Презентуємо нові розробки молодих науковців кафедри автоматики та робототехнічних систем

29 липня 2020 року
     Останнім часом в Україні спостерігається тенденція щодо «омолодження» університетської науки. Так за даними міністерства освіти і науки України починаючи з 2016 року кількість молодих вчених у вищих навчальних закладах збільшилася на понад півтори тисячі осіб. Одним з важливих факторів такого «омолодження» є конкурс наукових робіт молодих вчених. Не стала осторонь і кафедра автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка. Молодь кафедри: доценти Заєць Н.А. і Дудник А.О., виконувач обов’язків доцента Лендєл Т.І., старший викладач Гачковська М.А., аспіранти Якименко І.Ю. та Поліщук Д.В. із вересня 2017 року беруть участь у науково-дослідній роботі за темою “Розроблення ресурсоефективних режимів вирощування овочевої продукції в тепличних комплексах”. Тривалість виконання наукового проекту три роки, тому молоді науковці вже мають ряд як теоретичних, так і практичних здобутків і напрацювань.

     Оскільки науковий проект пов'язаний із тепличними комплексами, для проведення експериментальних досліджень в рамках науково-дослідної роботи науковці неодноразово відвідували ПРАТ “Комбінат “Тепличний”. Позитивним фактом є те, що кафедра автоматики та робототехнічних систем є членом Асоціації «Теплиці України», що дозволяє чітко розуміти проблеми і завдання, котрі стоять перед галуззю тепличного овочівництва, та ефективно працювати у кооперації із виробництвом.
     Науковці кафедри аналізували поведінку складного біотехнічного об’єкта при дії природних збурень, що є основою для розробки математичних моделей та енергозберігаючої системи автоматичного керування мікрокліматом. Важливо, що під час виконання наукової роботи, бралася до уваги точка зору виробничників із багаторічним досвідом, що виступали в якості експертів.

     Також однією з позитивних рис вважаємо й кваліфікацію виконавців НДР. Так, у результаті залучення до роботи над проектом фахівців Національного університету харчових технологій к.т.н. Бойко Р.О., к.т.н. Гачковської М.А. вдалося адаптувати ефективні методи синергетичного керування, врахувати самоорганізацію складного біотехнологічного об’єкта, що відрізняється наявною біологічною складовою. На основі синтезу й наукових досліджень інтелектуальних систем й нейромережевого прогнозування захищено докторську дисертацію Заєць Наталією Анатоліївною, готується до захисту своєї кандидатської роботи Якименко Інна, розроблюють дипломні проєкти бакалавра й магістерські роботи студенти Буков Андрій та Сердюк Валерій. Спільно з виконавцями НДР студенти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, готують тези доповідей на міжнародних конференціях, реалізують сучасні SCADA-системи.

     Завдяки фінансуванню наукового проєкту колектив вчених має можливість здійснювати закупівлю та апробацію сучасних технічних засобів, створювати повноцінні експериментальні зразки складових технологічного процесу (системи вентиляції та повітрообміну, поливу й мінерального живлення рослин, керування клапанами системи опалення тощо).

     Цікавими виявились результати випробувань розробок молодих вчених кафедри на основі програмно-апаратних засобів Arduino та Rasberry Pi, контролерів і регуляторів фірм ОВЕН, Siemens, Schneider. Отримані результати були використанні для оптимізації режимів вирощування овочевої продукції в спорудах захищеного ґрунту. За результатами наукової роботи науковцями розроблено рекомендації щодо вибору ресурсоефективних режимів вирощування овочевої продукції та експериментальний зразок системи керування режимами вирощування овочевої продукції у тепличних комплексах.

     Основні результати наукової роботи опубліковано у 5 статях, що індексуються визнаними науковими базами даних, 9 англомовних тез доповідей на міжнародних наукових конференціях та отримано 3 патенти на корисну модель і авторське свідоцтво на монографію.

Олексій Опришко,
доцент кафедри автоматики та
робототехнічних систем 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook