На засіданні навчально-методичної ради було прийнято зміни до Положень та відкрито міжкафедральну лабораторію

25 лютого 2020 року
     На перше в 2020 році засідання навчально-методичної ради завітав ректор Університету Станіслав Ніколаєнко. Він привітав членів ради з початком весняного семестру та окреслив першочергові завдання, які лежать перед колективом, проблеми із змінами закону про вищу освіту які стосуються дуальної освіти та працевлаштування випускників. Побажав сили і наснаги у вирішенні нагальних потреб університету в навчально-виховній, методичній та просвітницькій царині.

     Першим питанням винесеним на розгляд ради стало затвердження «Положення про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти в НУБіП України» яку представила начальник навчально-методичного відділу Лариса Кліх. Після бурхливого обговорення «Положення…» було одноголосно підтримано та прийнято рішення про клопотання перед Вченою радою університету для його затвердження.

     Наступним питанням розглядалась низка змін та доповнень до «Положення про підготовку і захист магістерської роботи в НУБіП України», «Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських та інших робіт на наявність плагіату в НУБіП України» та «Порядку проведення практичної підготовки у навчально-дослідних господарствах НУБіП України». Так у «Положення про підготовку і захист магістерської роботи в НУБіП України» було додано рекомендацію подавати магістерські роботи на плагіат до 15 листопада кожного року для магістрів 2 року навчання, про це доповіла заступник начальника навчального відділу Олена Колеснікова. Також вона зазначила, що в «Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських та інших робіт на наявність плагіату в НУБіП України» в пункті 6. «Критерії оцінювання плагіату в роботах» пропонується додати два абзаци:

  • у разі перевищення максимального відсотку збігу чи виявлення фактів порушення академічної доброчесності, зокрема наявності у кваліфікаційній роботі академічного плагіату робота повертається студенту на доопрацювання ним змісту в десятиденний термін і надсилається на повторну (останню) перевірку.
  • у разі виявлення в роботі підміни формату, фабрикації, фальсифікації, а саме використання макросів, автозаміни символів, тексту що не відповідає темі роботи – автор роботи позбавляється права доопрацьовувати роботу і не допускається до захисту перед екзаменаційною комісією.

  

     Після обговорення, присутніми було прийнято запропоновані зміни, з метою не допущення студентами фальсифікацій при написанні кваліфікаційних робіт та забезпечення виконання змін до Закону про вищу освіту які були прийняті 18 грудня 2019 р. наказом №2299.

     Заступник начальника відділу з питань практичної підготовки студентів Олег Бачинський представив на розгляд ради оновлений «Порядок проведення практичної підготовки у навчально-дослідних господарствах НУБіП України», який після короткого обговорення ухвалили.

     Потому професор Володимир Боголюбов виступив з доповіддю, щодо актуальності відкриття освітньо-наукової програми «Сталий сільський розвиток». Після обговорення він отримав рекомендацію розглянути це питання на вченій раді факультету захисту рослин, біотехнологій та екології.

     Наступні питання представлені на навчально-методичній раді стосувались відокремлених підрозділів університету. Одним з перших слухали питання про створення міжкафедральної навчальної лабораторії зі спеціальностей: «Менеджмент», «Маркетинг», «Фінанси, банківська справа та страхування» на базі відокремленого підрозділу НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів», яке представив Олег Єресько, начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання. Декан факультету аграрного менеджменту Анатолій Остапчук виклав аргументи щодо доцільності відкриття такої лабораторії в сучасних умовах прийому студентів на навчання.

     Наступним питання Олег Єресько доповів про правила прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» у відокремлених підрозділів НУБіП України на 2020 рік.
     І на завершення рада розгляду питань відокремлених підрозділів було схвалено акредитаційну справу ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» з підготовки фахівців за ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».

     Директорка наукової бібліотеки Тетяна Кіщак прозвітувала про результати перевірки навчальних видань на ознаки плагіату у 2019 році по факультетах і загалом по університету. З 211 поданих навчальних видань – 107 не пройшли систему перевірки на плагіат та були повернуті на доопрацювання, з них 58 було виправлено та рекомендовано до друку.

     На завершення рада традиційно розглянула навчальні видання для рекомендації на друк.

Дмитро Касаткін,
секретар навчально-методичної ради

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook