Успіх в освіті залежить від ефективного менеджера

2 жовтня 2020 року
     «Успіх в освіті залежить від ефективного менеджера» – із такого гасла 25 вересня 2020 року на гуманітарно-педагогічному факультеті розпочато курс лекцій професора  Станіслава Ніколаєнка з навчальної дисципліни «Керівник закладу освіти», який спрямований на підготовку освітян-управлінців і розкриває студентам-магістрантам організаційно-педагогічні та правові основи управлінської діяльності.

  

     Навчальний процес розпочався із очного знайомства із студентською молоддю у великій  аудиторії з дотриманням усіх необхідних карантинних вимог. Тематика і зміст лекцій спрямовали студентів на отримання сучасних теоретичних знань у межах правових засад створення та діяльності закладів освіти України усіх рівнів, формування потрібних вмінь та навичок щодо застосування на практиці норм чинного законодавства в роботі на тих чи інших посадах у ЗВО.

  

  

     Традиційно на першій лекції піднімалися питання з проблем світових та національних тенденцій управління розвитком освіти, що розглядалися через призму сучасного розвитку світу, передумов виникнення економіки знань, найголовніших проблем освіти і науки в світі та українському суспільстві, теоретико-методологічних підходів до творення законодавства про освіту. На другій лекції Станіслав Миколайович розтлумачував правові засади реалізації управлінських функцій керівником закладу освіти, зокрема: історичні витоки законодавства України про освіту; роль і місце керівника закладу освіти в реалізації законодавства про освіту; функціональні обов’язки, контракти та посадові інструкції керівників закладу освіти; структуру управління закладом освіти; особливості діяльності суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері освіти. Третя лекція була присвячена проблемі впливу процесів європейської та світової інтеграції на законодавче забезпечення розвитку вищої освіти України: сучасний стан вищої освіти в Європі і світі, законодавство України про вищу освіту, національна рамка кваліфікацій; управління закладом вищої освіти; сучасні підходи до професійного самовдосконалення керівника.

  

     Організація цих навчальних занять передбачала чітку опору на загальнодидактичні та специфічні принципи навчання, провідним серед яких був принцип поєднання теорії з практикою. Станіслав Миколайович постійно на кожні запропоновані теоретичні положення наводив реальні переконливі приклади, що дозволяло краще студентам розуміти зміст навчального матеріалу, закріплювати і розширювати знання. На лекціях, спілкуючись з лектором, студентська молодь активно піднімала питання у межах сучасних проблем розвитку світу, нагальних освітніх управлінських питань і можливих шляхів їх вирішення. Також майбутні освітяни-управлінці намагалися й самостійно обґрунтовувати власну точку зору, висвітлювали ідеї і пропозиції. Така робота дозволила студентам не тільки познайомитися з новим навчальним матеріалом, а й частково відчути себе у ролі освітянина-управлінця.

     Досить важливим підсумком проведених занять стало отримання студентами настанов та завдань для подальшої навчальної роботи, виконання яких дозволить розширити та закріпити знання та уміння, що передбачено тематикою занять, розвинути їх дослідницькі здатності та формувати професійну компетентність.

Ігор Буцик,
заступник декана
гуманітарно-педагогічного факультету

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook