Фундатору наукової школи економічного аналізу Василю Кириловичу Савчуку – 80!

6 вересня 2020 року
     Цього року Савчуку Василю Кириловичу – заслуженому працівнику освіти України, відміннику освіти України, заслуженому професору НУБіП України, доктору економічних наук, професору виповнюється 80 років.
     З нагоди ювілею ми хочемо провести вас його життєвою дорогою успіху, не зважаючи на непрості часи, в яких він жив.

     Народився Савчук Василь Кирилович 6 вересня 1940 р. в с. Мигалівці, Барського району, Вінницької обл. в селянській родині.
     У непрості повоєнні роки з 1947 р. по 1954 р. юний Савчук В.К. з бажанням навчався спершу в 7-річній школі с. Мигалівці, після якої продовжив освіту у 8-10 класі Ялтушківської середньої школи Барського р-ну Вінницької обл. Отримавши середню освіту та маючи хист до точних наук, майбутній професор працював з 1957 р. по 1960 р. бухгалтером колгоспу «Родина» в рідному с. Мигалівці, який спеціалізувався на вирощуванні й відгодівлі великої рогатої худоби. Бажаючи здобути вищу освіту, Савчук В.К. в 1960 р. вступає до Української сільськогосподарської академії (УСГА) на факультет економіки і організації сільського господарства, який закінчив з відзнакою в 1965 р. за спеціальністю «Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах».


Учень Мигалівецької семирічної школи (1947 – 1954 рр.)

     Савчук Василь Кирилович донині вдячний своїм учителям – академіку НААН В.В. Юрчишину, члену кореспонденту НААН І.Н. Романенку, професорам В.В. Бондаренку, П.А Гірку, Й.С. Завадському, Л.Я. Зрібняку, Г.Т. Лещенку, Ю.Я. Литвину, доцентам О.І. Бідію, С.М. Рогаченку, Б.М. Бобошку, А.І. Скріпніченку та іншим – за їхній професіоналізм та доброзичливе, щире ставлення до студентів та аспірантів.


Після реєстрації шлюбу в Київському палаці одруження Василь та Ніна із свідками Григорієм Козаком і Анатолієм Мельником, сестрою Оленою та батькам (1963 р.)

     Після завершення навчання в академії, за розподілом працював молодшим науковим співробітником на Миколаївській дослідній станції, в 1965-1967 рр. проходив службу в армії у м. Ленінакан (Вірменія), обіймав посаду заступника головного бухгалтера Богуславського районного об’єднання «Сільгосптехніка» на Київщині.


ЗакВО, м. Ленінакан, Вірменія

     З 1967 р. по 1970 р. – аспірант кафедри управління і аналізу господарської діяльності економічного факультету УСГА, а вже 21 травня 1971 р. Василю Кириловичу було присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук. Згодом, в квітні 1996 р. він отримав науковий ступінь доктора економічних наук захистивши дисертаційне дослідження на тему «Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств». Предметом дослідження докторської дисертації Савчука В.К. стала «сукупність соціально-економічних відносин в сільськогосподарському виробництві та регулювання їх розвитку в умовах становлення ринкових відносин з використанням економічного аналізу», а об’єктом – «діяльність господарюючих суб’єктів аграрної мікроекономіки, а також теорія і практика економічного аналізу». В дисертаційному дослідженні закладенні фундаментальні положення розвитку економічного аналізу господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. В подальших дослідженнях, результати яких представленні в численних публікаціях, професор значно розширив сферу використання економічного аналізу в системі управління підприємствами даної галузі та розробив комплекс теоретичних положень, що сьогодні характеризують вітчизняну школу економічного аналізу.


Аналіз потребує розрахунків (1973 р.)

     Починаючи з 1970 р. у Савчука В.К. розпочинається довга наукова стежка, яка стелиться і до нині:
10.1970 – 12.1974 рр. – асистент кафедри статистики та аналізу господарської діяльності економічного факультету УСГА;
01.1975 – 11.1975 рр. – старший викладач кафедри статистики та аналізу господарської діяльності УСГА;
12.1975 – 03.1977 рр. – в.о. доцента цієї ж кафедри;
04.1977 – 06.1989 рр. – доцент цієї ж кафедри;
09.1989 – 04.2012 рр. – завідувач цієї ж кафедри;
04.2013 – 09.2013 р. – професор кафедри обліку, аналізу та аудиту економічного факультету;
09.2013 – 12.2014 рр. – завідувач цієї ж кафедри;
01 2015 – 06.2018 рр. – завідувач кафедри статистики та економічного аналізу економічного факультету НУБіП України;
09.2018 рр. по т. ч. – професор цієї ж кафедри.

     Окрім того, що Савчук В.К. святкує власний ювілей, він ще й відзначає 50-річчя роботи в НУБіП України. Варто додати, що Василь Кирилович є автором/співавтором понад 200 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 12 підручників та навчальних посібників, 19 монографій, понад 90 наукових доповідей і статей, включаючи наукометричні бази Scopus і Web of Science, низки рекомендацій, впроваджених різними міністерствами, відомствами та суб’єктами господарювання. Напрям його науково-дослідної роботи пов’язаний з удосконаленням аналітичного забезпечення управління діяльністю аграрних формувань та поліпшенням аналітичної підготовки студентів-економістів, аспірантів, докторантів.

     Варто згадати про наукову школу економічного аналізу в сфері сільського господарства, фундатором якої став професор. Дана наукова школа налічує тридцять вихованців, які стали кандидатами економічних наук, а п’ять – докторами економічних наук, з них один під його керівництвом.
     Майже 15 р. Василь Кирилович був членом експертної ради ВАК України, приймав участь у роботі Методологічної ради з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України, він є членом спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій, опонує кандидатські і докторські роботи, є членом редакційної ради науково-виробничих журналів та наукових вісників. Професор В.К. Савчук проводить значну навчально-організаційну роботу. Він – експерт Міністерства освіти і науки України з акредитації економічних спеціальностей, навчальних закладів, член методичної ради з питань бухгалтерського обліку Міністерства аграрної політики і продовольства України, член підкомісії з обліку та аудиту Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки України. Протягом багатьох років він призначається Головою ДЕК (ЕК) з атестації випускників економічного профілю різних ВЗО.


Василь Кирилович з родиною (2006 р.)

     Василь Кирилович пишається своєю родиною. Дружина Ніна Тимофіївна, випускниця Національного університету харчових технологій, працювала в ЦБТІ Міністерства харчової промисловості України, 10 років завідувала лабораторією з оцінки якості зерна Української центральної лабораторії із сортовипробування, а останніх 15 років (до 2008 р.) працювала старшим викладачем кафедри технології зберігання і переробки продукції рослинництва НУБіП України.
     Подружжя виховало доньку та сина. Донька Оксана з відзнакою закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 10 років пропрацювала вчителем молодших класів Київської середньої школи № 269, а після одруження переїхала до Греції. Успішно здобула в НУБіП України другу вищу освіту за спеціальністю «правознавство». Зять Константінос, випускник Арістотельського університету (м. Салоніки, Греція) за спеціальністю «математика», працював учителем математики, а пізніше – завідував регіональним центром профорієнтації молоді.
     Син Андрій з відзнакою закінчив НУБіП України за спеціальністю «зовнішньоекономічна діяльність», а за програмою по обміну студентами навчався в Університеті штату Айова (США). Після закінчення працював головним спеціалістом, а згодом – начальником відділу живлення рослин ОАО Cargill AT, генеральним директором ДП Mosaiс Ukraine, генеральним директором ДП Агро центр «ЄвроХім-Україна», начальником Управління дистрибуції і продаж ОАО «МХК “ЄвроХім”». Невістка Наталія також з відзнакою закінчила НУБіП України за спеціальністю «менеджмент організацій». Займається малим бізнесом.
     Особлива гордість і надія усієї родини – онуки: Параскева за відмінне навчання в школі нагороджена дипломом Міністерства освіти та релігій Греції; має диплом II класу Королівської академії танцю під патронатом її величності Королеви Єлизавети II зі спеціальності «класичний балет» з оцінкою «відмінно»; вона вільно володіє грецькою, українською, російською, англійською та німецькою мовами; закінчила Демокритів університет у Фракії (Греція) за спеціальністю молекулярна біологія і генетика із захистом бакалаврської роботи у Страсбургському університеті (Франція), нині навчається в магістратурі цього університету. Ілля – студент Вільного університету Амстердаму (Нідерланди) за спеціальністю міжнародне управління бізнесом. Даниїл – закінчив медичне училище за спеціальністю помічник медбрата, нині студент університету Ханзе (Нідерланди) за спеціальністю фізіотерапевт. Ніколаос – навчається в 1-му класі професійної школи за спеціальністю програмування. Лука – учень 9-го класу.

     Підтвердженням плідної роботи є чисельні відзнаки: Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2018 р., № 28050); Подяка Миколаївського аграрного університету (2018 р.); Почесна грамота Верховної Ради України (2015 р., №1543); Почесна грамота НУБіП України (2010 р., 2015 р.); Подяка Голови Київської обласної державної адміністрації (2014 р.); Почесна грамота Міністерства фінансів України (2010 р.); Подяка Методичної ради з питань бухгалтерського обліку при Міністерстві аграрної політики України (2010 р.); Подяка Прем’єр-міністра України (2011 р. № 14130); Почесна грамота федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (2008 р.); «Заслужений працівник освіти України» (Посвідчення № 2596, 2008 р.); Заслужений професор національного аграрного університету (диплом ЗПр НАУ № 0012, 2005 р.); Подяка Академії муніципального управління (2005 р.); «Відмінник освіти України» (Посвідчення № 57274, 2002 р., № 185-к); Почесна грамота Міністерства освіти України (1998 р. № 43523); Почесна грамота Національного аграрного університету (1998 р.); Медаль «В пам’ять 1500-ліття Києва» (1983 р.).

     Щиро вітаємо Савчука Василя Кириловича з днем народження та бажаємо міцного здоров’я, поваги та розуміння від рідних та колег і многая літа!

Марія Поливач,
директор музею історії НУБіП України

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook