До уваги студентів магістратури 1 року навчання!

1 жовтня 2020 року
     Шановні студенти, з метою своєчасного та успішного проходження атестації хочемо ознайомити Вас із порядком та процедурою заходів, передбачених Положенням про підготовку магістрів у НУБіП України та Положенням про підготовку і захист магістерської роботи https://nubip.edu.ua/node/12654  (№14, 15)

 

     Положення містять наступні вимоги до організації підготовки і захисту магістерських робіт: 

1) до 30 жовтня (1 року навчання) - затвердження теми магістерської роботи;
    до 30 листопада - презентація мети, задач та методів дослідження на засіданнях випускових кафедр (1 атестація);
    до 30 травня - презентація теоретичної складової магістерської роботи (2 атестація).

2) Забезпечення наскрізної тематики досліджень студентів, починаючи із курсових робіт (проектів) другого року навчання із фаху, продовжуючи їх у випускних бакалаврських і магістерських роботах.
3) Посилення участі в науковій діяльності та обов'язкове винесення на захист результатів кількох власних аналітичних досліджень студентів.

     Ви можете обрати тему магістерської роботи в межах орієнтовної тематики, яка розробляється Вашою випусковою кафедрою згідно такої структури: 60% – теми фундаментального характеру (традиційні теми, які дають базову фахову основу підготовки), 25% – теми інноваційного характеру (відповідають сучасним проблемам науки і практики, передбачають накладання якоїсь додаткової умови), 15% – теми неординарного характеру (підтвердження або спростування існуючих гіпотез та висунення нових). 

     При виборі теми за основу варто брати Ваші напрацювання із бакалаврської роботи і враховувати можливість отримання необхідних матеріалів під час проходження виробничої практики, орієнтуючись на характер майбутньої професійної діяльності. У разі обрання Вами спеціальності перехресного вступу бажано, щоб тема випускної роботи відображала сутність попередньо набутої спеціальності.

     Якщо Ви вступили на освітньо-наукову (дворічну) програму підготовки – тему Вашої магістерської роботи доцільно пов’язувати із науковою тематикою випускової кафедри. 

      Звертаємо Вашу увагу, що до складу використаних джерел в обов’язковому порядку включаються законодавчі та інші нормативні документи, наукові статті (у т.ч. не менше двох джерел із наукометричних баз Scopus та Web of Science), публікації результатів дослідження студента магістратури, керівника чи представників наукової школи університету із теми дослідження, а також практичні публікації, монографії, підручники, веб-сайти, інформацією яких Ви користуватиметеся під час роботи. 

     Звертаємо особливу увагу на важливість дотримання академічної доброчесності, в т.ч. при написанні магістерської роботи. Згідно вимог оновленого Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських і інших робіт на наявність плагіату https://nubip.edu.ua/node/12654 (№31):

  • п. 6.1. розділу 5. Максимальний збіг за однією роботою студента не повинен перевищувати 40%. У разі випадку типових дипломних робіт інженерних спеціальностей межа максимального збігу за однією роботою не повинна перевищувати 50%.

     У разі перевищення максимального відсотку збігу чи виявлення фактів порушення академічної доброчесності, зокрема наявності у кваліфікаційній роботі академічного плагіату робота повертається студенту на доопрацювання ним змісту в десятиденний термін і надсилається на повторну перевірку.

     У разі виявлення в роботі підміни формату, фабрикації, фальсифікації, а саме використання макросів, автозаміни символів, тексту що не відповідає темі роботи – автор роботи позбавляється права доопрацьовувати роботу і не допускається до захисту перед екзаменаційною комісією.
 

 

     Визначившись із темою та обрав керівника магістерської роботи, Вам необхідно створити власну сторінку магістра (портфоліо) https://nubip.edu.ua/node/50198 на сайті університету та заповнити перший розділ індивідуального плану. 

     З організаційних питань звертатись до деканатів, дирекцій та навчального відділу/магістратури (кім. 206, корп. 3).

Вдалого проходження усіх етапів підготовки та атестації!Олена Колеснікова,
заступник начальника навчального
відділу з магістерських програм
 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook