Дистанційне навчання очима студентів, які вивчають «Педагогіку»

30 квітня 2020, 13:02

    Оволодіння студентами сучасними методами, формами та засобами праці в галузі їх майбутньої професійної діяльності, формування в них професійних умінь і навичок, необхідних для виконання конкретних професійних завдань у реальних ринкових та виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності – це далеко неповний перелік завдань, що ставлять науково-педагогічні працівники, розпочинаючи викладання навчальної дисципліни, особливо під час карантину, за допомогою засобів дистанційного навчання. З цих позицій однією з найважливіших якостей педагога, умов успішності його як професіонала, є готовність до інноваційної діяльності.

    Електронні навчальні курси на платформі Еlearn, що створено на кафедрі управління та освітніх технологій, допомагають, як ніколи, спілкуватися НПП зі студентами. Викладачі на чолі з завідувачем кафедри, професором Кубіцьким С. О., використовують всі їм доступні та зручні засоби для обміну інформацією та спілкування зі своїми студентами: Skype, Elearn, Viber та е-пошту. Крім Еlearn, НПП кафедри використовують інші ресурси: Google Classroom, PowToon, LearningApps, Kahoot, Skype, Viber, Telegram, Messenger. Широко задіюється спілкування та обмін інформацією за допомогою е-пошти. Варто зауважити, що студенти віднеслися до виконання поставлених завдань надзвичайно відповідально і сумлінно. Більшість студентів вчасно виконують отримані завдання. Така робота реально ефективна, оскільки щодня в системі практично одночасно працюють і викладачі, і студенти.

   Оперативно організований навчальний процес деканатом гуманітарно-педагогічного факультету та його очільником, професором В. Д. Шинкаруком, за допомогою технологій е-навчання на платформі elearn.nubip.edu.ua та інших вищезазначених способів зворотного зв’язку зі студентами з постійним двостороннім контактом, дає гарні результати.

     Різні види дистанційного навчання використовуються НПП як окремо, так і в оптимальному поєднанні. Це залежить від того, які ТЗН (технічні засоби навчання) використовує той або інший викладач у навчальному процесі. Від правильного вибору ТЗН суттєво залежить ефективність засвоєння навчального матеріалу студентами. Вибір виду дистанційного навчання практично не залежить від навчальної дисципліни педагогічного спрямування. Для кожної з дисциплін ми маємо право вибрати будь-які, або навіть більшість з існуючих видів і технологій навчання. Основне правило – їх успішне поєднання, що дозволяє зробити процес пізнання нового менш монотонним, набагато цікавішим і продуктивнішим.

  Для забезпечення навчального процесу можуть бути задіяні найрізноманітніші види дистанційної освіти: відеоконференції (обмін відеозображенням і звуком); аудіоконференції (обмін звуковою інформацією на цифрових та аналогових засобах зв'язку); комп'ютерна телеконференція; відеолекції; зайняття в чаті; веб-заняття; радіо і телебачення.

    При застосуванні комп'ютерних телеконференцій в дистанційному навчанні використовується двоканальне або багатоканальне відео й аудіо. Основні недоліки цього виду дистанційного навчання – високі вимоги до швидкості з'єднання, яка може бути технічно недоступна в деяких регіонах, та наявність спеціального устаткування.

     Веб-заняття – це дистанційне навчальне зайняття, семінари, конференції й інші форми навчальної діяльності, які проводяться з використанням телекомунікаційних засобів та інших ресурсів Інтернету. Зазвичай, для організації веб-заняття застосовуються веб-форуми, що є однією з форм роботи студентів з певної тематики або проблеми за допомогою розміщення записів на сайтах. Характерним плюсом веб-занять є можливість тривалішої або багатоденної роботи студентів і викладачів та їх асинхронний характер взаємодії.

   Відеолекція останнім часом замінила традиційні лекції і стала невід'ємним видом дистанційного навчання. Інноваційні види навчання припускають використання відеолекцій, що зберігаються на індивідуальному електронному носії або веб-сервері.

   Роздумуючи над проблемами дистанційного навчання, його мотивації, взаємодії в системі «викладач-студент», хочеться звернутися до міркувань студентів двох факультетів (факультету тваринництва і водних ресурсів та факультету захисту рослин та екології) про навчальний процес, мотивацію, пріоритети, виховання і виховний вплив, ієрархію цінностей кожного з них. Ось деякі міркування студентів цих факультетів, які вивчають «Педагогіку».

    Юлія Сарана (спеціальність «Технології виробництва та переробки продуктів тваринництва»): «Сучасні технології дають нам можливість не тільки спілкуватися, а й навчатися в online режимі, тобто дистанційно. Однією з переваг такого навчання є те, що студент має можливість раціональніше й ефективніше використовувати свій час і при цьому не прив'язаний до конкретного місця. Та яке б навчання не було, дистанційне чи стаціонарне, головним є зовсім інше. Для того, хто хоче поглиблювати свої знання і стати в майбутньому висококваліфікованим фахівцем, не буде важливо, як саме подана інформація, в online режимі чи з перших вуст викладача в аудиторії. Викладачі – це наші педагоги і наставники, які скеровують нас до нових, здавалося б, недосяжних для нас вершин. Та сам предмет «Педагогіка» є невід'ємною частиною нашого повсякдення. Це наука про навчання, виховання й освіту. Адже саме ця наука формує в нас людяність та вміння донести інформацію до інших, а в наш час дуже важливо бути соціально обізнаним».

    Дарина Білоноженко (спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»): «На мою думку, в сучасному світі розвиток освіти в Україні має бути спрямований на інформатизацію та комп'ютеризацію навчання, його технологізацію. Технологізація здійснюється за рахунок упровадження нових технологій навчання та виховання, які значно змінюють природу педагогічного процесу, професійну діяльність педагога і навчально-пізнавальну діяльність того, хто навчається.

    Реалії сьогодення вимагають впровадження таких інновацій у систему освіти у вигляді інформаційних технологій, доцільність та корисність яких чітко доведена. Більше того, я вважаю, що студентам потрібно давати свободу у виборі засобів дистанційного навчання, які дійсно були б доступними для кожного з нас та дозволяли краще засвоювати навчальний матеріал».

    Юлія Слухаєнко (спеціальність «Технології виробництва та переробки продуктів тваринництва»): «Процес виховання такий же давній, як і сама людина. З давніх-давен накопичувався і викристалізовувався досвід виховання людини, підготовки її до активної діяльності. З часом цей досвід почали систематизовувати і надавати йому наукової форми. Відомий композитор М. І. Глінка (1804-1857) зауважував, що музику творить народ, а композитори лише аранжують її. Щось подібне спостерігаємо і в педагогічній діяльності: закономірності, принципи, форми, засоби, методи виховання складалися й перевірялися тисячоліттями, а педагоги-вчені лише пізніше осмислювали ці надбання народу, систематизовували, вкладали їх у наукові рамки».

   Степаненко Сергій (спеціальність «Технології виробництва та переробки продуктів тваринництва»): «На квітучій абрикосі за вікном працювали бджоли. Вони вилетіли із своїх домівок з першими промінчиками весняного Сонця, щоб невпинно працювати аж до кінця дня на квітках. Вночі вони теж не сплять! Старанно працюють над обніжжям, що назбирали вдень. Бджоли – це високоорганізовані комахи. У вулику вони спільно будують стільники, доглядають за потомством і маткою. Кожна бджілка виконує свою роботу, яка змінюється із її віком. Бджоли середнього віку виконують роль санітарів, немолоді – вентиляторників. Лише старі носять пилок. І варто замислитися над тим, що в літній період бджола живе в середньому місяць. А вона день у день важко працює, знищуючи своє здоров`я не для пасічника, щоб він їв смачний і корисний мед, а для того, щоб їх популяція завжди існувала на планеті Земля! Вони за місяць встигають зробити неймовірно багато корисного для природи! А що ми? Щодня, кожної години і хвилини своїми діями ми робимо все навпаки. І ми називаємося «людьми розумними»… Але я певен, що в нас ще буде все добре. Адже, на мою думку, найкращим педагогом для нас є життя. Воно нас постійно навчає, завжди дає нам виклики, які ми мусимо пройти і навчитися робити добро для себе, оточуючих, братів наших менших. І тоді ми, мабуть, усвідомлюючи свої вчинки, зможемо змінити світ на краще. Тож будьмо бджілками, а життя дасть нам зрозуміти, що варто починати змінюватися нам самим у нашій любові до природи!»

     Юлія Сарана (спеціальність «Технології виробництва та переробки продуктів тваринництва»): «Мало кому відомо, що спочатку Біл Гейтс створив зовсім не компанію Microsoft, а компанію Traf-O-Data, яка займалася розробкою лічильників для міської влади. Але, на жаль чи на краще, ця компанія незабаром припинила своє існування, а репутація Білла Гейтса була зіпсованою. Проте Білл разом зі своїми друзями не сильно турбувався з цього приводу. Вони продовжували наполегливо працювати. І як виявилося пізніше, зовсім недаремно. У результаті вони створили компанію Microsoft, яка стала одним з основних постачальників програмного забезпечення для комп'ютерної техніки. Чи не приклад як досягати мету для кожного з нас?».

   Вікторія Мазур (спеціальність «Технології виробництва та переробки продуктів тваринництва»): «Дистанційна форма навчання є найбільш гнучкою та доступною для бажаючих отримати знання. Хочеться виділити переваги такого навчання: можливість навчатися у будь-якому місці; навчатися у будь-який час; навчатися у своєму темпі; доступність навчальних матеріалів; мобільність; індивідуальний підхід; навчання без відриву від основної діяльності (студенти працюють). Організована Національним університетом біоресурсів і природокористування України дистанційна форма навчання дасть змогу студентам засвоїти максимальний обсяг необхідних знань.

   Навіть ті, хто з різних причин пропускали заняття, тепер зможуть наздогнати пропущений матеріал. Така форма дасть змогу студенту самоорганізуватися. На навчальному порталі університету викладачі розмістили повний курс з кожної дисципліни, використовуючи які студенти мають змогу здобувати знання. Так, з дисципліни «Педагогіка» студенти знайомляться з цікавим лекційним матеріалом, з доступними презентаціями та змістовними відеоматеріалами. Перелік творчих завдань дає нам можливість пізнати багато цікавого, нового, досі невідомого. Доцент Ковальчук Т. І., у свою чергу після кожної лекції надсилає перелік завдань (теми доповідей, рефератів, дискусій, творчих завдань). Виконуючи завдання з самостійної роботи, ми шукаємо різноманітні статті, інтерв’ю ораторів, педагогів, філософів та поринаємо в переосмислення незвіданого, непізнаного, щойно відкритого. Виконавши роботу, студент завантажує матеріал (презентацію, реферат, відеоролик) на перевірку. І завжди отримує зауваження, позитивні відгуки викладача та додаткові бали. Отож, саме дистанційна форма навчання спонукає студента до вивчення рекомендованого педагогом матеріалу і пошуку чогось нового, а викладачам, у свою чергу, стає простіше оцінити роботу студента і перевірити його рівень знань».

   Вікторія Дідківська (спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»): «Педагогіка безпосередньо пов’язана з нашою спеціальністю, бо екологія – це наука, що вивчає закономірності взаємозв’язків живих організмів з довкіллям, а також між собою. Екологічне виховання, екологія особистості, їх діяльність спрямована на формування у людини культури взаємодії з природою. Їх завданням є виховання любові до природи, бажання берегти і примножувати її, у формуванні вмінь і навичок оптимальної діяльності у природі. Це має допомогти особистості усвідомити те, що світ природи є середовищем існування людини, тому вона має бути зацікавлена у збереженні його цілісності, чистоти і гармонії. Екологічну свідомість потрібно виховувати у дітей з раннього дитинства. На основі екологічного мислення і свідомості формується екологічна культура, яка передбачає глибокі знання про навколишнє середовище, екологічний стиль мислення і відповідальне ставлення до природи, вміння вирішувати екологічні проблеми, безпосередню участь у природоохоронній діяльності».

   Олександр Маринін про характерництво (спеціальність «Технології виробництва та переробки продуктів тваринництва»): «Характерництву навчали з дитинства, терміни встановлювались індивідуально для кожного, в залежності від потенціалу та вмінь учня. Після закінчення навчання був ритуал посвячення і, звичайно, важке випробування, яке фактично доводило майбутніх характерників до межі життя і смерті. Вважається, що саме в таких ситуаціях у людини проявляються надприродні здібності, якщо можна їх так назвати. Є свідчення, що характерники власноруч навчали козаків деяким секретам природи та їх правильному використанню. Адже успіх у військовій справі часто-густо залежить від різноманітних знань та їх відповідного застосування. От ви знали, наприклад, що якщо вам потрібно довго ховатися в болоті серед набридливої комашні, варто натертися настоянкою певних трав, дьогтем чи хоча б мокрою глиною, тоді комахи оминатимуть вас? А характерники знали. Рятуючи важко поранених, вони вводили людей у транс, щоб ті не відчували болю упродовж часу операцій. Тому, можливо, їх сила полягала не стільки в магічних здібностях, скільки у знаннях і маленьких хитрощах, про які знали лише характерники. Іншим могло здатися, що це все темні сили. Хоча насправді – це всього лиш вміння правильно використовувати всі можливості природи та людини, в тому числі й розумові. Хоча як їм вдавалось непомітно прослизати серед ворогів чи зникати з в`язниці непоміченими і досі залишається таємницею… Нам потрібно відроджувати кращі традиції козацької педагогіки та її виховний вплив на молоде покоління».

    Вікторія Цебенко про мотивацію навчання (спеціальність «Технології виробництва та переробки продуктів тваринництва»): «Знайди мотив (причину, стимул) вчитися добре. Мотивація може бути різна: найчастіше це якась перспектива (приз). Вона може бути близькою (після вдало складених іспитів я поїду в подорож) або довготерміновою (ось вивчуся і стану президентом!). Мотивація у кожного своя».

   Марко Пилипчук (спеціальність «Технології виробництва та переробки продуктів тваринництва»): «На мою думку, дистанційне навчання має як начні переваги, так і недоліки. Вважаю, що до переваг можна віднести те, що учень або студент може облаштувати своє робоче місце так, як він бажає і не обмежуватися ні у матеріальному, ні у фізіологічному аспектах, що буде лише сприяти засвоєнню матеріалу. До того ж, є вільний доступ до Інтернет-джерел. Проте дві вказані вище переваги відносяться лише до осіб, що дійсно хочуть навчатися. Робоче місце може як зосередити студента, так і відволікти від процесу навчання. Це стосується й Інтернету. До переваг відноситься зникнення «стіни» у вигляді відстані між людьми, відмінність часових поясів тощо. До однозначних переваг можна віднести нівелювання негативного впливу від сумнівних осіб. Яскраво негативними сторонами дистанційного навчання є: залежність від матеріального аспекту, відсутність практичного навчання та живого спілкування. Я впевнений, що це питання заслуговує детального обговорення, оскільки думаю, що дистанційне навчання має багато переваг та підводних каменів, що уже проявляються та виправляються системами освіти багатьох країн світу».

     Варто зазначити, що до найважливіших переваг дистанційного навчання відносять: види дистанційного навчання можуть використовуватися як нарізно, так і в сукупності; свобода і гнучкість, вільний вибір засобів дистанційного навчання; модульність, паралельність, віддаленість, асинхронність; число учасників навчального процесу практично необмежене; широке застосування різноманітних інформаційних технологій.

     Перспективи дистанційного навчання дуже великі та вимагають ретельної, копіткої роботи.

    Важливо деталізувати недоліки дистанційного навчання на сучасному етапі: обмеженість прямого контакту з викладачем і колегами-слухачами, що позбавляє процес подання матеріалу емоційного забарвлення; відсутність розвитку уміння чути й розуміти партнера, проявляти толерантність і делікатність у стосунках; неможливість створення творчої атмосфери у групі студентів; недостатній рівень володіння комп’ютерною технікою, навичками роботи в Інтернеті, використання інтерактивних технологій навчання; несформованість навичок самоосвіти, саморозвитку, саморегуляції, рефлексії; складність у розробці навчальних програм, підручників, посібників, недостатня їх варіативність; непідготовленість частини педагогів і студентів до впровадження дистанційного навчання; розробка курсів дистанційного навчання є досить трудомістким процесом.

    Умови диктують вимоги до учасників навчального процесу (викладачів і студентів) – змінюватися, вдосконалюватися і працювати над собою. Навчальний процес вже ніколи не буде таким, як був раніше. Все минає і карантин мине. Сподіваємося, що і коронавірус піде в небуття. Сформується соціальний імунітет. Якщо й повертатиметься, то людство буде готовим до боротьби засобами вакцин, ліків, нових технологій лікування. Дасть Бог, все буде добре у світі й Україні! Але цю весну ми ніколи не забудемо. Вона навчила нас працювати в нових умовах, для багатьох людей незвичних чи маловідомих. Вона перевернула нашу свідомість, ставлення до довкілля й один до одного. Вона навчила нас цінувати життя!

     Побажаємо міцного здоров’я один одному, нових здобутків та успіхів!

Тамара Ковальчук, доцент кафедри управління та освітніх технологій

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook