Подолати кризу, сприяти сталому розвитку суспільства – місія колективу НУБіП України (резолюція вченої ради)

2 червня 2020 року

від 29.05.2020 р.

РЕЗОЛЮЦІЯ
Вченої ради НУБіП України з нагоди відзначення 122-ї річниці Національного університету біоресурсів і природокористування України

 

     Вчена рада Університету відзначає вплив нових світових викликів і загроз на трансформацію глобального світу та нашої держави зокрема. Ми глибоко занепокоєні непередбачуваними наслідками, спричиненими такими чинниками:

  • ризики для здоров’я, пов’язані із забрудненням довкілля, мутацією вірусів і збудників небезпечних захворювань із потенційно глобальним поширенням, у т. ч. COVID-19, поширенням психічних і психологічних розладів в умовах прискореного темпу життя, світової пандемії та недостатньо досліджених негативних впливів новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і, насамперед, синдрому інтернет-залежності;
  • економічні ризики, спричинені зупинкою всіх процесів економічної інтеграції, викликаних світовою пандемією, істотне зростання соціальної нерівності у світі, що створює значні структурні бар’єри для стабільного розвитку світової економіки та забезпечення глобальної політичної стабільності, закриттям кордонів, сповільненням розвитку багатьох галузей світової економіки, зумовлює соціальну дезінтеграцію світу;
  • кліматичні ризики, викликані посухою та зміною температурного режиму, наслідком яких може стати втрата врожаю сільськогосподарських рослин і наростання проблем з продовольчим забезпеченням.

     Колектив Університету повною мірою усвідомлює небачену досі небезпеку для здоров’я людства, велике економічне і соціальне випробовування для всього світового співтовариства. Вчена рада Університету вважає за необхідне закликати органи влади і все українське суспільство зорієнтуватися на необхідності першочергового захисту національних інтересів у всьому ланцюгу життєдіяльності держави від виробника товарів, послуг до її споживачів - українського народу. Ми глибоко стурбовані відсутністю в українському уряді структур, здатних виробляти аграрну, промислову, екологічну політику, прямо протистояти нинішнім викликами, у т.ч. Міністерства аграрної політики, Міністерства екології, Державної санітарно-епідеміологічної служби України.
     У дні святкування 122-ї річниці славного Університету відзначаємо, що за останні п’ять років НУБіП України набув динамічного розвитку. Відновлено 3-й навчальний корпус, за підтримки меценатів і спонсорів зміцнена наукова, навчальна, соціальна та матеріально-технічні бази. На сьогодні Університет твердо утримує високі рейтингові позиції в сімці кращих університетів України та в трійці кращих університетів Києва.
     Науково-педагогічний колектив постійно удосконалює якість навчального процесу, наповнює своє середовище актуальними освітніми ресурсами. Незважаючи на складний період для розвитку вищої освіти в Україні в умовах карантину, Університет перейшов на дистанційну форму навчання, удосконаливши свої ІТ комунікації. Так, впродовж двох місяців дистанційного навчання науково-педагогічні працівники Університету опанували цілу низку таких сучасних методів та засобів онлайн-комунікацій, як Cisco Webex, Zoom, Google Hangouts Meet, Microsoft Skype for Business та Teams. Усвідомлюючи відповідальність перед студентами та слухачами за якість організації освітнього процесу, викладачі Університету забезпечили достойний рівень онлайн-комунікацій в процесі надання освітніх послуг, безперебійну роботу підготовчих курсів. Проведено університетську олімпіаду, мали змогу підвищити кваліфікацію науково-педагогічні та педагогічні працівники аграрних закладів освіти.
     У відповідь на світові виклики НУБіП України, як знаний у світі навчальний заклад наук про життя, де наукові дослідження здійснюють понад 1300 науково-педагогічних працівників, у т. ч. 264 доктори наук і професори, 883 кандидати наук і доценти, спрямовує наукові дослідження на вирішення нагальних проблем із забезпечення продовольчої безпеки, подолання екологічної кризи, поповнення бази насіннєвого матеріалу, розробку сучасних ветеринарних і біомедичних препаратів, подолання впливу ризиків, що викликані закриттям міжнародних кордонів в час світової пандемії. В Університеті функціонують та розвиваються 59 наукових шкіл, колективи яких щороку виконують понад 200 наукових тем на суму понад 60 млн грн. Новизна і практична цінність наукових результатів підтверджується патентами та свідоцтвами на об’єкти права інтелектуальної власності. За останні 5 років сумарна їх кількість складає 1722, лише у 2019 році отримано 388 охоронних документів. Колективом Університету проводиться системна активна робота з модернізації наявної лабораторної і практичної баз проведення наукових досліджень, створюються нові перспективні наукові лабораторії, Центр колективного користування науковим обладнанням, розвивається дослідницька інфраструктура, успішно проводиться господарська діяльність, завершені весняно-польові роботи.
     Є також всі підстави для успішної оцінки розвитку міжнародного іміджу Університету, який реалізується у співпраці із 140 університетами світу. Так, НУБіП України впевнено закріпився в числі 200 найкращих університетів в міжнародному рейтингу QS EECA ranking. Кількість студентів-іноземців за останні п’ять років зросла до 300 осіб. Запроваджено кілька магістерських та бакалаврських програм підготовки з викладанням англійською мовою. Інтернаціоналізація Університету проявляється у збільшенні міжнародних проектів, зокрема наукових білатеральних проектів та освітніх (ERASMUS+ тощо). Щорічно збільшується кількість науково-педагогічних працівників, учасників міжнародних освітніх обмінів.

     Враховуючи необхідність розв’язання суспільних викликів, які сьогодні стоять перед світом, Україною та вищою освітою зокрема, відповідно до «Цілей сталого розвитку – 2016-2030», затверджених Генеральною Асамблеєю ООН, Вчена рада Університету закликає всіх науковців країни сконцентрувати зусилля на вирішенні низки санітарно-епідеміологічних, біомедичних та біотехнологічних, економічних, кліматичних, екологічних, продовольчих, енергетичних викликів, що постали перед світом та Україною зокрема, у т. ч.:

  • науково-організаційному забезпеченні системи охорони здоров’я, ліквідації наслідків поширення небезпечних вірусів та збудників захворювань із потенційно глобальним поширенням, зокрема COVID-19;
  • технологічній адаптації систем землеробства до змін клімату задля підвищення продуктивності аграрної галузі, поліпшення якості продовольчого забезпечення населення України;
  • зниженні рівня промислового і побутового забруднення довкілля, сповільнення процесів деградації земель, зменшення частоти лісових пожеж, покращення утилізації промислових відходів тощо.

     Високо оцінюючи здобутки Університету за останні роки, констатуємо потребу у подальшому невпинному і поступальному русі колективу Університету до нових звершень, забезпечення його постійного розвитку та зростання шляхом:

  • посилення прикладного впливу науковців Університету на розвиток еколого-природничого, аграрно-продовольчого, техніко-технологічного секторів економіки України, на подолання наслідків пандемії;
  • визнання людиноцентризму основним ідеологічним напрямком розвитку Університету на наступні п’ять років, створення умов для повноцінного і комфортного життя викладачів та студентів;
  • визнання компетентнісного підходу, посилення зав’язків з виробництвом, бізнесом, забезпечення економіки України кадрами – основними напрямами розвитку вищої освіти та забезпечення підвищення якості освітнього процесу, рівня його діджиталізації, підтвердження місії флагмана вищої освіти України;
  • розвитку міжнародного визнання Університету через збільшення кількості освітніх програм з викладанням англійською мовою та кількості студентів-іноземців, наукової співпраці НПП Університету, у т.ч. в рамках міжнародних наукових проектів HORIZON 2020 тощо.

     Закликаємо Президента України, Кабінет Міністрів України, Верховну Раду України розглянути наші пропозиції щодо зміцнення державних інституцій, посилення їх впливу на економічний розвиток держави, на забезпечення перспективи молоді, соціальне благополуччя людей.


         Голова Вченої ради                                                                С. Ніколаєнко

     29 травня 2020 р. м. Київ
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook