Навчальна практика на кафедрі економічної кібернетики: поглиблення теоретичних знань та набуття практичних навичок студентами-кібернетиками

27 липня 2020 року

Протягом кількох тижнів влітку у студентів 3-го курсу спеціальності 051 «Економіка» (освітньої програми «Економічна кібернетика») проходила навчальна практика з дисципліни «Математичні моделі аграрного сектору». Навчальна практика є продовженням навчального процесу, дисципліни яку вивчали студенти упродовж семестру та невід’ємною складовою підготовки фахівців освітньої програми «Економічна кібернетика».

Цього року практика є особливою. Практичне навчання проходило у дистанційній формі, але досвід дистанційного навчання наших студентів та можливості сучасних засобів комунікації, проблем з організацією навчальної практики не виникало.

Метою практики передбачалось: узагальнення та поглиблення теоретичних та практичних знань, отриманих з дисципліни «Математичні моделі аграрного сектору» для набуття студентами навичок самостійного опрацювання планово-прогнозних і звітних даних, застосування економіко-математичних моделей, зокрема для оптимізації галузевої структури сільськогосподарського підприємства, заохочення студентів до наукових досліджень.

В процесі роботи було запропоновано та проведено студентами порівняльний аналіз різних підходів до економіко-математичного моделювання оптимізації галузевої структури суб’єктів господарювання, на основі якого обґрунтовано та обрано базову модель для подальшої роботи над побудовою робочої (числової) моделі. У відповідності з обраною базовою моделлю та обраним варіантом інформаційної характеристики, здійснено постановку задачі, розроблено економіко-математичну модель, розраховано необхідні техніко-економічних коефіцієнти для числової економіко-математичної моделі. Всі необхідні матеріали для виконання завдань розміщені на навчально-інформаційному порталі НУБіП України. Для швидкого вирішення проблемних питань, які потребують додаткового пояснення викладача, студенти використовувати месенджери. Консультування відбувалось в зручний час запропонований та узгоджений студентами.

Інформаційна характеристика розроблялася з використанням інформації про фактичний стан об’єкту, статистичної звітності, нормативно-довідникових даних та інше, а також з використанням спеціально створених систем та моделей обробки первинної інформації. Наступним етапом роботи студентів була розробка числової економіко-математичної моделі та матриці задачі. Після представлення числової економіко-математичної моделі та матриці задачі, а також візуальної логічної перевірки керівником практики, студенти розв’язали задачу на ПК.

 

Результатом роботи був захист звітів з навчальної практики, представлених студентами, які складались з теоретичної частини та економіко-математичного аналізу оптимальної галузевої структури сільськогосподарського підприємства, обґрунтовано проєкт розвитку. Майже всі студенти успішно звітували та отримали відповідні оцінки.

Керівник практики, доцент кафедри
економічної кібернетики
Рогоза Н.А.
 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook