Деканом факультету ветеринарної медицини знову обрано Миколу Цвіліховського

31 серпня 2020 року
     31 серпня 2020 року відбулася конференція трудового колективу факультету ветеринарної медицини, на якій в котрий раз обрано деканом факультету Миколу Цвіліховського.

     У вступному слові ректор НУБіП України Станіслав Ніколаєнко зупинився на певних досягненнях факультету та на перспективі розвитку і представив кандидата на посаду декана факультету ветеринарної медицини Миколу Цвіліховського. Також були присутні на зборах перший проректор університету Ігор Ібатуллін, начальник відділу кадрів Микола Михайліченко та голова ради роботодавців факультету Сергій Ничик.

     У своїй програмі Микола Цвіліховський зазначив, що факультет ветеринарної медицини на порозі відзначення ювілейної дати – 100-річчя. Факультет має потужний колектив, значний кадровий потенціал, перспективну молодь, студентство та інші ресурси для того, щоб з гідними показниками відзначити цю подію і зробити гідний внесок у перші 5 років наступного століття факультету, і буде зі сторони новообраного декана повне сприяння, підтримка і стимулювання будь-яких ідей та ініціатив, що спрямовані на збереження чи відродження традицій, розбудову та розвиток факультету відповідно до сучасних реалій.

     Микола Цвіліховський перш за все наголосив на тому, що й надалі маємо чітко притримуватись визначеної нами основної мети діяльності, яка полягає у підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних лікарів ветеринарної медицини за світовими стандартами на основі впровадження в освітній процес інноваційних методів і технологій навчання; професійному управлінні здоров’ям стада та якістю і безпекою продукції тваринництва в період її виробництва, транспортування, переробки, зберігання і реалізації; розробці та впровадженні в практику ветеринарної медицини інноваційних методів діагностики і профілактики хвороб та лікування тварин.
     Для реалізації цієї мети необхідно: 

     а) забезпечувати стабільність кадрового потенціалу факультету, а саме – зберегти в його структурі не менше 28-30 % докторів наук, професорів, 65-70 % – кандидатів наук, доцентів; планомірно поповнювати кадровий склад талановитими випускниками аспірантури і докторантури, які володіють сучасними технологіями та іноземними мовами, сприяти їх професійному росту, в т.ч. шляхом тривалих стажувань на передових високотехнологічних підприємствах України наших потенціальних роботодавців та стажувань на факультетах ветеринарної медицини кращих Європейських і світових університетів.
     Микола Цвіліховський наголосив на тому, що навчальна робота має здійснюватись за принципом забезпечення високого конкурсу якісних вступників на спеціальності факультету шляхом проведення широкомасштабних профорієнтаційних заходів по всій Україні та за її межами; популяризації спеціальностей факультету у засобах масової інформації, на інформаційних сайтах факультету і університету, планомірної і регулярної діяльності загальнофакультетської «Доклінічної школи ветеринарної медицини» та, створених на кафедрах і в районах, школах (центрах) «Юного ветеринара», залучення на підготовчі курси кращих учнів ЗОШ тощо, регулярних виступів НПП та співробітників факультету у загальноосвітніх школах, технікумах, коледжах.
     б) Разом з центром міжнародних програм НУБіП України розвинути широку профорієнтаційну роботу щодо залучення на навчання за спеціальністю «Ветеринарна медицини» якісного контингенту іноземних студентів і впродовж наступних 5 років наростити їх чисельність до 10 % від загальної кількості студентів, що навчаються на факультеті (~ 120 осіб).

     Він також зазначив, що навчальний план маємо оптимізувати за кількістю навчальних дисциплін, зробити більш гнучким, з правом вибору студентом тих дисциплін, що будуть орієнтувати його на відповідну магістерську спеціалізацію.
     Необхідно також повністю адаптувати навчальний план підготовки лікаря ветеринарної медицини до Міжнародних стандартів, вимог МЕБ. Це дасть можливість вийти на реалізацію ідеї отримання випускниками подвійних дипломів, а значить – розширити їх конкурентоспроможність та працевлаштування по завершенню навчання як в Україні, так і за її межами.

     Клінічна підготовка є визначальною у формуванні лікаря ветеринарної медицини і вона в значній мірі залежить від МТБ всіх кафедр – як фундаментальної, так і клінічної підготовки.
     Декан факультету зазначив, що буде наполягати на вирішенні цього питання, у т.ч. через створення, розбудову і приведення до Міжнародних стандартів клініки дрібних тварин, клініки продуктивних тварин і госпіталю для коней у складі клінічних кафедр, відповідного наповнення їх тваринами, доставки в клініки хворих тварин з державних та приватних с/г підприємств, проходження студентами на базі клінік факультету практичної підготовки згідно розроблених графіків, чіткої взаємодії ННВ Клінічного центру «Ветмедсервіс» з кафедрами.
     Він вважає за необхідне підняти статус ННВ Клінічного центру «Ветмедсервіс», який сьогодні по суті є 9-ю кафедрою факультету.

     Кандидатуру Миколи Цвіліховського на посаду декана факультету ветеринарної медицини підтримав весь колектив, за виключенням одного голосу.

 

В. Данілов
 


Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook