Університет посилює увагу до якості фундаментальної підготовки фахівців!

31 січня 2020 року
     Указом Президента України від 30 січня 2020 року №31/2020 2020-2021 навчальний рік оголошено Роком математичної освіти в Україні.

     Наш Університет впевнено крокує у ногу з викликами часу, тому ректором університету Станіславом Ніколаєнко у січні 2020 року видано розпорядження щодо підвищення якості фундаментальної підготовки майбутніх фахівців та посилення контролю за викладанням таких дисциплін як вища математики, фізика хімія, біологія тощо.

     Першим кроком до виконання поставленого завдання стала робоча нарада проректора з навчальної та виховної роботи Сергія Кваші, яка відбулася 30 січня 2020 рок, з деканами факультетів, директором ННІ та їх заступниками: Оксаною Тонхою, Володимиром Козирським, Анатолієм Дібровою, Русланом Кононенком, Наталією Слободянюк, завідувачами відповідних кафедр: вищої та прикладної математикиНіною Батечко, вищої математики ім. академіка М.П. Кравчука – Юлією Івановою, аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води Володимиром Копілевичем, загальної, органічної та фізичної хімії Лідією Ковшун, біології тваринМиколою Сахацьким, фізики та начальником навчального відділу Оксаною Зазимко.

  

     Завідувачі кафедр проінформували проректора та присутніх про стан кадрового, матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення своїх підрозділів.
     Декани економічного Анатолій Діброва та агробіологічного Оксана Тонха факультетів наголосили на тому, що викладання фундаментальних дисциплін має бути спрямоване на набуття студентами тих компетентностей, які на сьогодні вимагаються стандартами вищої освіти. Директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Володимир Козирський розповів про те, що питанню фундаментальної підготовки майбутніх фахівців з енергетики та автоматизації в інституті наділяється велика увага, завідувачі кафедр вищої та прикладної математики, а також фізики регулярно інформують вчену раду про роботу кафедр.

     Сергій Миколайович наголосив, що виклики сьогодення ставлять завдання перед керівництвом університету, деканами факультетів, директорами ННІ та завідувачами кафедр перегляду існуючих структур та при необхідності укрупненні підрозділів. Важливим завданням є також перегляд та укрупнення дисциплін, що викладаються, а також уникнення дублювання окремих тем. На нараді також обговорили результати навчання студентів першокурсників на безоплатних курсах з математики, фізики, хімії та біології, визнавши їх доцільність для студентів. Торкнулися на нараді і питання матеріально-технічного забезпечення кафедр, необхідності придбання наукоємного обладнання для кафедро хімії та фізики, а також якості проведення практичних занять.

     Після цього проректором Сергієм Квашею було поставлене завдання завідувачам кафедр – розробити плани розвитку вищевказаних кафедр, які забезпечують викладання фундаментальних дисциплін, спрямований на підвищення якості підготовки фахівців з фундаментальних дисциплін та обговорити його на найближчому засіданні вченої ради відповідного факультету чи ННІ.
     Надалі завідувачі відповідних кафедр мають проінформувати на засіданні ректорату чи вченої ради університету про рівень фундаментальної підготовки фахівців різних спеціальностей та освітніх програм та плани розвитку кафедр, якими вони керують.

Оксана Зазимко,
начальник навчального відділу

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook