Увага! Національний фонд досліджень України оголошує конкурс проєктів з виконання наукових досліджень і розробок «Підтримка досліджень провідних та молодих учених»!

20 травня 2020 року

 

     Національним фондом досліджень України з 21 травня поточного року оголошено конкурс проєктів з виконання наукових досліджень і розробок «Підтримка досліджень провідних та молодих учених».

 

     Мета конкурсу – надання фінансової підтримки провідним науковцям України, які разом із здібними молодими вченими здійснюють наукові дослідження і розробки, спрямовані на отримання нових фундаментальних та прикладних знань, сприяння вирішенню актуальних проблем розвитку держави, людини і суспільства та інтеграції української науки до світового наукового простору.
     Тематика конкурсу – загальногалузевий конкурс колективних проєктів з виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок.
     Конкурсний відбір здійснюється відповідно до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1170 (додається).

     Види проєктів за термінами виконання:
1) проєкти з терміном виконання в 2020-2021 рр.;
2) проєкти з терміном виконання в 2020-2022 рр.

     Максимальна загальна сума фінансування одного проєкту:

 • з терміном виконання в 2020-2021 рр. – 10 млн. грн.;
 • з терміном виконання в 2020-2022 рр. – 15 млн. грн.

     Подавати заявки на одержання грантової підтримки мають право колективи авторів проєкту у складі від 2 до 7 дослідників, які можуть бути працівниками однієї або декількох установ (організацій, підприємств); кількість молодих учених не може бути меншою 50 відсотків від складу колективу авторів.

     Науковим керівником проєкту з математичних, природничих, технічних, біологічних, аграрних та медичних наук може бути тільки вчений, який має науковий ступінь і є автором (співавтором) або не менше 5 публікацій за період 2015-2020 рр., або не менше 10 публікацій за період 2010-2020 рр. у періодичних виданнях, віднесених до першого (Q1) та другого (Q2) квартилів за класифікацією Journal Citation Reports або Scimago.

     Науковим керівником проєкту з гуманітарних, суспільних, економічних, юридичних наук може бути тільки вчений, який відповідає одночасно таким критеріям:

 • має науковий ступінь;
 • має наукові публікації у фахових періодичних виданнях, індексованих у Scopus та WoS, або є автором наукової монографії (співавтором колективної монографії), виданої (підготовленої до видання і анонсованої видавництвом) іноземною мовою за межами України, крім країн СНД; до таких монографій зараховуються також переклади з української мови;
 • є автором (або одним із співавторів, не більше 3-х) наукової монографії, виданої протягом останніх 5 років в Україні, яка (або) здобула нагороду (премію, відзнаку) національних чи міжнародних конкурсів, (або) отримала не менше трьох позитивних рецензій, опублікованих у фахових наукових періодичних виданнях.

     Одна фізична особа може бути представленою лише в 1 заявці, поданій на цей конкурс. Порушення цієї вимоги є підставою для відхилення всіх заявок, де представлений виконавець, який порушив зазначену вище вимогу.
     Виконавці проєкту не можуть працювати в закордонній установі за основним місцем роботи.
     Науковий керівник проєкту несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в заявці та доданих до неї документах. Наслідком надання недостовірної інформації є зняття проєкту з конкурсу.
     Відбір проєктів здійснюється за критеріями, визначеними у розробленому науковою радою Фонду Порядку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок (додається), що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах.

Перелік документів, які подаються учасниками конкурсу:

 • заявка на одержання грантової підтримки (в електронному вигляді);
 • згода авторів (виконавця(ів)) проєкту на його виконання (для чого проставляється відмітка через особистий кабінет автора (виконавця) з використанням КЕП);
 • згода керівника організації на виконання проєкту (сканована копія згоди за підписом керівника установи в форматі PDF) (українською мовою);
 • згода керівника(ів) організації субвиконавця(ів) проєкту на участь у його реалізації (сканована копія згоди за підписом керівника установи в форматі PDF) (українською мовою).

     Після ухвалення Фондом рішення про надання гранту додатково подається заява за підписом керівника учасника конкурсу щодо відповідності учасника конкурсу пункту 5 критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118.

Заявка може бути відхилена у таких випадках:

 1. Учасником конкурсу подано неповний пакет документів або обсяг документів перевищує встановлені вимоги.
 2. У заявці відсутня передбачена умовами конкурсу обов’язкова інформація.
 3. Учасником конкурсу подано недостовірну інформацію.
 4. Виконавець проєкту представлений більше ніж у двох заявках, поданих на конкурс.

     Документи подаються в електронному вигляді шляхом заповнення форми заявки для участі в конкурсі на офіційному веб-сайті Фонду (https://nrfu.org.ua).
     Для подання заявки науковий керівник та виконавці проєкту мають пройти процедуру попередньої реєстрації на офіційному веб-сайті Фонду. Ідентифікація особи, яка подає заявку, здійснюється під час реєстрації шляхом використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
     Учасник конкурсу має право відкликати заявку до закінчення кінцевого терміну її подання, про що науковий керівник проєкту повідомляє конкурсну комісію електронною поштою за адресою [email protected].
     Оцінювання проєктів здійснюється незалежними експертами за формою та критеріями, затвердженими науковою радою НФДУ.

     Дата та час початку подання заявок: 21.05.2020 р., 00:01 за київським часом.
     Дата та час завершення подання заявок: 26.06.2020 р., 23:59 за київським часом.
     Проведення наукової і науково-технічної експертизи та підбиття підсумків конкурсу: до 18.08.2020 р.

     Детальна інформація про умови конкурсу та форма заявки у прикріплених файлах та на сайті:

https://nrfu.org.ua/news/pidtrymka-doslidzhen-providnyh-ta-molodyh-uchenyh-drugyj-konkurs-nfdu/

Вікторія Самсонова,
начальник науково-організаційного відділу НДЧ

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook