Проект «School of Practical Psychology»: зародження моделі побудови міжособистісних відносин

17 лютого 2020, 9:31

Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється – ожива,
Як їх почує! Знать, од Бога
І голос той, і ті слова
Ідуть меж люди!...
Т. Шевченко


     Важливою частиною життєдіяльності особистості, що впливає на якість її існування, є міжособистісна взаємодія. Через діяльність і спілкування з іншими, суб'єкт набуває не лише соціальний досвід, а й створює власну модель побудови міжособистісних відносин, суспільних взаємозв'язків з оточуючим світом.
    Для майбутніх психологів актуальним є визначення моделей побудови міжособистісних відносин, що слугують основою і головним фактором формування сутності людини.
      Саме обговоренню психологічних підходів міжособистісних відносин в рамках проекту School of Practical Psychology «Школа практичної психології» кафедри психології, для майбутніх психологів була організована зустріч із практикуючим психологом КНП КМНКЛ «Соціотерапія», членом Української групи розвитку міжнародної асоціації аналітичної психології Вадимом Скварко.
     Визначена тема зустрічі «Зародження моделі побудови міжособистісних відносин», не залишила байдужим нікого із присутніх, адже «відносини» є базовою потребою індивідуальних, вибіркових, свідомих зв’язків особистості з різними сторонами об’єктивної дійсності, яка включає в себе ставлення людини до себе, до інших людей, до предметів зовнішнього світу. В їх основі лежать різноманітні емоційні стани суб’єктів взаємин, їхні психологічні особливості, міжособистісні установки й очікування, які визначають зміст спільної діяльності.

     Учасники проекту детально зупинились на обговоренні унікальності кожної особистості. В ході розмови, сформувався загальний висновок щодо неможливості аналізувати особистість з точки зору загальних схем. Для кожного з нас важливим є пошук шляхів досягнення особистісної автентичності, відповідності існування справжній внутрішній природі. Власне автентичний життєвий шлях передбачає цілісне творче самоздійснення. Вадим Скварко зауважив, що міжособистісні відносини є суб’єкт-суб’єктним складним процесом та має емоційну, пізнавальну й поведінкову складові. Основу даної моделі складають три нерозривно взаємопов’язані підсистеми психіки (психічних явищ) особистості, когнітивна, регулятивна та комунікативна. Перша містить процеси, що забезпечують наше пізнання зовнішнього середовища, орієнтування у ньому, побудову внутрішньої моделі навколишнього світу. Друга складається із процесів, спрямованих на побудову, організацію й регуляцію діяльності та поведінки. Третя підсистема забезпечує міжособистісні відносини та є визначальною у коректуванні особою сенсу життя та регулювання власних емоційних станів і переживань. Розуміння системної організації побудови моделі міжособистісних відносин для майбутнього психолога є показником професійної компетентності, адже в процесі роботи з клієнтом, фахівець має спонукати його до пошуку власних ресурсів зміни, у якості яких виступає як його минуле, так і майбутнє, як спогади, так і уява, що допомагають шукати відповіді на проблеми в досвіді міжособистісних відносин.

     Після емоційної дискусії та представлення учасниками власної моделі побудови міжособистісних відносин, наш гість запропонував присутнім долучитися до прикладного характеру взаємодії та виконати проективну вправу «Команда сценаристів». Суть роботи полягала в унікальній можливості кожного учасника створити етапи розвитку «групового сюжету», впроваджуючи в «сюжетну лінію» особисті переживання, досвід взаємодії, життєві установки, неповторність свого «Я».
     Зворотній зв'язок під час виконання вправи надав можливість усвідомити присутнім свої психологічні кордони, захисти, потреби та особистісні моделі взаємодії з іншими людьми.

    Ми дякуємо Вадиму Скварко за нагоду з'ясувати, що головним «режисером» моделі побудови міжособистісних відносин виступає багатогранність власного «Я», при усвідомленні якого кожен має змогу «переорієнтувати» міжособистісний сюжет взаємодії!

 

Чекаємо наступної зустрічі на проекті!

School of Practical Psychology

Керівник проекту «School of Practical Psychology»
Лариса Афанасенко

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook