Звіт декана факультету захисту рослин, біотехнологій та екології схвалено

29 грудня 2020 року
     24 грудня 2020 року відбулися збори трудового колективу факультету захисту рослин, біотехнологій та екології у форматі Webex-конференції, на яких було заслухано звіт декана факультету Юлії Коломієць «Про результати діяльності факультету захисту рослин, біотехнологій та екології у 2020 році та завдання на 2021 рік».

     На зборах був присутній перший проректор НУБіП України Ігор Ібатуллін, члени Вченої ради, науково-педагогічні працівники, представники лаборантського складу та студентства факультету.

     У своєму виступі Юлія Коломієць прозвітувала про роботу колективу факультету у 2020 році в складних умовах, що викликані пандемією COVID-19 та окреслила основні завдання факультету на 2021 рік в напрямках навчальної, наукової, міжнародної, виховної та інноваційної діяльності у рамках виконання програми розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива – 2025».
     У виступі декан закцентувала увагу на основних аспектах.

  1. Незважаючи на цьогорічні виклики, а саме карантинні обмеження успішно було реалізовано вступну кампанію - студентами факультету стало 328 осіб (з них 92 особи за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб), проте необхідно максимально мобілізуватися кожному НПП особливо для проведення профорієнтаційної роботи.
  2. Оптимізація структури факультету, а саме укрупнення кафедр, дозволила в короткий термін покращити наукову і науково-методичну роботу та якість підготовки фахівців. Кафедри працюють над покращенням свого кадрового складу, одним із напрямів якого є проходження стажувань НПП, підвищення кваліфікації за напрямом діяльності кафедри, здобуття другої вищої освіти.
  3. У 2020 році успішно відбулись захисти кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти за ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр». Дипломи отримали 356 осіб. Суттєво зменшилась кількість робіт, які не пройшли первинну перевірку на плагіат, що свідчить про якісну роз’яснювальну роботу дипломних керівників та адміністрації факультету.
  4. Освітній процес у зв’язку з проведенням дистанційного навчання на факультеті повністю адаптований. З 185 дисциплін, що викладаються викладачами факультету 100% знаходяться на платформі Elearn. Основним завдання у 2021 році є атестація ЕНК, що на даний момент становить 36%.
  5. Про покращення якості навчання та роботи НПП говорить і той факт, що у 2020 році було відраховано (за різними причинами) 49 осіб, що на 28% менше, ніж за аналогічний період 2019 (68 осіб).

     Декан факультету відмітила, що широта наукових інтересів, професіоналізм, володіння сучасними методами наукових досліджень, дозволяють колективу науково-педагогічних працівників примножувати науковий і науково-педагогічний потенціал університету, забезпечувати безперервність і спадкоємність наукового процесу. Науковий потенціал дозволяє реалізовувати міждисциплінарні проекти, комплекс науково-дослідних робіт за бюджетними, договірними, ініціативними програмами різного профілю та забезпечувати повний цикл розробок, випробувань наукоємної продукції.

     У 2020 році науково-педагогічні працівники факультету працювали над виконанням 4 наукових тематик, а також 26 ініціативних НДР. У виконанні НДР брали участь 22 виконавці; серед них штатних працівників – 6, докторів наук –5, кандидатів наук –7. За звітний період за результатами наукових тематик вченими підготовлено та опубліковано більше 56 статей, у тому числі 16 – в іноземних виданнях, які входять до наукометричних баз даних, 17 – Scopus, Web of Science, 2 монографії, 7 навчальних посібників, 9 підручників, 59 науково-методичних рекомендацій, 14 патентів на корисну модель. За поточний рік підтверджено їх актуальність, інноваційну спрямованість та відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки України.

     Юлія Василівна привітала наших вчених, для яких 2020 рік став щедрим на наукові здобутки, а саме: вчене звання професора присуджено доктору сільськогосподарських наук Миколі Патиці. Подякою МОН нагороджено доктора сільськогосподарських наук, професора Наталію Макаренко. Указом Президента України № № 579/2020 від 18 грудня 2020 року призначено державні стипендії видатним діячам освіти строком на два роки, серед стипендіатів наш колега доктор біологічних наук, професор Віталій Гайченко.

     Декан факультету звернула увагу на те, що плідним цей рік був і на попередні захисти, у 2020 році на факультеті було розглянуто 7 дисертаційних робіт, із яких 3 подано на здобуття наукового ступеня доктора наук. Проведено 3 фахові семінари, де було рекомендовано до захисту дисертаційні роботи, що були подані на здобуття ступеня доктора філософії. На сьогодні в аспірантурі навчається 28 аспірантів, теми робіт яких відповідають сучасним вимогам та є актуальними не лише для України. І тому, ми можемо бути впевненими, що і наступний рік буде плідним на попередні захисти.

     Наші студенти, також були активними у науковій діяльності у 2020 році. Так, магістр 1 року навчання спеціальності 101 «Екологія» Владислав Яненко був нагороджений дипломом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, який проведено у рамках IV міжнародного екологічного форуму «Еко Форум – 2020». Анастасія Бовсуновська, магістр 2 року навчання, спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» стала бронзовою призеркою Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань «Біологія», який проходив на базі Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Ми вітаємо наших переможців і віримо, що у 2021 році наукових здобутків серед наших студентів примножиться.

     Велику увагу в своєму виступі декан приділила планам роботи факультету на 2021 рік. Зокрема, Юлія Василівна наголосила на необхідності проведення акредитаційної експертизи деяких спеціальностей, створенні комп’ютерного класу в аудиторії 75, стажуванні НПП кафедр на підприємствах, забезпеченні надходжень спец. коштів, необхідності проведення міжнародних конференцій, активізації профорієнтаційної роботи, тощо.

     В обговоренні взяли участь завідувач кафедри екобіотехнологій та біорізноманіття, доктор с.-г. наук, член-кореспондент НААН України, професор Патика М.В., завідувач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності, доктор педагогічних наук, професор Боголюбов В.М., завідувач кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин, доктор с.-г. наук, член-кореспондент НААН України, професор Доля М.М., завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики, кандидат біол. наук, доцент Бойко О.А., завідувач кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна, канд. с.-г. наук, доцент Гентош Д.Т. Виступаючі позитивно оцінили роботу колективу у нелегкому 2020 році, наголосили на важливості подальшого розвитку в усіх видах діяльності факультету.

     Перший проректор університету Ігор Ібатуллін у своєму виступі звернув увагу на те, що не все в роботі факультету викликає оптимізм, є і недоліки. Мало наукових проектів, на факультеті є проблема з атестацією наукових лабораторій. Ігор Ілліч відмітив, що факультет потужний, але необхідно відповідати сучасним вимогам. Звернув увагу всіх викладачів та співробітників факультету на те, що тільки разом, підтримуючі керівництво факультету і особисто декана, факультет зможе досягти успіху. Перший проректор наголосив на необхідності розробити та прийняти план розвитку факультету до 10.01.2021 р.

     Після обговорення звіт декана факультету захисту рослин, біотехнологій та екології було одноголосно схвалено.
 

Ольга Дмитрієва,
голова профспілкової організації факультету

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook