості дослідника та практика.
     25 років для людини – це вік розквіту, натхнення та нових звершень. В такому віці зараз перебуває і кафедра аквакультури. Ми продовжуватимемо наукові та культурні традиції спеціальності, впроваджуватимемо новий досвід та працюватимемо зі ще більшою наполегливістю. Колектив кафедри аквакультури і надалі плідно працюватиме для забезпечення рибної галузі кваліфікованими кадрами та отримання нових наукових здобутків!
     Наразі на кафедрі триває підготовка до святкування нашого маленького ювілею – планується проведення міжнародної конференції «Аквакультура XXI століття – проблеми розвитку та перспективи», яка буде присвячена до Дня університету та проведена в рамках його святкування.

Вадим Кондратюк,
декан факультету тваринництва та водних біоресурсів

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook