XV Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів», Інформаційний лист №1

19 лютого 2020 року
м. Кам’янець-Подільський

 XV Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів», Інформаційний лист №1

Завантажити Інформаційний лист № 1
Вельмишановні колеги!
Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова запрошує Вас взяти участь у роботі XV Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів», присвяченої 120-річчю від дня народження видатного генетика Н.В. Тимофєєва-Ресовского, 90-річчю від дня народження видатного молекулярного біолога Г.Х. Мацуки та 90-річчю від дня народження видатного генетика і селекціонера О.О. Созінова. Конференція відбудеться 21-25 вересня 2020 р. у м. Кам’янець-Подільський (Хмельницька область, Україна). Співорганізаторами заходу разом із УТГіС ім. М.І. Вавилова є Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка та Інститут молекулярної біології і генетики НАН України.
Наукову роботу з’їзду та конференції планується організувати за наступними напрямами:
1.    Еволюція геномів у природі та експерименті
2.    Загальна та популяційна генетика
3.    Молекулярна генетика та геноміка
4.    Радіаційна генетика
5.    Прикладна генетика і селекція
6.    Генетика людини та медична генетика
7.    Аналіз та оцінка генетичних ресурсів
8.    Молекулярні та клітинні біотехнології
9.    Екогенетика
10.Біоінформатика та комп’ютерна біологія
11.Історія біології, питання викладання генетики, селекції та еволюційної теорії 

Міжнародний науковий комітет конференції:
Кунах В.А. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна (голова)
Копилов С.А. – доктор істор. наук, професор, Кам’янець-Подільський, Україна (співголова)
Дробик Н.М. ‑ доктор біол. наук, професор, Тернопіль, Україна (заступник голови)
Голубенко А.В. ‑ кандидат біол. наук, Київ, Україна (секретар)
Азізов І.В. – доктор біол. наук, член-кор. АН Азербайджану, Баку, Азербайджан
Блюм Я.Б. – доктор біол. наук, академік НАН України, Київ, Україна
Волков Р.А. – доктор біол. наук, професор, Чернівці, Україна
Волкова Н.Е. – доктор біол. наук, Одеса, Україна
Гудков І.М. – доктор біол. наук, академік НААН, Київ, Україна
Дубровна О.В. – доктор біол. наук, Київ, Україна
Єльська Г.В. – доктор біол. наук, академік НАН України, Київ, Україна
Ємець А.І. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна
Кільчевський А.В. – доктор біол. наук, академік НАН Білорусі, Мінськ, Білорусь
Ковтун С.І. – доктор с.-г. наук, академік НААН України, Київська обл., Україна
Конет І.М. – доктор фізико-математ. наук, професор, Кам’янець-Подільський, Україна
Корнелюк О.І. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна
Кучук М.В. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна
Лукаш Л.Л. – доктор біол. наук, професор, Київ, Україна
Любинський О.І. – доктор с.-г. наук, професор, Кам’янець-Подільський, Україна
Макаї Ш. – габ. доктор, професор, Мошонмадяровар, Угорщина
Рашаль І.Д. – доктор біол. наук, академік Латвійської АН, Саласпілс, Латвія
Рашидов Н.М. - доктор біол. наук, професор, Київ, Україна
Решетніков В.Н. – доктор біол. наук, академік НАН Білорусі, Мінськ, Білорусь
Сатарова Т.М. – доктор біол. наук, професор, Дніпро, Україна
Седельникова Т.С. – доктор біол. наук, Красноярськ, Росія
Сідоров В.А. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна – США
Соколов В.М. – доктор с.-г. наук, член-кор. НААН України, Одеса, Україна
Федак Дж. – доктор біології, професор, Оттава, Онтаріо, Канада
Федоренко В.О. – доктор біол. наук, професор, Львів, Україна
Федорчук І.В. – кандидат біол. наук, доцент, Кам’янець-Подільський, Україна
Хастерок Р. – габ. доктор біології, професор, Катовіце, Польща
Хотильова Л.В. – доктор біол. наук, академік НАН Білорусі, Мінськ, Білорусь
Чеботар С.В. – доктор біол. наук, член-кор. НААН України, Одеса, Україна
Організаційний комітет:
Кунах В.А. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ (голова)
Любинський О.І. – доктор с.-г. наук, професор, Кам’янець-Подільський (співголова)
Блюм Я.Б. – доктор біол. наук, академік НАН України, Київ (заступник голови)
Дробик Н. М. – доктор біол. наук, професор, Тернопіль (заступник голови)
Ковтун С.І. – доктор с.-г. наук, академік НААН України, Київська обл. (заступник голови)
Голубенко А.В. ‑ кандидат біол. наук, Київ, Україна (секретар)
Твардовська М.О. – кандидат біол. наук, Київ (секретар)
Андрєєв І.О. – кандидат біол. наук, Київ
Білинська О.В. – кандидат біол. наук, Харків
Гарбар В.В. – кандидат географ. наук,  Кам’янець-Подільський
Герц А.І. – кандидат біол. наук, Тернопіль
Гордій Н.М. – кандидат біол. наук,  Кам’янець-Подільський
Грицак Л.Р. – кандидат біол. наук, Тернопіль
Гуменюк Г.Б. – кандидат біол. наук, Тернопіль
Казанішена Н.В. – кандидат  пед. наук, доцент, Кам’янець-Подільський
Касіяник І.П. – кандидат географ. наук,  доцент, Кам’янець-Подільський
Козак М.І. – кандидат біол. наук, доцент, Кам’янець-Подільський
Колодій В.А. – кандидат біол. наук, Кам’янець-Подільський
Конвалюк І.І. – кандидат біол. наук, Київ
Любінська Л.Г. – доктор біол. наук, доцент, Кам’янець-Подільський
Мамалига В.С. – кандидат біол. наук, професор, Вінниця
Матвєєв М.Д. –  кандидат біол. наук, доцент, Кам’янець-Подільський
Мельник В.М. – кандидат біол. наук, Київ
Можилевська Л.П. – науковий співробітник, Київ
Навроцька Д.О. – кандидат біол. наук, Київ
Нужина Н.В. – кандидат біол. наук, Київ
Опалко А.І. – кандидат с.-г. наук, професор, Умань
Оптасюк О.М. – кандидат біол. наук, доцент, Кам’янець-Подільський
Пороннік О.О. – кандидат біол. наук, Київ
Прокоп’як М.З. – кандидат біол. наук, Тернопіль
Рубановська Н.В. – кандидат біол. наук, Кам’янець-Подільський
Супрович Т.М. – доктор с.-г. наук, професор, Кам’янець-Подільський
Тарасенко М.О. – кандидат біол. наук, Кам’янець-Подільський
Тимчук С.С. – кандидат с.-г. наук, Кам’янець-Подільський
Тютюнник О.С. – кандидат с.-г. наук, Кам’янець-Подільський
Федорчук І.В. – кандидат біол. наук, доцент, Кам’янець-Подільський

Робочі мови: українська, англійська, російська.
За матеріалами з’їзду та конференції до початку її роботи буде видано збірник наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» (ISSN 2415-3826 (Online), ISSN 2219-3782 (Print)).
Збірник включено до Переліку фахових видань України у галузі біологічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 № 1413), він також індексується в наукометричній базі даних Index Copernicus.
Надіслані у вигляді статей матеріали українською, англійською або російською мовою буде опубліковано мовою оригіналу у збірнику за умови попередньої оплати. Внесок за публікацію у гривнях (для членів УТГіС з України – у розмірі 700 гривень, для членів УТГіС з інших країн – у розмірі, еквівалентному 25 Євро, для інших учасників – у розмірі, еквівалентному 40 Євро) надсилати до 1 березня 2020 р. на розрахунковий рахунок УТГіС ім. М.І. Вавилова: м. Київ, АТ Райффайзен банк «Аваль» МФО 380805, ЄДРПОУ 21676925б IBAN UA38 3808 0500 0000 0026 0012 4706 4 із зазначенням прізвища тільки першого автора. У зв’язку з тим, що товариство не має валютного рахунку, зарубіжні учасники можуть переслати гроші скарбнику товариства (03143, м. Київ-143, вул. Акад. Заболотного, 150, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Твардовській Мар’яні Остапівні, до запитання). Контактний телефон Твардовської М.О. – +38(097)4085337, e-mail[email protected][email protected]
 

Правила оформлення статті
1.    Обсяг статті повинен бути не менше 5-ти і не більше 7-ми сторінок А4 (297 х 210 мм) із полями: ліве 30 мм, інші – 20 мм.
2.    Шрифт Times New Roman, 12 pt, вирівнювання «за шириною», міжрядковий інтервал «одинарний», абзацний відступ – 1 см.
3.    Нумерація сторінок не ведеться.
4.    Починається текст статті з індексу УДК, далі вказуються прізвище та ініціали авторів, розгорнуті назви наукових чи навчальних установ (з відміткою, де працює кожний з авторів), країна, індекс, місто, вулиця, e-mail (12 pt, стиль шрифту «курсив») – дивзразок оформлення нижче.
5.    Після адреси установ(-и) вказати e-mail та телефон автора, який буде вести листування (сorresponding author), 10 pt, стиль шрифту «курсив». У списку авторів після ініціалів цього автора поставити позначку  – дивзразок оформлення нижче.
6.    Заголовок має бути коротким (не більше 120 знаків, включаючи пробіли) і точно відображати зміст статті.
7.    Матеріали подаються за такою структурою: резюме (мовою статті) (не виділяти), вступ (не виділяти), матеріали і методи, результати та обговорення, висновки, references, резюме англійською мовою (не виділяти), а також резюме українською мовою – у випадку написання статті російською (не виділяти). При написанні статті англійською мовою слід дотримуватися таких назв підрозділів: abstract (не виділяти), introduction (не виділяти), materials and methods, results and discussion, conclusions, references, abstract (українською мовою) (не виділяти).
8.    Резюме з ідентичним текстом подається двома мовами – українською та англійською, у разі написання статті російською мовою – трьома: російською, українською та англійською. Резюме мовою статті подається на початку, резюме іншими мовами – після переліку літератури. Резюме повинно включати: «Мету», «Методи», «Результати», «Висновки» (дивзразок оформлення нижче). Обсяг не менше 1000 та не більше 1500 знаків з пробілами і знаками пунктуації, включаючи назву статті, а також ключові слова чи словосполучення (не більше п’яти).
9.    Cкорочення повинні бути вказані при першому згадуванні і послідовно використовуватися надалі у тексті. Наприклад, Карпатський біосферний заповідник (КБЗ).
10.Рисунки в чорно-білому зображенні (режим градацій сірого Grayscale) подають у тексті статті, а також окремими файлами у форматі jpg з роздільною здатністю 200–400 dpi. Крім того, автори за бажанням можуть також подати файли з кольоровими зображеннями для публікації в електронній версії збірника. Шрифт для підпису рисунків Times New Roman, 12 pt (дивзразок оформлення нижче). Підписи до рисунків не включати у рисунок. Ширина рисунка повинна бути до 80 мм (одна колонка тексту) або до 180 мм (дві колонки тексту); висота з урахуванням тексту підпису – не більше 234 мм.
11.Зразок оформлення таблиці див. нижчеПримітки до таблиць наводять під таблицею шрифтом Times New Roman, 10 pt. Наприклад,
Примітка. *відмінності порівняно з контролем достовірні при P<0,001.
Примітки: *відмінності порівняно з контролем достовірні при P<0,001, n – кількість зразків.
При написанні статті англійською мовою:
Note. M – molecular mass marker.
Notes: * callus-derived regenerants (primer A11), M – molecular mass marker.
12.Інформація про фінансову підтримку проведених досліджень та подяки подаються після висновків, шрифт Times New Roman, 10 pt, стиль шрифту «курсив».
Оформлення бібліографії. Посилання на літературу в тексті беруть в квадратні дужки. Наприклад, [1]. Перелік літератури (References) складається в порядку цитування англійською мовою. Список використаних джерел оформлюють за ДСТУ 8302:2015 та відповідно до наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 р. Для посилань на україномовні або російськомовні джерела прізвища авторів та назви публікації подавати за англомовним варіантом резюме або змісту вихідного видання. У випадку відсутності англомовних бібліографічних даних, прізвища авторів та назву видання подавати транслітерованими в романський алфавіт (латиницею) за Стандартом Бібліотеки Конгресу США, а назву роботи подавати в перекладі англійською. Для транслітерації можна скористатися Інтернет-сервісом за посиланням http://utgis.org.ua/translit. Також у випадку посилань на україномовні або російськомовні джерела після посилання романським алфавітом вказати в квадратних дужках мову оригіналу (наприклад [in Ukrainian]) та через косу риску подати додатково посилання мовою оригіналу. Для публікацій, що мають цифровий ідентифікатор DOI, потрібно його вказати в кінці посилання.

До Оргкомітету на електронну адресу [email protected] необхідно надіслати:
§ Статтю (текст статті з розміщеними у ньому рисунками і таблицями) у вигляді файлу, оформленого у текстовому редакторі у форматі rtf або docx. Як назву файлу просимо використовувати прізвище першого автора латинськими літерами із зазначенням номера секції (наукового напряму – див. вище). Наприклад, Bublyk_1.docx (перший автор Bublyk, секція 1).
§ Макет статті з вставленими малюнками і таблицями у pdf-форматі. Як назву файлу просимо використовувати прізвище першого автора латинськими літерами із зазначенням номера секції (наукового напряму – див. вище). Наприклад, Bublyk_1.pdf.
§ Рисунки окремими файлами у кольоровому (для online версії, за бажанням) і чорно-білому (для друкованої версії) форматі jpg. Як назву файлу просимо використовувати прізвище першого автора латинськими літерамиНаприклад, Bublyk_fig1.jpg (перший автор Bublyk, рисунок 1).
§ Відскановану копію квитанції про оплату.
У темі листа вказати прізвище першого автора (англійською) та номер секції, наприклад: Bublyk_5.
 

Приклад оформлення статті
УДК
ІВАНЧЕНКО О.М.1, САФАРОВ І.О.1,2, НІКОЛАЄНКО І.Ю.2
1 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України,
Україна, 03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 150, е-mail: 
[email protected]
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Україна, 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, e-mail: 
[email protected]
[email protected], (050) 254-56-88, (097) 562-44-66
[1 порожній рядок]
НАЗВА СТАТТІ
[1 порожній рядок]
Резюме (українською мовою) (не виділяти)
Вступ (не виділяти)
Матеріали і методи
Результати та обговорення
Висновки
Інформація про фінансову підтримку, подяки (не виділяти) (за необхідності)
 [1 порожній рядок]
References
[1 порожній рядок]
Резюме (англійською мовою) (не виділяти)
[1 порожній рядок]
Резюме (українською мовою, у разі написання статті російською) (не виділяти)
 
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook