Науково-технічна рада НДІ здоров’я тварин на своєму засіданні розглянула докторську дисертаційну роботу - четверту за місяць

2 липня 2020 року
    1 липня 2020 року відбулося чергове онлайн засідання науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин на платформі CiscoWebex на чолі з директором НДІ здоров’я тварин, д. вет. н., професором Дмитром Засєкіним. Відповідно до порядку денного було розглянуто дисертаційну роботу та низку нагальних питань.

    У відео-засіданні науково-технічної ради прийняли участь 35 учасників, зокрема 19 членів науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин, науковий керівник здобувача, рецензенти, 6 докторів наук зі спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин, науково-педагогічні працівники факультету.
    Першим питанням розглядали дисертаційну роботу Дмитра Масюка здобувача кафедри терапії і клінічної діагностики НУБіП України на тему: «Структурно-функціональна характеристика білків плазмолеми ентероцитів порожньої кишки великої рогатої худоби у плодовий період онтогенезу», поданої на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук зі спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Науковий консультант – Микола Цвіліховський, доктор біологічних наук, професор, академік НААН, декан факультету ветеринарної медицини. Головував на засіданні професор Дмитро Засєкін.

    Після доповіді Дмитра Масюка питання задавали члени науково-технічної ради: проф. Віктор Трокоз, проф. Анатолій Мазуркевич, проф. Микола Захаренко, проф. Валерій Ушкалов, проф. Володимир Костюк, проф. Володимир Духницький, проф. Віктор Томчук, проф. Дмитро Засєкін.

 

  

 

    Виступили – науковий консультант Микола Цвіліховський, доктор біологічних наук, професор, академік НААН, декан факультету ветеринарної медицини; рецензенти – Валентин Карповський, д. вет. н., професор, професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого НУБіП України; Ольга Бобрицька, д. вет. н., доцент, професор кафедри нормальної і патологічної фізіології тварин, завідувач відділу Міжнародного співробітництва Харківської державної зооветеринарної академії; Володимир Величко, д. вет. н., професор, державний інспектор ветмедицини, член Державної Фармакологічної комісії ветмедицини України, головний науковий співробітник Державного контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок.

  

    В обговоренні взяли участь: професори Віктор Трокоз, Микола Захаренко, Віктор Томчук, Ольга Якубчак, Володимир Духницький, Дмитро Засєкін.
    Виступаючі відзначили актуальність обраної теми досліджень, наукову і практичну цінність дисертації. У виступах рецензентів та учасників дискусії було запропоновано рекомендувати дисертаційну роботу Дмитра Масюка до розгляду в спеціалізованій вченій раді. Рішення було прийнято одноголосно.

    Другим питанням порядку денного засідання НТР слухали директора НДІ здоров’я тварин професора Дмитра Засєкіна про призначення рецензентів та створення комісії для перевірки наявності та достовірності первинної документації для розгляду дисертаційної роботи здобувача кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька НУБіП України Наталії Лінійчук на тему: «Удосконалення методів виявлення антибіотиків у продукції тваринництва», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.09 – Ветеринарно-санітарна експертиза, науковий керівник – Ольга Якубчак, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька НУБіП України. Призначили рецензентами – Світлану Ткачук, д. вет. н., професора, професора кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька; Вадима Іщенка, к. вет. н., доцента, в.о. завідувача кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії, та створили комісію у такому складі: голова комісії – Микола Захаренко, д. біол. н., професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька; члени комісії – Марія Мельник, к. вет. н., доцент, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології; Ірина Пашкевич, к. вет. н., доцент, доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
    Наступним питанням було розглянуто, затверджено та рекомендовано до друку монографію на тему: «Удосконалення технологічних процесів одержання молока з мінімальним бактеріальним обсіменінням», автори: Ольга Якубчак, д. вет. н., професор та кандидати ветеринарних наук, доценти – Оксана Джміль, Володимир Джміль, Тетяна Таран. Рецензенти: Тетяна Фотіна, д. вет. н., професор, завідувач кафедри ветсанекспертизи, мікробіології та зоогігієни Сумського національного аграрного університету; Іван Яценко, д. вет. н., професор, завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини Харківської державної зооветеринарної академії; Тетяна Мазур, д. вет. н., професор, професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології НУБіП України.
    Також було розглянуто, затверджено та рекомендовано до друку науково-практичні рекомендації на тему: «Застосування мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» у молочному тваринництві». Автори: Дмитро Засєкін, д. вет. н., професор, професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька, директор НДІ здоров’я тварин НУБіП України; Алла Пушкова, здобувачка наукового ступеня кандидата ветеринарних наук, заступник директора, завідувач хіміко-токсикологічного відділу Одеської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Роман Димко, к. вет. н., завідувач лабораторії кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька. Рецензенти: Микола Кухтин, д. вет. н., професор, провідний науковий співробітник Тернопільської дослідної станції Інституту ветеринарної медицини НААН; Василь Соколюк, д. вет. н., професор кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи і зоогігієни Житомирського національного агроекологічного університету; Марія Кучерук, к. вет. н., доцент, в.о. завідувача кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька.
Усі рішення було прийнято відкритим голосуванням – одноголосно.

Ганна Козловська, секретар
науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook