Магістри-фінансисти представили результати своїх досліджень у постерній презентації

24 листопада 2020 року
     Створювати, систематизувати, зберігати і поширювати сучасні наукові знання для покращення якості життя людей; готувати фахівців європейського і світового рівня інтелектуального та особистісного розвитку – це місія нашого університету.

     2020 рік через COVID-19 став часом експериментів та інновацій в НУБіП України, адже карантинні заходи, не перешкода до сходження на вершину освітнього ступеня магістра.
     23 листопада 2020 року на кафедрі фінансів відбулися постерні презентації магістрів 2 року навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» в онлайн-форматі з використанням платформи Zoom.

     З вітальними словами до учасників постерної сесії, звернулися декан економічного факультету д.е.н., професор Анатолій Діброва та завідувачка кафедри фінансів д.е.н., професор Надія Давиденко.

     Під час постерної сесії було представлено 17 презентацій. Магістри презентували результати своєї роботи, дали вичерпні відповіді на питання членів комісії та присутніх. Доповіді магістрів викликали жваве обговорення.

     Представлені роботи мали не лише теоретичне спрямування, а й практичну цінність, адже більшість магістрів вже працюють за спеціальністю на підприємствах та фінансових установах. В своїх роботах вони використовували реальні практичні матеріали та вже набутий досвід.
     В презентації Парасочка Павло «Фінансові кризи в контексті циклічності економічного розвитку» (керівник д.е.н., професор Давиденко Н.М.) розглянув вплив кризи викликаної COVID-19 на економіку України та в світі.
     В роботі Цесар Вікторії «Фінансовий контролінг на підприємстві» (керівник к.е.н., доцент Скрипник Г.О.) розглянуто інструменти та методи аналізу ефективності фінансового контролінгу, здійснено аналіз системи фінансового контролінгу на прикладі ТОВ «Імпел Гріффін Груп», запропоновано модель вдосконалення фінансового контролінгу на досліджуваному підприємстві, що сприятиме покращенню системи управління та планування на підприємстві.
     У постерній презентації Максима Мовчана «Антикризове управління фінансовою діяльністю підприємства» (керівник к.е.н., доцент Олійник Л.А.) було проведено аналіз антикризового управління фінансовою діяльністю ТОВ «АГРОІНВЕСТПРОДУКТ» та зроблено оцінку імовірності банкрутства, використовуючи моделі вітчизняних та закордонних дослідників. Отримані коефіцієнти відповідних моделей показали, що для досліджуваного підприємства загроза банкрутства є незначною. В результаті дослідження було визначено заходи вдосконалення антикризового управління на підприємстві, зокрема: забезпечення управління показниками ліквідності та платоспроможності; розроблення стратегії антикризової політики із врахуванням розвитку підприємства на стадії зрілості життєвого циклу та побудовано модель SWOT- аналізу, в якій передбачено для підприємства сильні та слабкі сторони, можливості, загрози.
 

    У постерній презентації Мєєрзона Георгія «Фінансово-кредитне забезпечення діяльності підприємств» (керівник к.е.н., доцент Буряк А.В.), було проведено аналіз діяльності ТОВ «Гуд Груп (Інтернешнл) Лімітед», досліджено якість управління фінансово-кредитним забезпеченням компанії, а також розроблено рекомендації по оптимізації механізму формування та управління фінансово-кредитного забезпечення діяльності підприємства.
     Шкуропатська Анастасія «Фінансове забезпечення інноваційних проектів в аграрному секторі економіки України»(керівник к.е.н., доцент Скрипник Г.О.). В своїй роботі провела оцінку фінансового забезпечення інноваційних проектів в аграрному секторі та обґрунтувала напрями активізації інноваційної діяльності в Україні за допомогою системи прямих і непрямих методів впливу публічного управління на фінансове забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектори з метою впровадження вітчизняних та світових науково-технологічних розробок. За результатами дослідження опубліковані тези і стаття у науково-практичному журналі.
     Тишук Ірина досліджувала вплив децентралізації влади на формування місцевих бюджетів в Україні. Тема її роботи «Місцеві бюджети в умовах децентралізації влади»(керівник к.е.н., доцент Негода Ю.В.).
 

Бажаємо доповідачам успішногозахисту магістерських робіт перед екзаменаційної комісією!

 

Надія Давиденко,
завідувачка кафедри фінансів

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook