Перший досвід дистанційного попереднього розгляду докторської дисертації з міжнародною участю на факультеті ветеринарної медицини

20 травня 2020 року
     Нові можливості відкриваються в умовах карантинних обмежень. Використання сучасних технологій на базі онлайн-платформи для вебінарів Cisco WebEx дало змогу кафедрі біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого факультету ветеринарної медицини провести повноцінний науковий семінар із залученням науковців інших вищих навчальних закладів України та Білорусі. Значний внесок у забезпечення роботи відеоконференції зробила доктор педагогічних наук, професор, начальник навчально-методичного відділу Лариса Кліх. Вів засідання завідувач кафедри, доктор ветеринарних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України Віктор Томчук.

     Вперше в історії факультету ветеринарної медицини здійснено попереднє онлайн слухання докторської дисертації. На платформі WEBEX 19 травня 2020 р. відбулося розширене засідання кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого, на якому була розглянута достроково представлена дисертація докторантки кафедри Руслани Постой на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.13 – Фізіологія людини і тварин. Науковий консультант – доктор ветеринарних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України Валентин Карповський.
     У роботі наукового форуму взяли участь 28 вчених (12 докторів наук) з нашого та інших університетів України, а також науковці з Білорусі. На засіданні були присутні 7 докторів наук за профілем дисертаційної роботи – голова спеціалізованої ради, де здійснюється розгляд дисертаційних робіт за спеціальністю 03.00.13, д. вет. н., проф., член-кореспондент НААН Анатолій Мазуркевич, проф. кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого, д. с-г. н. Віктор Трокоз, проф. кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого, д. вет. н. Валентин Карповський; проф. кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин Білоцерківського національного аграрного університету, д. вет. н. Микола Ніщеменко, ректор Одеського національного аграрного університету, д. вет. н., проф. Михайло Брошков, завідувач відділу годівлі та фізіології травлення РУП НПЦ НАН Білорусі з тваринництва, д. с-г. н., проф. Василь Радчиков, проректор з наукової роботи та міжнародних зв`язків Одеського національного аграрного університету, д. вет. н. Олексій Данчук.

     Основні свої наукові здобутки здобувачка представила у вигляді презентації за результатами дисертаційних досліджень. Результати проведених досліджень мають фундаментальне значення та доводять роль індивідуальних особливостей діяльності нервової системи у перебігу фізіолого-біохімічних процесів у свиней у період адаптації до зміни умов оточуючого середовища.
     Тема наукових досліджень цікава, тож викликала цілий ряд запитань у д. вет. н., професорів Анатолія Мазуркевича, Вікторії Грищенко і Віктора Томчука, д. с.-г. н., проф. Віктора Трокоза, к. біол. н., доц. Валерія Цвіліховського, к. вет. н., доц. Лариси Кладницької, д. біол. н., проф. Лілії Калачнюк, к. вет. н., доц. Дмитра Криворучка.
     Позитивну оцінку дисертаційної роботи Руслани Постой на тему: «Вегетативна регуляція обміну речовин у тварин та фізіологічні методи його корекції» надали рецензенти – професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого Віктор Трокоз; професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка Борис Борисевич; завідувач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка Микола Малюк. Вони зазначили, що за формою, об’ємом та змістом вона відповідає вимогам до докторських дисертацій та може бути рекомендована до подання у науково-технічну раду НДІ здоров’я тварин.

     У дискусії з приводу результатів дисертаційного дослідження брали участь д. с.-г. н., проф. Василь Радчиков (Білорусь), д. вет. н., доц. Олексій Данчук  (Одеса), професори НУБіП України Микола Малюк, Анатолій Мазуркевич, Валентин КарповськийВіктор Томчук, Вікторія Грищенко і Лілія Калачнюк, д. вет. н., проф. Микола Ніщеменко (Біла Церква),  д. вет. н., проф. Михайло Брошков (Одеса), які відмітили високу наукову цінність заслуханої роботи.
     За результатами розширеного засідання кафедри прийнято одноголосне рішення рекомендувати до розгляду дисертаційну роботу Постой Р.В. на засіданні науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин.

Дмитро Криворучко,
секретар кафедри

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook