Успішна екзаменаційна сесія в умовах дистанційного навчання – результат злагодженої роботи колективу кафедри екології агросфери та екологічного контролю

3 червня 2020 року
     Дистанційне навчання в умовах запровадженого карантину вимагало від колективу кафедри засвоєння нових знань з інноваційних інформаційних технологій та умінь користування різноманітними інформаційними платформами.

     Ефективність дистанційного навчання в першу чергу залежало від налаштування групової комунікативності між викладачами та студентами, яка була чудово організована через інформаційні ресурси: Cisco Webex Meetings (організація онлайн занять), Microsoft Teams (організація практичних занять в онлайн режимі), Google Classroom (організація групової роботи для проведення лекцій, практичних занять, екзаменів), Zoom (організація семінарів та зустрічів зі студентами, прловедення лекцій, практичних занять, екзаменів), Elearn (організація оф-лайн приймання практичних, семінарських, самостійних робіт від студентів, проведення модульних робіт та екзаменів відповідно до затвердженого розкладу). Злагодженість колективу сприяла ефективній організації проведення екзаменів та досягти позитивних результатів у комунікативності між викладачами та студентами.

     Так, екзамен з дисципліни «Заповідна справа» для студентів ІІ курсу 1 та 2 групи спеціальності 101 «Екологія», який проводили викладачі кафедри екології агросфери та екологічного контролю старший викладач Ганна Сербенюк, доцент Євгеній Бережняк, асистент Наталія Міняйло розпочався за розкладом і відбувався через навчальний портал НУБіП України на платформі Еlearn та із застосуванням веб-конференції Cisco WebEx. Інформаційну платформу Zoom для проведення співбесід за результатами екзамену в Elearn обрали більшість науково-педагогічних працівників кафедри, зокрема завідувач кафедри, професор Володимир Чайка з дисципліни «Агроекологія» (студенти 3 курсу спеціальності «Екологія»), професор Наталія Макаренко з дисциплін «Екологічний контроль та безпека» (студенти ОС «Магістр» спеціальності «Екологія») та «Вступ до фаху» (студенти 3 курсу спеціальності «Екологія»), доцент Віта Строкаль з дисципліни «Екологічна паспортизація територій» (студенти 4 курсу спеціальності «Екологія»), доцент Сергій Павлюк з дисципліни «Техноекологія» (студенти 2 курсу спеціальності «Екологія»), доцент Євгеній Бережняк з дисципліни «Ландшафтна екологія» (студенти 2 курсу спеціальності «Екологія»). Для підготовки до екзаменаційної сесії та безпосередньо приймання екзаменів доцент Марина Ладика з дисциплін «Моніторинг довкілля 2», «Екологічний менеджмент», «Екологічний аудит», доцент Юлія Рибалко з дисципліни «Основи екологічної культури і освіти», доцент Олена Наумовську з дисципліни «Екологічний контроль і управління», доцент Світлана Паламарчук з дисципліни «Нормування антропогенного навантаження» - використовували платформи Google Classroom (написання тестових завдань) та Zoom (співбесіда за результатами екзамену). Варто зазначити, що всі екзамени проходили відповідно до затвердженого розкладу факультетом захисту рослин, біотехнологій та екології.

     Високі результати студентів на екзаменах та їх максимальна присутність на співбесідах є результатом професіоналізму науково-педагогічних працівників кафедри екології агросфери та екологічного контролю, які намагалися зацікавити студентів у розрізі їхніх навчальних дисциплін, демонструючи свої наукові знання та професійні здібності для заохочення студентів до професійної діяльності.

Віта Строкаль,
секретар кафедри екології агросфери
та екологічного контролю

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook