Кафедра педагогіки взяла участь у Всеукраїнській науковій конференції «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика»

21 червня 2020 року
18 червня 2020 р. в онлайн-режимі на платформі Webex Conference під егідою Науково-методичного центру вищої і фахової передвищої освіти (ВФПО) та Національної академії педагогічних наук (НАПН) України відбулась Всеукраїнська наукова конференція «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика».

     На форум були запрошені директори коледжів та представники закладів вищої освіти; загалом віртуальними учасниками заходу стали близько 1500 освітян. Приємно, що в якості доповідача на конференцію організатори запросили завідувача кафедри педагогіки НУБіП України д. пед. наук Руслана Сопівника. На заході також широко були представлені й відокремлені структурні підрозділи НУБіП України.

     До присутніх звернувся д-р філос. наук, професор, академік, президент НАПН України Василь Кремень, який актуалізував ряд проблем професійної освіти. Ключовими із них є перегляд місії закладів освіти, які мають готувати інноваційного фахівця та інноваційну людину. Якісною характеристикою сучасного випускника має стати його конкурентоспроможність, причому не лише в регіональному, а й в глобальному просторі. А для цього треба приділяти увагу формуванню світогляду, іншомовної компетентності та системи цінностей. Адже світ змінився разом зі зміною поколінь, й не лише в технічному і технологічному, а й в ціннісному аспекті. Сьогодні, як ніколи, важливо бути та усвідомлювати себе успішним і самореалізованим.

     На думку Василя Кременя, глобалізація означає не тільки об’єднання, а й загострення конкуренції. У таких умовах успіху досягатиме лише та країна, яка згуртована навколо національно-патріотичних пріоритетів та ідей євроінтеграції. Важливо привчити майбутніх фахівців до творчо-критичного засвоєння знань. А для цього потрібні креативні викладачі.

     Президент НАПН України тепло привітав педагогічних працівників коледжів, які вибороли перемогу у конкурсі «Педагогічний ОСКАР - 2020». Конкурс проводиться вже третій рік поспіль Науково-методичним центром ВФПО. У цей раз своїх «Оскарів» забрали викладачі у номінаціях: «Інноваційна діяльність структурних підрозділів», «Сучасний навчально-методичний посібник», «Інноваційний проект в організації освітнього процесу», «Творчий проект із збереженням та примноженням національних традицій», «Електронний навчальний посібник», «Сучасні засоби унаочнення», «Інноваційний досвід роботи викладачів».

     Цікавим був виступ канд. фіз.-мат. наук, генерального директора директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України Олега Шарова. Він розповів, яка робота ведеться щодо імплементації «Закону України про фахову передвищу освіту», який набрав чинності торік. Доповідач зупинився на шляхах вирішення багатьох проблем, зокрема, забезпеченні фахових коледжів навчальною літературою, наголосивши, що майбутнє – за електронними виданнями; на підготовці нових Ліцензійних умов для фахової передвищої освіти; на планах щодо проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для фахових молодших бакалаврів з окремих спеціальностей. Відповів Олег Ігорович і на питання, які цікавили аудиторію: про підготовку нових стандартів фахової передвищої освіти, нових типових положень про організацію освітнього процесу, про організацію практичного навчання, про акредитацію закладів фахової передвищої освіти, про підвищення кваліфікації викладачів; найближчу перспективу об’єднання «малих» коледжів з незначною кількістю здобувачів освіти тощо.

     Д. пед. н., професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор інституту професійно-технічної освіти НАПН України Валентина Радкевич розповіла про ідеї трансформації професійної освіти, викликані суспільними змінами. Це насамперед, створення інтегрованих освітніх закладів - професійно-освітніх хабів, що об’єднують у своїй структурі чисельні центри: технологічний, методичний, комерційний, центр професійної кар’єри, центр досконалості, проектно-дослідні лабораторії, культурно-освітній медіапростір тощо. Важливими ідеями, на її думку, є акцент на так званих м’яких навичках у підготовці сучасного фахівця, створення смарт-комплексів навчальних дисциплін та дорожньої карти для впровадження дуальної освіти.

     В унісон провідним ідеям конференції прозвучала доповідь д. пед. наук, завідувача кафедри педагогіки НУБіП України Руслана Сопівника, присвячена формуванню ціннісного світогляду студентів у процесі професійної підготовки. Руслан Васильович передав усім присутнім вітання від ректора Національного університету біоресурсів природокористування України, академіка Станіслава Миколайовича Ніколаєнка. Доповідач підкреслив людинотворчу місію закладів освіти, яка особливо актуалізується в часи моральної кризи, звернув увагу на необхідність доповнення знаннєцентриської парадигми освіти концепцією гармонійно і всебічно розвиненої особистості із сформованим ціннісним світоглядом. Належна увага була приділена висвітленню досвіду НУБіП України щодо виховання студентів, зокрема розробленій під керівництвом ректора Станіслава Ніколаєнка, програмі виховання студента «Фахівець, громадянин, патріот». Також були визначені педагогічні умови формування м’яких навичок. Доповідач зауважив, що необхідно використовувати можливості виховуючого навчання; забезпечити гуманітаризацію професійної підготовки; дбати про готовність суб’єктів освітнього процесу до здійснення виховної роботи; налагоджувати конструктивну взаємодію зі студентським активом на засадах педагогіки співробітництва; здійснювати вплив на афективну, емоційно-ціннісну сферу особистості, використовуючи при цьому засоби мистецтва та художній образ (література, поезія, живопис, скульптура, архітектура, кінематограф, балет, театр та інше); звертати увагу на пантеон героїв і календар свят та пам’ятних дат; базувати взаємодію зі студентами на позитивних емоціях.

     Насамкінець, Руслан Васильович зауважив, що Національний університет біоресурсів і природокористування України, поліпрофільний, автономний, самоврядний заклад вищої освіти, який є потужним навчально-науково-виробничим комплексом, де органічно поєднані освіта, наука, інновації. Доповідач наголосив, що саме в НУБіП України є повний цикл підготовки педагогічних кадрів від бакалаврату, магістратури і аж до докторантури. Руслан Всильович запросив колег освітян до співпраці у цьому плані. Програма конференції включала чисельні виступи директорів коледжів, що висвітлювали власний досвід вирішення проблем, які сьогодні стоять перед фаховою передвищою і професійною освітою.

     Фінальним оптимістичним акордом зустрічі став виступ академіка-секретаря відділу професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелі Ничкало, яка подякувала за прекрасну організацію заходу та актуальність висвітленої тематики; наголосила на плідній співпраці Науково-методичного центру вищої і фахової передвищої освіти, очолюваного к. пед. наук, професором та модератором сьогоднішньої зустрічі Тетяною Іщенко, та Національної академії педагогічних наук України під головуванням д-ра філос. наук, професора, знаного на весь світ академіка Василя Кременя.

Неля Ничкало висловила впевненість щодо продовження традиції відзначення кращих освітян під час конкурсу «Педагогічний ОСКАР» та нагадала слова національного авторитету українців Ліни Костенко: «Найкраще уміння – почати спочатку…». І дійсно, нещодавно прийнятий «Закон України про фахову передвищу освіту» актуалізував ряд невирішених проблем і зараз може видаватись, що ми, відкривши нову сторінку розвитку нашої освіти, пишемо її з чистого аркуша. Проте це не так, ми повинні відновити в своїй пам’яті кращі традиції нашої педагогіки, повірити в себе і цінність своїх надбань і тоді стане зрозумілим, що це – не початок, це лише продовження нашої історії…

 

Олена Варава,
асистент кафедри педагогіки

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook