Як під час карантину підготуватися до акредитації освітніх програм: досвід кафедри соціальної роботи та реабілітації

31 березня 2020 року
     Про загрози та небезпеки поширення коронавірусної хвороби ми чуємо щодня із різних засобів масової інформації. Частина населення, і в тому числі наших науково-педагогічних працівників, піддаючись паніці та стресу, впадають у стан депресії, апатії, розчарування тощо. Саме тому кафедра соціальної роботи та реабілітації звертає увагу на те, що одним із найбільш ефективних та перевірених методів реабілітації є працетерапія (лікування та відновлення за допомогою включення людини до різних видів діяльності).

     Люди, які займаються під час карантину різними видами діяльності, окрім укріплення свого здоров’я та виконання професійних обов’язків, зменшують психологічну напругу та посилюють віру у власні сили та краще майбутнє. Колектив кафедри соціальної роботи та реабілітації поставив для себе завдання ефективно використати карантин для підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Соціально-психологічна реабілітація». Що ми для цього робимо?

1. Переглянули формулювання цілей програми, її взаємозв’язку із місією та стратегією НУБіП України.
     Ми уважно вивчили освітньо-професійні програми для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які пропонують заклади вищої освіти в Україні, а також зарубежем. Аналіз засвідчив, що в Україні тільки у НУБіП України існує освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти «Соціально-психологічна реабілітація». В інших закладах є програми «Психологічна реабілітація», «Соціальна реабілітація», «Соціальна робота», «Управління соціальними проектами», «Соціальна інклюзія», «Фізична реабілітація», «Медична реабілітація» та ін. Аналіз існуючих програм підготовки фахівців із соціальної роботи засвідчив, що вони спрямовані на підготовку кваліфікованих працівників, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми в галузі соціальної роботи. Як правило, більшість з них є типовими. Ми уточнили мету нашої освітньо-професійної програми, яка полягає в підготовці фахівців, здатних здійснювати соціально-психологічну реабілітацію різних груп населення (у тому числі осіб, які потерпіли від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру) на засадах «екологічної соціальної роботи» та забезпечувати управління реабілітаційними установами. Екологічна соціальна робота (або зелена соціальна робота «green social work», «ecological justice and social work») у міжнародних професійних колах соціальних працівників (Міжнародна федерація соціальних працівників https://www.ifsw.org, Міжнародна асоціація шкіл соціальної роботи https://www.iassw-aiets.org/, Міжнародна рада соціального добробуту https://www.icsw.org/) вважається інноваційним підходом до реалізації соціальної роботи. Підготовка фахівців на засадах «екологічної соціальної роботи», на наше переконання, передбачає формування у здобувачів вищої освіти ряду компетентностей, зокрема: 1) здатність навчати людей екологічному мисленню та формуванню екологічної культури; 2) здатність організовувати людей та приймати швидкі і правильні рішення в умовах надзвичайних лих і катастроф; 3) здатність здійснювати соціальний супровід та захист людей, які потерпіли від природніх катаклізмів, надзвичайних ситуацій, аварій та які проживають на забруднених територіях; 4) здатність надавати первинну психологічну допомогу людям, які потерпіли від лих та катастроф; 5) здатність оцінювати та прогнозувати можливі негативні впливи діяльності людей чи промислових об’єктів на середовище життєдіяльності людей певної громади та протидіяти таким впливам, попереджати екологічні лиха в своєму регіоні; 6) здатність співпрацювати із екологічними громадськими організаціями та рухами.
     Таким чином, освітньо-професійна програма «Соціально-психологічна реабілітація» є унікальною, відповідає специфіці, місії та стратегії університету.

2. Продовжуємо працювати із стейкхолдерами щодо формулювання цілей та програмних результатів навчання. В умовах карантину більшість із осіб, які зацікавлені у нашій програмі теж перебувають на дистанційному режимі роботи, а тому в них з’являється більше часу для обміну думками та пропозиціями щодо покращення нашої освітньо-професійної програми. Тому співпраця не зупиняється, а навпаки набирає нових обертів. Так, наприклад, за останні два тижні ми отримали пропозиції щодо удосконалення програми від державного експерта Директорату соціальних послуг та інтеграції Міністерства соціальної політики України Вікторії Галайдюк, директора Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ярослави Колобової. Підготували та направили листа із пропозицією до співпраці Координатору проєктів ОБСЄ в Україні Послу Генріку Вілладсену.

3. Вивчили тенденції на ринку праці в рамках регіону, країни та Світу.
     Так, Глобальною програмою соціальної роботи з 2020 по 2030 рік, соціальна робота визначена як «найбільш швидкозростаюча професія в світі, оскільки все більше урядів і роботодавців усвідомлюють потужний вплив соціальних працівників на суспільство. Зниження рівня злочинності, поліпшення показників здоров'я, збільшення числа людей, які отримують доступ до роботи і освіти, - це результат роботи фахівців із соціальної роботи, які допомагають людям самим керувати своїм майбутнім і реалізувати свої сподівання» https://www.ifsw.org/event/swsd-2020-the-global-social-work-agenda-the-next-ten-years/.
     Аналіз вітчизняного ринку праці свідчить, що фахівці із соціально-психологічної реабілітації є сьогодні затребуваними. І їх потреби зростатимуть. За даними Державного центру зайнятості станом на 1 березня 2020 року в Україні усього є 76514 вакансій https://www.dcz.gov.ua/analitics/69. Серед них і вакансії в галузі соціальної роботи 843 (https://www.dcz.gov.ua/analitics/67).
     Потреби у підготовці фахівців із соціально-психологічної реабілітації в Україні зростають із року в рік, що обумовлено комплексом чинників. У першу чергу, це необхідність соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців та членів їхніх сімей. Особливої уваги, на нашу думку потребують ті із них, які проживають у сільській місцевості, де, у більшості випадків немає ні психолога, ні соціального працівника, ні реабілітолога. По-друге, в Україні триває реформа у сфері деінституалізації (коли дитячі будинки та інтернати змінюються різноманітними формами сімейного виховання), яка передбачає необхідність соціально-психологічного супроводу та консультування прийомних батьків та батьків вихователів. По-третє, в Україні поширюється тенденція створення інклюзивних класів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 започатковано створення інклюзивно-ресурсних центрів, які надають послуги дітям з особливими освітніми потребами, що також потребує фахівців – вчителів реабілітологів та їх помічників. По-четверте, в Україні фіксується значна кількість осіб, які зловживають алкоголем або психоактивними речовинами. Так, за даними ЮНІСЕФ в Україні 18% опитаних підлітків (14-17 років) повідомили про те, що вони хоча б один раз в житті вживали яку-небудь з наркотичних речовин (причому серед хлопців – 17,9%, а серед дівчат – 18,1%). По-п’яте, в Україні, як і в Світі, час від часу трапляються надзвичайні ситуації різного походження (екологічного, військового, техногенного, а сьогодні Світі – медико-біологічного характеру), що обумовлює необхідність підготовки фахівців, які б могли надавати швидко та якісно реабілітаційні послуги. По-шосте, у зв’язку набуттям чинності із 01.01.2020 року Закону України «Про соціальні послуги» розширюється коло надавачів соціальних послуг, тепер ними можуть бути як представники державного і комунального сектору, так і недержавного сектору. Важливим у цьому контексті є норма закону про те, що «підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців та професіоналів надавачів соціальних послуг здійснюють заклади освіти, що мають відповідну ліцензію» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19.

4. Переглянули зміст освітньо-професійної програми аби обов’язкові освітні компоненти забезпечували формування визначених у Державному стандарті компетентностей та програмних результатів навчання.

5. Розпочали підготовку силабусів освітніх компонентів на 2020/2021 навчальний рік (інформація про те, що таке силабус, як його створити міститься на сайті Національного агентства із забезпечення якості освіти за посиланням https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f/).

6. Провели опитування серед здобувачів вищої освіти четвертого курсу освітньо-професійної програми «Соціальна робота» першого (бакалаврського) рівня щодо вибіркових дисциплін, які б вони бажали вивчати, навчаючись на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Цікавим є те, що здобувачі висловили свої побажання щодо включення до змісту підготовки нових освітніх компонентів.

7. Мотивуємо здобувачів вищої освіти до професійного вдосконалення через неформальну освіту. Колектив кафедри залучає здобувачів до проходження онлайн-курсів, майстер класів на базі таких платформ як: Prometheus, EdEra, ВУМ ін. Так, наприклад більшість здобувачів освітньо-професійної програми «Соціально-психологічна реабілітація» успішно пройшли курс «Захист прав людей з інвалідністю» (платформа Prometheus), «Соціальний маркетинг» (платформа ВУМ) та отримали відповідні сертифікати.

8. Реалізуємо широкий арсенал інструментів дистанційного навчання (можливості навчального порталу Elearn, онлайн лекції за допомогою інструментів Skype та Webex, відеоконференції на базі платформи Zoom, а також Viber, YouTube, Telegram, Instagram та ін.). Більш детально досвід реалізації дистанційного навчання відображено на сторінці кафедри (https://nubip.edu.ua/node/3399).

9. Залучаємо здобувачів до проведення наукових розвідок. Науково-педагогічні працівники кафедри приділяють значну увагу виконанню здобувачами науково-дослідних робіт, вивченню та узагальненню зарубіжного досвіду реалізації різноманітних технологій соціальної роботи та реабілітації. Молодь активно працює над написанням курсових та магістерських робіт, підготовкою тез доповідей на онлайн конференції, готують разом із керівниками магістерських робіт наукові статті у фахові видання.

10. Пропагуємо академічну доброчесність серед здобувачів та науково-педагогічних працівників. Так за 2 тижні навчання у дистанційному режимі усі наші здобувачі та частина науково-педагогічних працівників пройшли курс «Академічна доброчесність в університеті» на базі on-line платформи ВУМ (https://vumonline.ua/). Спікерами даного курсу є Сергій Квіт та Світлана Чуканова. Здобувачі та НПП отримали відповідні сертифікати, які засвідчують про успішне проходження курсу.

11. Підвищуємо свою професійну майстерність. Наші науково-педагогічні працівники в «турборежимі» опановують інформаційні технології та інструменти дистанційного навчання. Також ми перед тим, як пропонувати здобувачам пройти певні курси на онлайн платформах, самі їх студіюємо. Окрім цього карантин – це прекрасна можливість заглибитися в сферу професійних інтересів та здобувати нові знання в галузі соціальної роботи, яка стрімко розвивається.

12. Залучаємо роботодавців до освітнього процесу. Так, у понеділок 30 березня 2020 року відбувся вебінар із президентом громадської спілки «Всеукраїнська спілка трудової міграції» Олександром Колосом.

13. Відкрили сторінку кафедри у мережі Instagram (https://www.instagram.com/p/B-MzXa1gV6v), з метою інформаційної підтримки здобувачів вищої освіти. Також розміщуємо інформацію про особливості освітнього процесу в дистанційному режимі на сторінці кафедри, у Viber групах, у новинах на платформі Elearn.

14. Структурували та оновили сторінку кафедри, наповнили новим змістом та подали його у вигляді інфографіки, що відповідає особливостям сприймання інформації сучасною молоддю із розвиненим «кліповим» мисленням.

15. Провели опитування серед здобувачів вищої освіти усіх наших програм щодо якості надання освітніх послуг у дистанційному режимі. З’ясували, які існують проблеми і труднощі в студентів. Докладаємо зусилля щодо їх мінімізації та усунення.

     Отож карантин кафедрі соціальної роботи та реабілітації іде на користь!
     Бажаємо усім ефективного розпорядитися часом в умовах дистанційного навчання та вийти з нього з якіснішими освітніми програмами, новими професійними знаннями, добрим здоров’ям та гарним настроєм.
     Успіхів і добра усім!

Ірина Сопівник,
в.о. завідувача кафедри соціальної роботи та реабілітації
 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook