На факультеті інформаційних технологій розпочинається акредитаційна експертиза освітньої програми "Комп'ютерні науки"

8 квітня 2020 року

9-11 квітня відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти №583-Е відбудеться експертиза освітньої програми бакалавр «Комп’ютерні науки» у онлайн режимі за програмою. 

Наказ на проведення акредитації додається

Розклад роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньої програми бакалавр «Комп’ютерні науки» у Національному університеті біоресурсів та природокористування України, 9-11  квітня 2020 року

 

Час

Зустріч або інші активності

Учасники

День 1 – 09.04.2020

08:30–09:00

Налагодження комунікації між експертами та із ЗВО в режимі відеоконференції.

 

09:00–09:30

Організаційна зустріч з гарантом ОП в режимі відеоконференції.

Члени експертної групи;

гарант ОП

 

09:30–10:00

Підготовка до зустрічі 1 в режимі відеоконференції.

Члени експертної групи

10:00–10:30

Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО

(відеоконференція)

Члени експертної групи;

гарант ОП;

ректор (перший проректор) НУБіП

10:30–11:00

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 в режимі відеоконференції.

Члени експертної групи

11:00–11:40

Зустріч 2 із здобувачами вищої освіти (відеоконференція)

 

Члени експертної групи;

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП

(загалом 7-9 студентів з різних курсів 1-4 року навчання);

обов’язково:

-                  студенти, що брали участь у розробці та вдосконаленні освітньої програми (якщо такі є);

-                  студенти-учасники програм міжнародної академічної мобільності (якщо такі є);

-                  студенти, які мають результати навчання, зараховані в рамках неформальної та (або) дуальної освіти (якщо такі є).

 Кількість запрошених учасників зустрічі – до 12 осіб.

11:40–12:30

Підведення підсумків зустрічі 2 в режимі відеоконференції.

Члени експертної групи

12:30–13:30

Обідня перерва

 

13:30–14:00

Підготовка до зустрічі 3 в режимі відеоконференції.

Члени експертної групи

14:00–14:40

Зустріч 3 з академічним персоналом (відеоконференція)

Члени експертної групи;

гарант ОП;

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо викладають на освітній програмі обов’язкові та вибіркові освітні компоненти.

Кількість запрошених учасників зустрічі – 5-8 осіб.

 

14:40–15:30

Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4 в режимі відеоконференції.

Члени експертної групи

15:30–16:10

Зустріч 4 з представниками студентського самоврядування (відеоконференція)

Члени експертної групи;

представники студентського самоврядування (2 особи від органу студентського самоврядування НУБіП, які відповідають за участь студентів у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти; 3 особи від органу студентського самоврядування факультету; обов’язково – представники студентського самоврядування, що брали участь у розробці та вдосконаленні освітньої програми (якщо такі є).

Кількість запрошених учасників зустрічі – до 5 осіб.

16:10–17:00

Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5 в режимі відеоконференції.

 

17:00–17:30

Зустріч 5 із стейкхолдерами (відеоконференція)

Члени експертної групи;

випускники ОП останніх 5 років за спеціальністю «Комп’ютерні науки»; випускники, що брали участь у розробці та вдосконаленні освітньої програми (якщо такі є); представники роботодавців, що залучені до розробки та вдосконалення ОП, проведення аудиторних занять в рамках реалізації освітньої програми, проходження виробничої практики бакалаврів; представники компаній, що приймали участь у засіданні Круглих столів та інших заходів за участю роботодавців.

Кількість запрошених учасників зустрічі – до 10 осіб.

 

17:30–18:00

Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до зустрічі 6 в режимі відеоконференції.

Члени експертної групи

18:00–18:30

Зустріч 6 Ознайомлення з матеріально-технічною базою (фотозвіт, відеозвіт або

відео трансляція в режимі відеоконференції).

Члени експертної групи;

гарант ОП; науково-педагогічні працівники, що безпосередньо задіяні у викладанні дисциплін з використанням матеріально технічної бази, співробітники відповідальні за програмне забезпечення та функціонування комп’ютерних класів.

Кількість запрошених учасників зустрічі – до 5 осіб.

 

18:30–19:00

Підведення підсумків зустрічі 6 в режимі відеоконференції.

Члени експертної групи

 

День 2 – (10.04.2020)

08:30–09:00

Налагодження комунікації між експертами та  із ЗВО в режимі відеоконференції.

 

09:00–10:00

Резервний час виділений на випадок можливих технічних збоїв в дистанційному режимі роботи акредитаційної експертизи. Якщо через технічні або організаційні причини в перший день роботи не вдалося провести якусь зустріч - зустріч переноситься на цей час. Якщо всі заплановані зустрічі відбулися успішно – експертна група використовує даний час для роботи із документами (в режимі відеоконференції).

 

Члени експертної групи;

за необхідності - гарант ОП, задіяні учасники зустрічі 1 дня, яка можливо не відбулася з технічних причин

10:00–10:30

Підготовка до зустрічі 7 в режимі відеоконференції.

Члени експертної групи

10:30–11:00

Зустріч 7 із адміністративним персоналом (відеоконференція)

Члени експертної групи;

декан факультету, на якому функціонує освітня програма; керівник або представник структурного підрозділу, відповідального за забезпечення якості у ЗВО; керівник або представник  Комісії з етики (доброчесності) та управління конфліктами; керівник або представник  групи сприяння академічній доброчесності; представник бібліотеки, що долучений до перевірки наукових робіт на плагіат

11:00–11:30

Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до зустрічі 8 в режимі відеоконференції.

Члени експертної групи

11:30–12:00

Зустріч 8 із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами (відеоконференція)

Члени експертної групи;

керівник або представник структурного підрозділу розвитку кадрового потенціалу навчального закладу (підвищення кваліфікації, стажування, стимулювання НПП); керівник або представник структурного підрозділу, відповідального за інформаційне забезпечення.

12:00–12:30

Підведення підсумків зустрічі 8 в режимі відеоконференції.

Члени експертної групи

12:30–13:30

Обідня перерва

 

13:30–14:00

Підготовка до відкритої зустрічі в режимі відеоконференції.

Члени експертної групи

14:00–14:30

Відкрита зустріч

(відеоконференція)

Члени експертної групи;

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)

14:30–15:00

Підведення підсумків відкритої зустрічі в режимі відеоконференції.

Члени експертної групи

15:00–16:00

Робота з документами

Члени експертної групи

16:00–16:30

Підготовка до фінального брифінгу в режимі відеоконференції.

Члени експертної групи

16:30–16:45

Фінальний брифінг

(відеоконференція)

Члени експертної групи;

керівник ЗВО;

гарант ОП

17:00–18:00

Підведення загальних підсумків зустрічей із фокус-групами в режимі відеоконференції.

Члени експертної групи

День 3 – (11.04.2020)

09:00–18:00

«День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи, робота аз документацією та звітністю в режимі відеоконференції.

Члени експертної групи

  

Глазунова О.Г.,
декан факультету інформаційних технологій

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook