Проекти національних стандартів та технічних умов представлено, сподіваємося в недалекому майбутньому, на поповнення вітчизняного фонду нормативних документів України

20 травня 2020 року

 Беззаперечним фактом сьогодення є те, що стандарти стосуються кожного: від застосування банківської карти за кордоном, до дитячої іграшки, яка не матиме гострих країв. Працюючи по всьому світу, стандарти містять специфікації для продуктів і послуг, що дозволяють їм працювати згідно очікувань зацікавлених сторін.

Конкурентоспроможний фахівець із стандартизації, сертифікації та управління якістю  на сучасному ринку праці повинен володіти  фундаментальними знаннями щодо сучасних принципів, підходів, теоретичних засад та ефективних методів, засобів, інструментів стандартизації і, звичайно, практичними навиками щодо їх реалізації.

В свою чергу, стандартизація сільськогосподарської та харчової продукції безпосередньо пов'язана з діяльністю інженерів-технологів харчової промисловості, одним з основних аспектів діяльності яких і є робота зі стандартами та технічними умовами. Ці нормативні документи є основним джерелом технологічної інформації, містять відомості про асортимент виробів,  показники якості, технологію виготовлення окремих груп і найменувань виробів, вимоги до оснащеності та режими технологічного процесу, методики контролю показників якості та інші відомості.

    

Дисципліна «Стандартизація та сертифікація сільськогосподарської продукції», що є базовою для підготовки фахівців спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» та здійснюється на факультеті Харчових технологій та управління якістю продукції АПК передбачає виконання курсової роботи із розроблення національних стандартів з метою формування у майбутніх фахівців необхідної компетенції та розуміння практичних аспектів процесурозроблення нормативних документів.

Захист курсових робіт приймали викладачі дисципліни д.т.н,  професор Владислав Сухенко та к.б.н., доцент Наталія Сілонова. Онлайн зустрічі, що була організована 12 травня для захисту курсових робіт передувала кропітка робота із освоєння теоретичних та практичних аспектів системи національної стандартизації на електронних навчальних курсах, адже майбутні фахівці зі стандартизації, сертифікації та управління якістю мали показати вміння належним чином обрати об’єкт для стандартизації, визначити оптимальні рівні стандартизованих показників, режимів, параметрів, вміння обґрунтувати такий вибір та, крім того продемонструвати знання вимог національної стандартизації щодо правил, процедур, етапів розроблення нормативних документів, а також вміння розробляти національні стандарти, гармонізовані з  міжнародними, регіональними, оскільки прийняття міжнародних стандартів є основним принципом державної політики в стандартизації. 


Для написання курсової роботи потрібно виконати наступні завдання:

- обґрунтувати підставу для розроблення нормативного документу;

- здійснити характеристику об’єкту стандартизації;

- обґрунтувати стандартизовані показники;

- проаналізувати вимоги національної стандартизації щодо розроблення нормативних документів;

- розробити та належно оформити ДСТУ, або здійснити гармонізацію з міжнародним чи регіональним стандартом;

- розрахувати трудомісткість і вартість розробленого нормативного документу;

- запропонувати свої пропозиції щодо впровадження. 

Студенти магістратури освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація» обирали об‘єкти стандартизації переважно сфери сільського господарства, але різноспрямованість об’єктів та видів стандартів вражала: починаючи від технології виготовлення нового харчового продукту і закінчуючи наданням грумінг послуг для дрібних домашніх тварин.

Слід також зазначити, що при  розробленні стандартів магістри врахували принципи стандартизації, а саме: неприпустимість створення перешкод виробництва й обігу продукції, виконання робіт і надання послуг внаслідок встановлення завищених або додаткових вимог, що не відповідають цілям стандартизації; неприпустимість встановлення стандартів, які суперечать технічним регламентам, що обумовило відповідність проектів нормативних документів вимогам національної стандартизації.Захист відбувся з демонстрацією презентацій, в яких було висвітлено ключові аспекти розроблених нормативних документів, з обов`язковим обговоренням представлених матеріалів та відповідями на поставлені запитання.

Роботи студентів було оцінено, зазначено високий науковий та методологічний рівень їх виконання з побажанням поповнення національного нормативного фонду новими розробками майбутніх фахівців.

 

Наталія Сілонова,

доцент кафедри стандартизаціїта

сертифікації сільськогосподарської продукції

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook