В МОН затверджено «Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників»

5 листопада 2020 року
     Професійний розвиток науково-педагогічних працівників завжди залишається в полі зору Міністерства освіти і науки України, Національного агентства забезпечення якості вищої освіти та інших інституцій, які чинять безпосередній вплив на якість надання освітніх послуг закладами вищої освіти.

     Так, професійний розвиток викладачівпередбачає безперервний процес набуття нових та вдосконалення раніше набутих професійних та загальних компетентностей, необхідних для професійної діяльності. Його реалізація передбачає постійну самоосвіту та інші види і форми професійного зростання.
На сьогодні професійний розвиток може здійснюватися шляхом формальної та неформальної освіти, стажування, здійснення професійної діяльності тощо.

     З метою унормування такої діяльності наказом МОН № 1341 від 30 жовтня 2020 року затверджено «Методичні рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників».
     Згідно з рекомендаціями науково-педагогічні працівники ЗВО підвищують свою кваліфікацію не рідше одного разу на п'ять років.
    Акцентуємо вашу увагу на тому, що обсяг підвищення кваліфікації НПП установлюється в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, де один кредит становить 30 годин.Підвищення кваліфікації для НПП може проходити за накопичувальною системою впродовж п'яти років і не може бути меншим ніж шість кредитів ЄКТС.
     Накопичувальна система передбачає можливість враховувати обсяги підвищення кваліфікації чи інших видів професійного удосконалення, які визнаються як підвищення кваліфікації і, які здійснювалися науково-педагогічним працівником будь коли впродовж міжатестаційного періоду.

     Важливо, що підвищення кваліфікації науково-педагогічним працівникам ЗВО вперше призначеним на посади: керівника, заступника керівника закладу вищої, післядипломної освіти, керівника, заступника керівника факультету, інституту чи іншого структурного підрозділу, керівника кафедри, завідувача аспірантури, докторантури закладу вищої освіти підвищення кваліфікації відповідно до займаної посади протягом двох перших років роботи є обов'язковим.

     Детальніше з «Методичними рекомендаціями для професійного розвитку науково-педагогічних працівників» можна ознайомитись за посиланням

https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/77308/

Лариса Кліх,
завідувач навчально-методичного відділу

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook