Корифей агроінженерної науки: до 120-річчя від дня народження академіка Петра Василенка

16 жовтня 2020 року
     17 жовтня 2020 року багаточисленна студентська молодь, вчені і педагоги, конструкти та інженери відзначають 120-річчя від дня народження Петра Василенка – видатного вченого агроінженерної науки зі світовим ім'ям, корифея землеробської механіки, академіка ВАСГНІЛ, академіка НААН України, академіка РАСГН, член-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора, лауреата найвищої нагороди у галузі механізації та електрифікації сільського господарства – Золотої медалі імені академіка В. П. Горячкіна (за номером 3).

     За 70 років плідної науково-педагогічної діяльності він зробив вагомий внесок у розробку наукових основ землеробської механіки, сільськогосподарської техніки, підготовку і виховання інженерних та наукових кадрів. За його безпосередньої участі в 1976 році на Всесоюзній науковій конференції з проблем землеробської механіки, присвяченій пам'яті академіка В. П. Горячкіна, було сформовано визначення наукової дисципліни землеробська механіка: ”технічна наука, що розвивається у тісному зв'язку із потребами сільськогосподарського виробництва і вивчає механіку сільськогосподарських середовищ і матеріалів, технологічних процесів і операцій, машин і механізмів, машинних агрегатів, поточних ліній і систем машин, динаміку системи людина-машина у сільському господарстві, а також технологічні процеси, засновані на використанні немеханічних (теплових, електричних і інших) видів енергії, і розробляє методи інженерного розрахунку і проектування для механізації і автоматизації сільського господарства”.

     Петро Мефодійович – засновник наукової школи, автор більш як 200 наукових статей, низки фундаментальних монографій із землеробської механіки, теорії, розрахунку і проектування сільскогосподарських машин, автоматизації сільськогосподарського виробництва. Остання з них – “Введение в земледельческую механику” – вийшла з друку у 1996 році, коли йому виповнилося 96 років.
     Спектр наукових розробок Петра Василенка стосується трьох основних напрямків: класичні основи землеробства і механіки, як однієї з галузей прикладної механіки; фундаментальні теоретичні механіко-математичні дослідження, спрямовані на розвиток нових методів розв'язання задач аналізу і синтезу параметрів сільськогосподарських машин та машинних агрегатів, які досліджуються і проектуються; прикладні технічні розробки конструктивних елементів для створення принципово нових та модернізації існуючих зразків сільськогосподарських машин.

     Розробки першого напрямку стосуються застосування загальних фундаментальних принципів аналітичної механіки для розв'язання задач механіки сільськогосподарського середовища, руху матеріальної точки і матеріальної частинки, системи матеріальних точок та твердого тіла.
     Другий – розвитку сучасних сільськогосподарських машин, як більш складних та багатовимірних систем порівняно з простими сільськогосподарськими знаряддями та машинами, – потребує більш фундаментальних механіко-математичний методів, зокрема аналітичної механіки. Академік Василенко першим у світі почав розробляти методику складання та розв'язання складних систем диференціальних рівнянь для розрахунку параметрів сільськогосподарської техніки (машин і агрегатів) які проєктуються. Він науково обґрунтував та математично довів, що методи аналізу та синтезу, які широко використовувались раніше на підставі праць академіка В.П. Горячкіна та його учнів для дослідження і проєктування маломірних механічних систем і нескладних сільськогосподарських машин уже недостатні: якщо системи є багатомірними, то їхні конфігурації належить не тільки до залежних, але й до незалежних координат. Коректне розв'язання задач з такими параметрами потребує складання і вирішення рівнянь в'язів і застосування більш складних рівнянь Лагранжа ІІ роду з неозначеними множниками і подальшого використання усіх необхідних процедур для їх вирішення.
     Третій напрям розробок вченого здійснювався шляхом тісного співробітництва із заводами сільськогосподарського машинобудування, яке надавало можливість втілити вищезазначені теоретичні методи проєктування нових сільськогосподарських машин та їхніх робочих органів.

     Багато фундаментальних наукових праць академіка П.М. Василенка, без перебільшення, можна віднести до світової наукової скарбниці. Його наукові праці опубліковано в Болгарії, Словаччині, Румунії, Франції, Китаї, цитуються в США і Канаді. Він відзначений урядовими нагородами, а Американський біографічний інститут у 1998 році нагородив його Золотою медаллю «Людина другого тисячоліття».

     Наразі на пошану академіка Петра Мефодійовича Василенка Харківський національний технічний університет сільського господарства і кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки НУБіП України носять його ім’я.

Дмитро Войтюк,
член-кореспондент НААН,
професор кафедри сільськогосподарських машин та
системотехніки імені академіка П.М. Василенка

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook