В Ірпінському фаховому коледжі завершилася декада циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін в онлайн-форматі

25 листопада 2020 року
    З 9 по 20 листопада 2020 року в Ірпінському фаховому коледжі проходила декада циклової комісії викладачів фінансово-економічних та облікових дисциплін в онлайн-форматі. У зв’язку з переходом на дистанційне навчання, яке є реаліями сьогодення через поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), всі заплановані заходи проводились в онлайн-режимі з використанням платформ Discord, Zoom, навчально-інформаційного середовища Moodlе, а також інших інтернет-ресурсів і онлайн-сервісів.

     Головне завдання декади циклової комісії – підвищення ефективності позааудиторної роботи, удосконалення дослідницьких умінь та навичок, розвиток ініціативи, творчого підходу до розв’язання проблем, розкриття інтелектуальних здібностей та творчого потенціалу майбутніх фахівців. Всі заходибули спрямовані на вирішення проблем підготовки здобувачів освіти – майбутніх фахівців та формування фахових компетенцій у різних видах економічної діяльності.
     Декаду було розпочато проведенням майстер-класу «Практичне використання сучасного програмного забезпечення у сфері фінансів» для здобувачів освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Майстер-клас провів к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування НУБіП України, сертифікований бізнес-тренер Володимир Литвиненко, який поділився власним досвідом роботи на посаді бухгалтера. Учасники майстер-класу розглянули питання формування професійних компетентностей фахівців у галузі фінансів в умовах інтеграції України в європейський освітній простір та проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління підприємством у сучасних реаліях вітчизняної економіки.

     Профорієнтація є важливою складовою професійної діяльності викладачів Ірпінського фахового коледжу у питаннях формування якісного контингенту студентів закладу освіти. З метою популяризації спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» викладачі фінансових дисциплін Світлана Іванова і Лілія Чайка провели інтерактивну гру для ліцеїстів 9-А класу Ірпінського академічного ліцею НУБіП України.
     Викладачі акцентували увагу на тому, що фахівці сфери фінансів можуть працювати як у банку, так і в страховій компанії, як у кредитній установі, так і в інвестиційній компанії, а також мати власний бізнес. Ліцеїсти мали змогу ознайомитися з перевагами професії, професійними навичками та якостями, якими повинен володіти фінансист.

     11 листопада викладач фінансових дисциплін Вікторія Сова організуваладля студентів 3 курсу економічного відділення онлайн-зустріч з представником компанії Ernst&Young, яка є світовим лідером у сфері страхування, оподаткування, транзакцій та консультаційних послуг.
     Андрій Мисюна – бізнес-аналітик EY надав загальну інформацію про компанію, її структуру, про бізнес-напрямки, за якими здійснюється діяльність, а саме: «Аудит», «Бізнес-консалтинг», «Податки та юридичний консалтинг», «Стратегія та оцінка». Cтуденти ознайомилися з етапами кар’єрного росту, з особливостями роботи на кожному з них, з можливостями, які вони можуть отримати, починаючи свою кар’єру в EY.
     Представник компанії зосередив увагу студентів на знаннях та навичках, які варто розвивати в собі у студентські роки, а саме: знання англійської мови, фінансової теорії, технічні навички (зокрема, Excel та PowerPoint, паралельно вивчаючи SQL та мови програмування), а також кругозір, критичне та логічне мислення. Здобувачам освіти було рекомендовано корисні інтернет-ресурси, онлайн-платформи для навчання (Casers.org, Coursera, Udemy, Investopedia), які допоможуть дізнатися про фінансові сертифікації, взяти участь у кейс-чемпіонатах та розвивати вищевказані навички.
     Приємним сюрпризом стала інтерактивна вікторина від EY з використанням онлайн-ресурсу menti.com, на переможницю якої – Анну Козиревич (гр. 303-Ф) – очікує подарунок від компанії.

     Уже стало доброю традицією проведення у коледжі в рамках декади циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін олімпіад з дисциплін «Бухгалтерський облік» та «Фінанси підприємства» серед студентів ІІІ курсу. Переможцями олімпіад стали: Владислав Обрусний, Юлія Безобчук, Аліна Костишина – з дисципліни «Бухгалтерський облік»; Аліна Костишина, Антон Мироненко,Валерія Лупеха, Ганна Козиревич – з дисципліни «Фінанси підприємства».

     Викладачі інформаційних систем і технологій в обліку Андрій Сиротенко та Світлана Іванова 12 листопада 2020 року провели Web-Quest «Світ бухгалтера». Використання Web-технологій в освітньому процесі сприяє розвитку цифрової компетентностістудентів, удосконаленню навичок роботи із сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, різними онлайн-сервісами, створенню умов для самореалізації та самоствердження студентів. У ході виконання пошуково-пізнавальних, проблемних завдань веб-квесту студенти знаходили, опрацьовували та аналізували необхідну інформацію, користуючись інтернет-ресурсами.

     Завжди приємно бачити у коледжі випускників, для яких наш заклад освіти відкрив дорогу у професійне життя. Саме така зустріч в режимі онлайн з використанням сервісу ZOOM відбулася 16 листопада 2020 року з випускницею коледжу – головним бухгалтером ТОВ «ІКФ» Оксаною Шестопал.
     Шестопал О.В. ознайомила здобувачів освіти, які навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування», зі своєю професійною діяльністю на посаді головного бухгалтера на підприємстві, що займається виробництвом м’яса криля на морському судні з подальшою реалізацією продукції на митній території України та за її межами.
     В ході онлайн-зустрічі Оксана Валеріївна детально розповіла про свої посадові обов’язки як головного бухгалтера. Звернула увагу не тільки на виконання бухгалтерами професійних обов’язків, а й на методику проведення позапланових перевірок результатів їх роботи представниками податкових органів. У своєму виступі вона приділила увагу знанням та навичкам роботи, які варто розвивати в собі майбутнім спеціалістам з обліку і оподаткування, опановуючи фахові дисципліни. Гостя коледжу наголосила також, що кожен фахівець сьогодні має опанувати програми, які використовуються для ведення обліку на підприємствах, зокрема 1С: Бухгалтерія, M.E.Doc, Клієнт-банк і вміти використовувати їх у своїй роботі.
     Викладач облікових дисциплін Людмила Черненька провела в режимі онлайн з використанням сервісу ZOOM гру-вікторину «Моя майбутня професія» зі студентами ІІІ курсу економічного відділення, які опановують спеціальність 071 «Облік і оподаткування».
     Учасники гри-вікторини продемонстрували здатність працювати командами в умовах дистанційного навчання, майстерність виконання завдань, творчий підхід, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, проявили логічне мислення, відповідаючи на питання з використанням ігрової навчальної платформи «Kahoot!». Найкращі знання продемонстрували студенти Владислав Обрусний, Віктор Паламарчук, Микита Марченко, Богдана Матвієнко.

     Класні керівники груп 101-Е (Лариса Гурська) та 103-Ф (Світлана Іванова) провели відкриту виховну годину «Всесвітній День Гідності». У ході виховної години першокурсники обговорили питання: у чому виявляється гідність у нашому повсякденному житті, які гідні вчинки – «маленькі» чи «великі» – вони здійснюють або спостерігають щодня? Об’єднавшись у підгрупи, здобувачі освіти написали характеристики, які роблять молоду людину унікальною і цінною для суспільства. А також ознайомилися з пам’яткою «10 простих правил надання благодійної допомоги», проаналізували, як благодійна діяльність допомагає зростати гідності людини. Першокурсники задумалися над тим, яку посильну допомогу вони можуть надати нужденним уже сьогодні.
     Учасники відкритої виховної години дійшли висновку, що ми маємо навчитися з повагою та обережністю ставитися до гідності кожної людини, а також навчати цьому інших. Це масштабне завдання, яке не здатна виконати одна людина чи організація, для цього потрібна синергія багатьох небайдужих. Саме тому ми відзначаємо Всесвітній День Гідності, маючи на меті самим стати частинкою тих змін, які прагнемо здійснити в нашій країні.

     20 листопада досвідчені викладачі коледжу Євгенія Голуб та Лариса Гурська провели бінарне відкрите практичне заняття з дисциплін «Економіка підприємства» та «Інформатика і комп’ютерна техніка» у групі 205-М на тему: «Результативність діяльності підприємства».

     У процесі підготовки бінарного заняття педагоги ефективно використовували цифрові інформаційні та комунікаційні технології навчання, що дало можливість на високому рівні організувати науково-дослідну й пошукову роботу студентів групи. Під керівництвом викладачів протягом трьох місяців студенти досліджували виробничу та соціальну діяльність ПрАТ «Оболонь» – лідера та експортера № 1 в українській пиво-безалкогольній галузі, сучасної компанії, яка здійснює виробничий процес згідно світових бізнес-стандартів, і на занятті презентували результати своїх досліджень.
     Заходи, проведені в рамках декади циклової комісії, показали, що наші студенти можуть і вміють бути креативними та ініціативними. І ще один важливий висновок – дистанційне навчання не є перешкодою для організації поза аудиторних заходів, а навпаки – це час для розвитку та самоосвіти і студентів, і педагогів.


Світлана Іванова,
голова циклової комісії фінансово-економічних
та облікових дисциплінІрпінського ФК НУБіП України

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook