Захист магістрів заочної форми навчання освітнього ступеня магістр спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Адміністративний менеджмент» на кафедрі адміністративно менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності

2 грудня 2020 року
Кафедра адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності

1 грудня 2020 року на виконання наказу ректора №1070 «З» розпочала роботу екзаменаційна комісія, призначена  проведення підсумкової  атестації магістрів (захисту магістерських робіт) освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Адміністративний менеджмент» (спеціалізацій «Управління закладами охорони здоров’я» та «Адміністративний менеджмент») заочної форми навчання, факультету аграрного менеджменту.

З вступним словом до магістрів та членів комісії звернувся декан факультету аграрного менеджменту – Анатолій Дмитрович Остапчук.

Анатолій Дмитрович Остапчук представив голову екзаменаційної комісії та членів комісії:

-        Резнік Надія Петрівна – голова комісії, професор кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського, д.е.н., професор;

Члени комісії:

-        Мостенська Тетяна Леонідівна, професор кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності д.е.н., професор;

-        Ковтун Олена Анатоліївна, доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, к.е.н.;

-        Костюк Ольга Дмитрівна, доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, к.е.н.

-        Міщенко Іван Анатолійович - секретар екзаменаційної комісії доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, к.е.н.

Магістри представили  результаті проведених досліджень. Представлені матеріали магістерських робіт характеризувались інноваційністю підходів, обґрунтованістю висновків та пропозицій. 

В умовах пандемії більшість випускників презентували свої кваліфікаційні роботи з робочих кабінетів.  На поставлені запитання члени комісії отримали  ґрунтовні  відповіді.

Теми робіт висвітлювали різні аспекти управлінської діяльності.

           

          Формування та виховання культури здоров’я дітей молодшого шкільного віку.

Підвищення ефективності  управління персоналом в закладах охорони здоров’я.

Медичне страхування як складова загальнообов’язкового соціального страхування в Україні

Забезпечення ефективності управління якістю  надання медичних послуг в закладі охорони здоров’я

Управління інвестиційними проектами закладу  охорони здоров’я

 

Медико-соціальне обґрунтування оптимізації прийому пацієнтів лікарями-спеціалістами з використанням системи eHealth

 

    

2 грудня 2020 року на кафедрі адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності продовжились захисти магістерських робіт магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Адміністративний менеджмент» заочної форми навчання.

         

Випускники  представили  результати виконання робіт у підготовлених доповідях і презентаціях.  Темами магістерських робіт випускники обрали: формування кадрового потенціалу підприємства; управлінський механізм підвищення якості надання медичної допомоги;  організація системи управління на підприємстві та заходи щодо підвищення її ефективності; управління конкурентною стратегією підприємства; роль системи охорони здоров’я  у забезпеченні сталого розвитку України; медичне страхування в зарубіжних країнах: досвід для України; удосконалення системи управління якістю молокопереробного підприємства; управління інвестиційною діяльністю підприємства; управління конфліктами в закладі охорони здоров’я; організація управлінського контролю на підприємстві.

 

 

Голова комісії, професор Резнік Н.П. зазначила, що всі представлені магістерські роботи підготовлені на високому рівні, з урахуванням реальної ситуації в досліджуваній галузі, і можуть бути використані у практичній діяльності організацій.

Комісія дала високу оцінку кваліфікаційним роботам магістрів і побажали професійного зростання випускникам.

 

 

Професор кафедри адміністративного

менеджменту та ЗЕД

Мостенська Т.Л.

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook