Якісна практична підготовка майбутніх менеджерів – напрям діяльності колективу кафедри управління та освітніх технологій

4 січня 2021 року

Поєднання теоретичної та практичної складових у освітньому процесі при підготовці майбутніх фахівців спеціальності «Менеджмент» (освітніх програм «Управління персоналом» та «Управління навчальним закладом») – перевірена формула якості освіти.

У "Положенні про практичну підготовку студентів НУБІП України" чітко визначено мету практичного навчання – узагальнення набутих теоретичних і практичних знань, одержання професійних навичок і умінь, що формують фахівців з вищою освітою відповідно до освітнього ступеня та сприяють поліпшенню якості підготовки фахівців.

Так, з 07 жовтня 2020 р. по 11 грудня 2020 р. здобувачі першого року навчання кафедри управління та освітніх технологій гуманітарно-педагогічного факультету відкрили для себе нові, раніше не бачені глибини спеціальності – пройшли навчальну (ознайомчу з фаху) практику.

Метою навчальної (ознайомчої з фаху) практики для магістрантів освітньої програми «Управління персоналом» є ознайомлення з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними організаціями; організацією підготовки фахівців з управління персоналом; закріплення, поглиблення та систематизація теоретичних знань, набутих студентами під час вивчення навчальних дисциплін, розвитку навичок їх практичного застосування; самостійне та комплексне розв’язання конкретних фахових завдань з управління персоналом.

Метою навчальної (ознайомчої з фаху) практики для магістрантів освітньої програми «Управління навчальним закладом» є ознайомлення зі структурою управління навчальним закладом; документацією структурних підрозділів, що сприятиме закріпленню теоретичних знань, практичних умінь та навичок з обґрунтування, підготовки та прийняття самостійних управлінських рішень.

Акцент колективу кафедри, яка забезпечує реалізацію освітніх програм «Управління персоналом» та «Управління навчальним закладом», – якість освіти. Відтак і керівник практики – професор Сергій Кубіцький, і науково-педагогічні працівники кафедри надавали студентам фахову консультаційну та інформаційну підтримку протягом усього періоду проходження практики.

Варто відзначити високий рівень самостійності та відповідальності студентів у поєднанні з їх інноваційним та креативним підходом до виконання поставлених завдань.

В цілому завдання, поставлені студентам перед навчальною (ознайомчою з фаху) практикою, успішно виконані, чому є підтвердження: змістовні письмові звіти та відмінні залікові оцінки.

Сергій Михнюк,
асистент кафедри управління та освітніх технологій

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook