47 студентів університету стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей МОН України

3 листопада 2020 року
     Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей щорічно проводиться Міністерством освіти і науки України з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями, результати якого є важливими для формування національних рейтингів університетів та оцінювання ефективності їх наукової діяльності.

     Цьогоріч, як і завжди, даний конкурс проводився в університеті у два тури:
перший – у жовтні 2019 року – лютому 2020 року, з метою відбору трьох кращих наукових робіт за відповідною галуззю наук для участі у ІІ турі;
другий – у закладах вищої освіти, визначених МОН України як базові, у березні-травні 2020 року.
     Відповідно до наказу МОН України від 05.10.2020 р. № 1220 у 2019/2020 навчальному році, який зафіксував результати конкурсу, 47 студентів нашого університету вибороли призові місця:

І місце

 • у галузі «Економіка сільського господарства та АПК» – студент факультету аграрного менеджменту Опалат Дмитро Віталійович, науковий керівник – професор кафедри менеджменту імені професора Й.С. Завадського д.е.н. Резнік Надія Петрівна;

 • у галузі «Облік і оподаткування» – студентка економічного факультету Гайдученко Тетяна Миколаївна, науковий керівник – завідувач кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор Калюга Євгенія Василівна;

 • у галузі «Геодезія та землеустрій» – студентка факультету землевпорядкування Коваленко Віта Олександрівна, науковий керівник – завідувач кафедри геодезії та картографії, д.геогр.н., професор Ковальчук Іван Платонович;

 • у галузі «Лісове господарство» – студентка ННІ лісового і садово-паркового господарства Арустамян Анна Арменівна, науковий керівник – доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту, к.б.н. Білоус Світлана Юріївна;

  

 • у галузі «Електротехніка та електромеханіка» – студент ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» Іванущин Руслан Іванович, науковий керівник – декан факультету енергетитки та електротехніки, к.т.н., доцент Бунько Василь Ярославович;

 • у галузі «Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)» – студент факультету конструювання та дизайну Кудрявський Ігор Олександрович, науковий керівник – доцент кафедри надійності техніки, к.т.н. Ревенко Юлій Іванович;

 • у галузі «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика» – студент факультету конструювання та дизайну Бутков Максим Олександрович, науковий керівник – завідувач кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну, д.т.н., професор Пилипака Сергій Федорович;

ІІ місце

 • у галузі «Професійна освіта» – студентка гуманітарно-педагогічного факультету Гулян Маргарита Ігорівна, науковий керівник – завідувач кафедри педагогіки, д.пед.н. Сопівник Руслан Васильович;
 • у галузі «Історія і археологія» – студентка гуманітарно-педагогічного факультету Сальник Софія Сергіївна, науковий керівник – професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, д.і.н. Стрілець Василь Васильович;
 • у галузі «Філософія» – студентка гуманітарно-педагогічного факультету Артемчук Єлизавета Андріївна, науковий керівник – завідувач кафедри філософії, к.філософ.н., доцент Савицька Інна Миколаївна;
 • у галузі «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права» – студентка юридичного факультету Шевченко Катерина Андріївна, науковий керівник – завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, д.ю.н., професор Ладиченко Віктор Валерійович;
 • у галузі «Галузеве машинобудування (підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)» – студент факультету конструювання та дизайну Зарівний Олександр Юрійович, науковий керівник – професор кафедри конструювання машин і обладнання, д.т.н. Ромасевич Юрій Олександрович;
 • у галузі «Металургія» – студент факультету конструювання та дизайну Осадчий Євгеній Олександрович, науковий керівник – завідувач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства, д.т.н., професор Афтанділянц Євгеній Григорович;
 • у галузі «Електротехніка та електромеханіка» – студент ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Вітенко Віталій Олегович, науковий керівник – професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова, д.т.н. Гребченко Микола Васильович;
 • у галузі «Електричні машини і апарати» – студент ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Середа Олексій Ростиславович, науковий керівник – доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій, к.т.н. Березюк Андрій Олександрович;
 • у галузі «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – студенти ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Юхименко Анна Святославівна та Подольський Андрій Миколайович, науковий керівник – доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка, к.т.н. Опришко Олексій Олександрович;
 • у галузі «Агроінженерія» – студент факультету конструювання та дизайну Сарган Олексій Сергійович, науковий керівник – професор кафедри механіки, д.т.н., Головач Іван Володимирович;
 • у галузі «Економіка сільського господарства і АПК» – студентка ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» Стефанишин Уляна Василівна, науковий керівник – доцент кафедри економіки підприємства, к.е.н. Замора Оксана Ігорівна;
 • у галузі «Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» – студентка факультету ветеринарної медицини Іщенко Ярослава Андріївна, науковий керівник – завідувач кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії, к.вет.н., доцент Іщенко Вадим Дмитрович;
 • у галузі «Цивільна безпека (охорона праці)» – студент механіко-технологічного факультету Уманський Михайло Олексійович, науковий керівник – завідувач кафедри охорони праці та інженерії середовища, к.т.н., доцент Войналович Олександр Володимирович;

ІІІ місце

 • у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» – студентка факультету інформаційних технологій Чубар Людмила Іванівна, науковий керівник – декан факультету інформаційних технологій, д.пед.н. Глазунова Олена Григорівна;
 • у галузі «Філософія» – студентка гуманітарно-педагогічного факультету Башинська Альона Олександрівна, науковий керівник – старший викладач кафедри філософії, к.філософ.н. Чорноморденко Дмитро Іванович;
 • у галузі «Германські мови (англійська, німецька)» – студентка гуманітарно-педагогічного факультету Закатей Юлія Вікторівна, науковий керівник – доцент кафедри романо-германських мов і перекладу, к.філолог.н. Сніцар Валентина Павлівна;
 • у галузі «Загальна та соціальна психологія» – студентка гуманітарно-педагогічного факультету Писаренко Яна Миколаївна, науковий керівник – доцент кафедри психології, к.психолог.н. Мартинюк Ірина Анатоліївна;
 • у галузі «Педагогічна та вікова психологія» – студентка гуманітарно-педагогічного факультету Змага Анастасія Іванівна, науковий керівник – завідувач кафедри психології, д.психолог.н., професор Шмаргун Віталій Миколайович, доцент кафедри психології, к.психолог.н. Мартинюк Ірина Анатоліївна;
 • у галузі «Журналістика» – студентка гуманітарно-педагогічного факультету Льовіна Олена Ігорівна, науковий керівник – завідувач кафедри романо-германських мов і перекладу, д.філолог.н., професор Личук Марія Іванівна;
 • у галузі «Фінанси і кредит» – студент економічного факультету Слєсар Вячеслав Миколайович, науковий керівник – завідувач кафедри банківської справи та страхування, д.е.н., професор Худолій Любов Михайлівна;
 • у галузі «Управління у сфері економічної конкуренції» – студентка ННІ неперервної освіти і туризму Артеменко Аня Олександрівна, науковий керівник – доцент кафедри аграрного консалтингу і туризму, к.е.н. Кудінова Ірина Петрівна;
 • у галузі «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю» – студент ННІ неперервної освіти і туризму Мороз Вадим Валерійович, науковий керівник – доцент кафедри аграрного консалтингу і туризму, к.е.н. Кудінова Ірина Петрівна;
 • у галузі «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» – студент економічного факультету Гудзь Олексій Васильович, науковий керівник – старший викладач кафедри фінансів, к.е.н. Тітенко Зоя Миколаївна;
 • у галузі «Управління проектами і програмами» – студентка економічного факультету Ігнатенко Іванна Анатоліївна, науковий керівник – завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор Давиденко Надія Миколаївна;
 • у галузі «Підприємництво» – студентка факультету аграрного менеджменту Яремчук Тетяна Русланівна, науковий керівник – професор кафедри менеджменту імені професора Й.С. Завадського д.е.н. Резнік Надія Петрівна;
 • у галузі «Біологія» – студентка факультету захисту, біотехнологій та екології Бовсуновська Анастасія Миколаївна, науковий керівник – професор кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна, д.б.н. Крючкова Лариса Олексіївна;
 • у галузі «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика» – студенти факультету конструювання та дизайну Костенко Ігор Романович та Породько Оксана Станіславівна, науковий керівник – завідувач кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну, д.т.н., професор Пилипака Сергій Федорович;
 • у галузі «Електротехніка та електромеханіка» – студент ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Чорнобай Сергій Вікторович, науковий керівник – доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій, к.т.н. Савченко Віталій Васильович;
 • у галузі «Харчові технології» – студентка факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Іволга Анастасія Романівна, науковий керівник – професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК, д.т.н. Паламарчук Ігор Павлович;
 • у галузі «Технології захисту навколишнього середовища» – студент механіко-технологічного факультету Лупинос Андрій Сергійович, науковий керівник – доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища, к.т.н. Поліщук Віктор Миколайович;
 • у галузі «Садово-паркове господарство» – студент ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» Міськевич Михайло Іванович, науковий керівник – доцент кафедри лісового і садово-паркового господарства Бідолах Дмитро Ілліч;
 • у галузі «Агрономія» – студент агробіологічного факультету Загородній Олег Вікторович, науковий керівник – завідувач кафедри рослинництва, д.с.-г.н., професор Каленська Світлана Михайлівна;
 • у галузі «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» – студенти факультету тваринництва та водних біоресурсів Філіпова Поліна Олександрівна та Костюк Євген Русланович, науковий керівник – професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин, д.б.н. Костенко Світлана Олексіївна;
 • у галузі «Туризм» – студентка ННІ неперервної освіти і туризму Верета Єлизавета Вікторівна, науковий керівник – завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу, д.е.н. Басюк Дарія Іванівна;
 • у галузі «Садово-паркове господарство» – студент ННІ лісового і садово-паркового господарства Жураківський Богдан Іванович, науковий керівник – доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну, к.с.-г.н. Дзиба Анжела Андріївна;
 • у галузі «Електротехніка та електромеханіка» – студент ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» Антонов Олег Стефанович, науковий керівник – старший викладач кафедри електротехнологій та експлуатації еленергообладанння Гайдукевич Світлана Василівна;
 • у галузі «Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» – студентка факультету ветеринарної медицини Панчук Анна Миколаївна, науковий керівник – доцент кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька, к.б.н. Галабурда Марія Алімівна.


ЩИРО ВІТАЄМО НАШИХ ПЕРЕМОЖЦІВ!!!

     Приємно відзначити, що цьогорічний результат НУБіП України є найвищим за всі роки участі в даному конкурсі, але потенціал нашого університету цілком дозволяє в наступному році збільшити його як мінімум вдвічі. Тому просимо наших науковців залучати якомога більше студентів до наукових досліджень та гідно представляти результати студентської наукової діяльності на всеукраїнському та міжнародному рівнях у 2020-2021 навчальному році.

 

Віталій Страшок,
науковий співробітник
науково-організаційно відділу НДЧ

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook