Науково-технічна рада НДІ здоров’я тварин продовжує розглядати важливі питання сьогодення факультету ветеринарної медицини

2 грудня 2020 року
     30 листопада 2020 року відбулося чергове засідання науково-технічної ради Науково-дослідного інституту здоров’я тварин в режимі онлайн з використанням платформи Webex meeting (Cisco).

     Відповідно до порядку денного та Порядку проходження попереднього розгляду дисертацій у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, затвердженого наказом ректора від 05.03.2015 року №245, та Тимчасового порядку дистанційного розгляду дисертацій у Національному університеті біоресурсів і природокористування України в умовах карантину, затвердженого наказом ректора від 04.05.2020 року № 333, першим питанням було розглянуто дисертаційну роботу Кучерук Марії Дмитрівни на тему: «Санітарно-гігієнічне обґрунтування застосування фіто- та біопрепаратів при виробництві продукції птахівництва органічного походження», подану на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук зі спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Науковий консультант – доктор ветеринарних наук, професор Дмитро Засєкін, директор НДІ здоров’я тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України.

     Згідно розпорядження першого проректора І.І. Ібатулліна головувала на засіданні НТР, щодо розгляду даного питання, заступник голови науково-технічної ради науково-дослідного інституту здоров’я тварин доктор ветеринарних наук, доцент Наталія Грушанська.

     У засіданні прийняли участь 30 учасників, зокрема члени науково-технічної ради, співробітники факультету, начальник науково-дослідної частини НУБіП України, професор, чл.-кор. НААН Володимир Отченашко, президент громадської спілки виробників органічних сертифікованих продуктів «Органічна Україна» Олена Березовська, голова Правління Федерації органічного руху України, к. екон. н. Євген Милованов, інспектор з виробництва с.-г. продукції сертифікаційного органу Органік Стандарт, к. вет. н., доцент Руслан Білик, науковий консультант Італійського міжнародного журналу з птахівництва «Зоотехніка Інтернешинл» (Zootecnica International), к. вет. н., Віктор Азар’єв (Ізраїль), керівник господарства, у якому виробляється органічна продукція птахівництва Ковтун Юрій. Серед присутніх на засіданні були шість докторів наук, що представляють дану спеціальність.
     Після доповіді Марії Кучерук питання задавали члени науково-технічної ради: акад. Микола Цвіліховський, проф. Володимир Духницький, акад. Анатолій Мазуркевич, проф. Віталій Недосєков. Було поставлено майже 40 питань, на які здобувач надала обґрунтовані відповіді та пояснення.
     Далі виступили – науковий консультант – Дмитро Засєкін, д. вет. н., професор, професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька, директор НДІ здоров’я тварин та рецензенти: Світлана Ткачук, д. вет. н., професор, професор кафедри ветеринарної гігієни імені проф. А.К. Скороходька факультету ветеринарної медицини НУБіП України; В’ячеслав Коваленко, д. вет. н, професор, завідувач сектором з розробки нормативно-правової бази з питань біобезпеки Державного науково-контрольного інституту біотехнологіі і штамів мікроорганізмів; Василь Соколюк, д. вет. н., професор, професор кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни Поліського національного університету. На основі аналізу дисертації рецензенти дали їй загальну позитивну оцінку.

     В обговоренні взяли участь: академіки Микола Цвіліховський і Анатолій Мазуркевич, професори Володимир Духницький і  Володимир Отченашко, а також Олена Березовська, Віктор Азар’єв. Виступаючі відзначили актуальність обраної теми досліджень, наукову і практичну цінність дисертації. У виступах рецензентів та учасників дискусії було запропоновано скоригувати назву та просити вчену раду НУБіП України затвердити її в наступній редакції: «Теоретичне й експериментальне обґрунтування застосування натуральних профілактичних препаратів у органічному птахівництві». Враховуючи актуальність теми дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, впровадження їх у виробництво, достатню повноту викладення матеріалів дисертації в опублікованих наукових працях, відповідність роботи вимогам Порядку присудження наукових ступенів, членами науково-технічної ради підтримано пропозицію рецензентів про рекомендацію дисертації М.Д. Кучерук до розгляду в спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія». Рішення було прийнято одноголосно.

     Другим питанням слухали інформацію д. вет. н., професора Віталія Недосєкова про досвід проведення фахового семінару з підготовки докторів філософії на кафедрі епізоотології, мікробіології і вірусології. Зазначено, що на кафедрі, в рамках проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, слухали доповідь аспіранта кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин Полтавської державної аграрної академії Ігоря Коломака на тему: «Патоморфологічні зміни у голубів при сальмонельозі і ешерихіозі», на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії, галузі знань 21, спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» (https://nubip.edu.ua/node/82485). Зазначене Віталієм Недосєковим викликало жваву дискусію присутніх членів науково-технічної ради, були надані пропозиції щодо опанування нової практики підготовки докторів філософії в галузі ветеринарної медицини.
     Також заслухали звіт професора Дмитра Засєкіна – голови комісії з атестації аспірантів та здобувачів 1-3 років навчання за освітньо-науковими програмами підготовки доктора філософії зі спеціальностей 211 – «Ветеринарна медицина», 212 – «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» та 091 – «Біологія». Д. А. Засєкін зазначив, що 16 листопада 2020 р. відбулась онлайн-атестація аспірантів факультету ветеринарної медицини, де вони представили свої здобутки у презентаціях, відповідали на запитання членів комісії та оголошували плани на майбутній рік. Всього було заслухано 40 аспірантів, з них успішно атестовано 39, не атестовано 1 – у зв’язку з відрахуванням з аспірантури за сімейними обставинами.

     У різному було розглянуто і підтримано пропозицію кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого про відкриття ініціативної науково-дослідної роботи на тему: «Кортико-вегетативні механізми регуляції фізіологічних функцій у тварин та методи їх корекції» і призначити науковим керівником д. вет. н., професора Валентина Карповського.


Усі рішення були прийняті одноголосно.


Ганна Козловська, 
секретар науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook