Наукова діяльність кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука в умовах карантину

13 квітня 2020 року
 
    Стрімкий дистанційний навчальний процес колективу кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука не є перешкодою і для активної наукової діяльності НПП кафедри.
Так, завдяки наполегливій праці і професіоналізму головного редактора, д.ю.н., професора В.М. Єрмоленка, наукового редактора, д.ю.н., професора О.В. Гафурової, технічного секретаря, к.ю.н., доцента М.А. Дейнеги та інших членів редколегії, науково-практичний журнал «Право. Людина. Довкілля» («Law. Human. Environment») включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 17 березня 2020 р. № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 6 березня 2020 р.»). НПП кафедри продовжують активну роботу над розвитком і удосконаленням наукового видання з метою подальшої інтеграції журналу у світовий науковий простір та включенням його до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science Core Collection. На сьогодні, вже підготовлено перший випуск науково-практичного журналу «Право. Людина. Довкілля» у 2020 р., до якого увійшли наукові праці НПП кафедри В.М. Єрмоленка, О.В. Гафурової, М.А. Дейнеги, Т.С. Новак та аспірантки Г.А. Слаути. Триває набір наукових статей до 2-го випуску журналу.
Не припиняється активна співпраця з іншими науковими осередками з написання колективних монографій. Передано до редакції авторські розділи монографії «Сучасні проблеми екологічного права» (В.М. Єрмоленко, М.А. Дейнега), ініційованої Міжнародною екологічною академією, а також «Рекодифікація цивільного законодавства України» (В.М. Єрмоленко), створеної за ініціативи Національного університету «Одеська юридична академія».
Колектив кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука продовжує і наукові дослідження по темі № 110/15-пр-2019 «Організаційно-правові засади сталого розвитку об’єднаних територіальних громад». У березні–квітні 2020 р. керівником НДР – В.М. Єрмоленком і виконавцями НДР – О.В. Гафуровою, Ю.А. Красновою, М.А. Дейнегою, Ю.В. Шовкун проводився аналіз правового забезпечення використання природних ресурсів у сільському господарстві і правових засад екологічної безпеки у сільському господарстві. Результати проведених наукових досліджень викладені у Звіті про виконання науково-дослідних робіт.
         Ще одним довгоочікуваним результатом тривалої науково-організаційної діяльності колективу кафедри за участі завідувача д.ю.н., професора В.М. Єрмоленка і професора кафедри, д.ю.н., професора О.В. Гафурової стало завершення підготовки до проведення Всеукраїнського молодіжного конкурсу інноваційних проєктів розвитку туризму на сільських територіях в умовах кризових явищ, метою організації якого є залучення молоді до розробки та впровадження проєктів місцевого економічного розвитку, підтримка підприємницької та інноваційної проєктної діяльності та популяризація сільського туризму як дієвої форми соціально-економічного розвитку сільських територій. Організатором конкурсу спільно із ГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні», кафедрою країнознавства та туризму географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, кафедрою географії України географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, кафедрою туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу НУБіП України виступила і кафедра аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука НУБіП України.
       НПП кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука (д.ю.н., професором В.М. Єрмоленком, д.ю.н., професором О.В. Гафуровою, к.ю.н., доцентом М.А. Дейнегоюздійснюється і підготовка проектних пропозицій з правових проблем сталого й екологічно збалансованого використання природних ресурсів та органічного виробництва до міжнародних грантових програм.
        В умовах карантину наукові керівники кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука не забувають і про підготовку наукових кадрів – аспірантів і докторантів кафедри. Доцентом кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука, к.ю.н., доцентом М.А. Дейнегою під керівництвом наукового консультанта, д.ю.н., професора В.М. Єрмоленка здійснюється підготовка до перед захисту підготовленої докторської дисертації на тему «Предмет і система природоресурсного права». Завершено підготовку наукових досліджень аспірантів кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука: О.М. Ткаченка (науковий керівник – В.М. Єрмоленко), Л.І. Бодовської (науковий керівник – О.В. Гафурова), Є.О. Щиглова (науковий керівник –Ю.А. Краснова), Р.І. Гуцола (науковий керівник – М.А. Дейнега). Це перші дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії, які чекають на закінчення карантину.
Як показують наукові здобутки, колектив кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука продовжує активну наукову діяльність і в умовах пандемії!
 

Марина Дейнега,

доцент кафедри аграрного, земельного та

екологічного права ім. акад. В.З.Янчука

 

    

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook