Перегляд освітньо-наукової та освітньо-професійних програм «Публічне управління та адміністрування»

5 лютого 2020 року

 

        На першому у 2020 році засіданні кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ неперервної освіти і туризму, серед низки питань порядку денного розглядалися, зокрема, питання оновлення освітньо-професійних та освітньо-наукової програми підготовки фахівців за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
Завідувачка кафедри Ольга Витвицька наголосила на питанні підготовки до акредитації освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» й акцентувала увагу на змінах до Закону України «Про вищу освіту», внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 18.12.2019 № 392-IX зауваживши, що акредитація освітньої програми - це оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти.
Враховуючи ці нові підходи необхідно переглянути наявні освітні програми для трьох рівнів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», за якими здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів та докторів філософії на кафедрі.
Заступник директора ННІ неперервної освіти і туризму, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, гарант освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, доктор наук з державного управління Володимир Олійник представив членам кафедри освітньо-професійну програму, зауважив, що вона повністю відповідає сьомому (бакалаврському) рівню Національної рамки кваліфікацій. Навчальні дисципліни, передбачені навчальним планом та ОПП спроможні сформувати здатність особи розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Також він представив присутнім стандарт підготовки бакалаврів за цією спеціальністю і зауважив, що освітньо-професійна програма відповідає його вимогам.
 
Професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, гарант освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти, доктор наук з державного управління Сергій Приліпко представив членам кафедри освітньо-професійну програму та зауважив, що вона повністю відповідає восьмому (магістерському) рівню Національної рамки кваліфікацій і проекту стандарту.
 
Доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, гарант освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» підготовки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, доктор наук з державного управління Ірина Грищенко презентувала членам кафедри програму та відмітила, що вона розроблена з урахуванням вимог до дев’ятого рівня Національної рамки кваліфікацій і проекту стандарту, але зауважила, що у зв’язку з надзвичайно стрімкими змінами в управлінні державою, змінами підходів та принципів управління є нагальна необхідність у організації зустрічі з роботодавцями та здобувачами вищої освіти для врахування в освітній програмі сучасних вимог до підготовки конкурентоспроможного фахівця.
 
За результатами обговорення освітньо-професійних та освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» на засіданні кафедри було прийнято одноголосне рішення про проведення 14 лютого 2020 року круглого столу «Від теорії до практики публічного управління» з метою залучення до удосконалення освітніх програм роботодавців, здобувачів вищої освіти, професорсько-викладацького складу та інших стекхолдерів.
 
Ірина Грищенко,
доктор наук з державного управління,
гарант ОНП «Публічне управління
та адміністрування»
 
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook