На базі кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології відбувся фаховий семінар щодо попередньої експертизи дисертаційної роботи

23 жовтня 2020 року
     Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального зростання. Наука є джерелом економічної стабільності й невід'ємної складової національної культури та освіти, а наукові працівники – це основа інтелектуального потенціалу в сфері наукової і науково-технічної діяльності. На сучасному етапі входження України до Європейського простору вищої освіти та Європейського дослідницького простору вагомого значення набуває питання щодо якісної підготовки фахівців вищої кваліфікації. Одним із найвідповідальніших етапів підготовки наукових працівників є попередня експертиза дисертаційної роботи на фаховому семінарі.

     20 жовтня 2020 року на базі кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології відбувся фаховий семінар щодо попередньої експертизи дисертаційної роботи. В рамках проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії слухали аспіранта кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин Полтавської державної аграрної академії Коломака Ігоря Олеговича на тему: «Патоморфологічні зміни у голубів при сальмонельозі і ешерихіозі», на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії, галузі знань 21, спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».

     Головою семінару наказом ректора був призначений доктор ветеринарних наук, професор, Недосєков В.В., секретарем – кандидат ветеринарних наук, доцент Мартинюк О.Г. Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Бердник В. П., завідувач кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин Полтавської державної аграрної академії. Рецензентами дисертаційної роботи виступили: завідувач кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології, доцент Мельник В.В. та доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК, начальник науково-організаційного відділу методичної роботи Волосянко О.В., які провели попередню експертизу дисертації.
     За результатами фахового семінару рецензентами було підготовлено висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

     За підсумками засідання учасниками фахового семінару було одноголосно прийнято рішення, що дисертаційна робота Коломака Ігоря Олеговича на тему: «Патоморфологічні зміни у голубів при сальмонельозі і ешерихіозі» відповідає спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» та вимогам, які висуваються до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії, і рекомендується до захисту на здобуття ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина».
     Доповідь здобувача викликала величезний інтерес і жваву дискусію присутніх на засіданні. Питання задали: доктори ветеринарних наук Т.В. Мазур, Б.В. Борисевич, В.Г. Скибіцький, О.В. Волосянко, О.В. Яблонська, В.О. Ушкалов, В.В. Недосєков та  кандидати ветеринарних наук В.В. Мельник, Г.В. Козловська, О.Г. Мартинюк.

     Усі присутні високо оцінили як саму роботу, так і впевнений захист здобувача своїх наукових здобутків. Виступаючі відзначили актуальність теми, глибину наукових і практичних досліджень, високий рівень ораторського мистецтва і блискучі відповіді на поставлені запитання, обґрунтованість і достовірність сформульованих положень і висновків.
     Загальний висновок став цілком логічним завершенням фахового семінару і засвідчив, що за своїм змістом, глибиною розробки наукової проблеми і оформленням дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12 січня 2017 № 40, постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження з присудження ступеня доктора філософії» від 06 березня 2019 року №167 і пропонується до захисту на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії галузі знань 21 «Ветеринарна медицина», спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».

Недосєков В.В., Мартинюк О.Г.

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook