Вимоги до професійного розвитку науково-педагогічних працівників університету

30 листопада 2020 року
     Професійний розвиток науково-педагогічних працівників університетів на сьогодні є одним зі стратегічних напрямів реформування системи вищої освіти в Україні, адже без викладачів, чий професійний рівень відповідає сучасним тенденціям розвитку вищої освіти, спроможних працювати в рамках моделі студентоцентрованого навчання, орієнтованих на академічну мобільність і сповідування академічної доброчесності, годі й сподіватись на конструктивні зміни в національній системі вищої освіти. Тому високі вимоги до професійних компетентностей науково-педагогічних працівників потребують реформування системи їх безперервного професійного розвитку задля підвищення якості надання освітніх послуг.

     Враховуючи означене, на основі «Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 р. № 1341 в НУБіП України розроблено та затверджено Вченою радою університету «Положення про професійний розвиток науково-педагогічних працівників Національного університету біоресурсів і природокористування України».

     Згідно з методичними рекомендаціями, професійний розвиток науково-педагогічних працівників Університету – це безперервний процес набуття нових та вдосконалення раніше набутих професійних та загальних компетентностей, необхідних для професійної діяльності, що передбачає постійну самоосвіту та інші види й форми професійного зростання і може реалізуватися шляхом формальної та неформальної освіти, стажування, здійснення професійної діяльності тощо.
     Професійний розвиток триває впродовж усього періоду професійної діяльності викладача. До нього можна віднести:

  • здобуття наступного ступеня вищої освіти (освітнього, освітньо-професійного, освітньо-наукового, освітньо-творчого, наукового), у тому числі за іншою спеціальністю чи освітньою програмою;
  • підвищення кваліфікації, стажування або самоосвіта;
  • виконання нових або більшої складності професійних обов'язків тощо.

     В НУБіП України планування професійного розвитку викладачів та узгодження графіку відповідних заходів здійснюється на рівні кафедри, факультету чи навчально-наукового інституту, ННІ неперервної освіти і туризму. Основними складовими професійного розвитку НПП Університету є підвищення кваліфікації та стажування.
     Обсяг підвищення кваліфікації НПП установлюється в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи і для викладачів університету впродовж п'яти років не може бути меншим ніж шість кредитів ЄКТС (1 кредит ЄКТС становить 30 годин). При цьому накопичувальна система передбачає можливість враховувати обсяги підвищення кваліфікації чи інших видів професійного удосконалення, які визнаються як підвищення кваліфікації і, які здійснювалися викладачами будь-коли впродовж міжатестаційного періоду.

     Детальніше з положенням про професійний розвиток науково-педагогічних працівників НУБіП України можна ознайомитись за посиланням:

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya_profesiyniy_rozvitok_npp_dlya_saytu_arial.docx

 

Лариса Кліх,
завідувач навчально-методичного відділу

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook