Навчальна практика студентів в умовах дистанційного навчання

6 серпня 2020 року

    Обов’язковою складовою підготовки фахівців-технологів з виробництва і переробки продукції тваринництва є практичне навчання, метою якого є узагальнення набутих теоретичних і практичних знань, одержання професійних навичок і умінь, що формують фахівця та сприяють поліпшенню якості їх підготовки. Однією з складових практичного навчання є навчальна практика, завданням якої є ознайомлення студентів зі специфікою напряму та спеціальності підготовки та формування професійних компетенцій.

    Реалії сьогодення ставлять перед викладачами нові задачі щодо підготовки фахівців, зокрема і проведення навчальних практик у дистанційному режимі.

    З 29 червня по 25 липня 2020 р. начальна практика з технології виробництва продукції тваринництва (розділ «Технології виробництва продукції свинарства, птахівництва, вівчарства, козівництва та звірівництва») студентів 1 курсу СТН спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» проходила під керівництвом доцентів кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві С.М. Базиволяк та Н.В. Богданової.

  На початку практики студентам були надані рекомендації для самостійного оволодіння практичними навичками відповідно до програм дистанційного прак-тичного навчання. Керівниками проведено консультації за використання програми Zoom з питань організації та проведення практики; впродовж всього періоду практики здійснювалась комунікація телефонним зв’язком та за допомогою різно-манітних месенджерів, відбувалися Zoom-конференції. Кожен студент отримав індивідуальне завдання, за результатами виконання якого представляв презента-цію на підсумковій атестації. В своїх презентаціях і відеоматеріалах студенти ді-лилися досвідом щодо розведення сільськогосподарських (і домашніх) тварин й птиці в умовах присадибних господарств, провели аналіз їх умов утримання, го-дівлі, напування, надали матеріали щодо біологічних особливостей тварин і птиці різних видів, щодо технологій приготування кормів та їх використання тощо.

   Атестація студентів показала результативність проходження студентами практики у дистанційному режимі, успішність засвоєння ними знання спеціальних розділів фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, що є підґрун-тям подальшого успішного вивчення технологічних дисциплін.

Прокопенко Наталія Павлівна,
в.о.завідувача кафедри технологій у
птахівництві, свинарстві та вівчарстві
Базиволяк Світлана Михайлівна,
доцент кафедри

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook