Моніторинг якості освітніх програм, шляхи їх покращення, відповідність потребам суспільства та сучасного ринку праці: у фокусі роботи навчально-методичної комісії факультету інформаційних технологій

1 лютого 2020 року
     Акредитація освітніх програм є однією із ключових інструментів моніторингу якості освітніх програм, стимулювання щодо їх вдосконалення, а також відповідності потребам суспільства та сучасного ринку праці в сфері інформаційних технологій.

     Протягом січня місяця на факультеті інформаційних технологій активно працювала навчально-методична комісія, яка саме розглядала освітні програми за спеціальностями: Комп’ютерні науки, Інженерія програмного забезпечення, Комп’ютерна інженерія, Кібербезпека та спеціалізаціями: Економічна кібернетика та Цифрова економіка.

     Навчально-методична комісія працювала за участі всіх науково-педагогічних викладачів, які забезпечують викладання дисциплін за усіма освітніми програмами факультету. Основними питаннями, що вимагали нагального розгляду були:

  • розгляд робочих програм та їх змісту з кожної навчальної дисципліни освітньої програми, оскільки вони мають бути спрямовані саме на забезпечення загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей за спеціальностями, що визначені у відповідних стандартах вищої освіти;
  • розгляд електронних навчальних курсів (ЕНК), оскільки завдяки ним забезпечується індивідуалізація навчального процесу відповідно до потреб, особливостей і можливостей студентів, а також підвищується якість та ефективність освітнього процесу шляхом застосування інформаційно-комунікаційних (ІКТ) та інноваційних освітніх технологій.

     Особлива увага викладачів була звернута на якість подання навчальних матеріалів студентам в ЕНК з кожної дисципліни, які дозволяють набути їм необхідних компетентностей, задекларованих у робочій програмі.

     З метою підвищення якості освітнього процесу та вмотивованості студентів викладачам було запропоновано запровадити сучасні підходи до забезпечення підготовки конкурентоспроможного фахівця. Активно використовувати групові проєктні завдання, роботу в малих групах, індивідуальну та групову онлайн роботу студентів. Інтегрувати в ЕНК онлайн академічні ресурси професійного спрямування та масові відкриті онлайн курси; використовувати онлайн платформи та сервіси для розробки інформаційних систем (ІС), а також хмарні сервіси колективної роботи для виконання групових проєктів на основі практично-орієнтованих задач за пропозиціями стейкхолдерів.

     Вважаємо, що такі кроки пожвавлять студентську активність в аудиторії та поза нею, підвищить їх мотивацію до здобуття обраного фаху в сфері інформаційних технологій. Переконані, що лише підвищення якості подання навчального контенту та активне впровадження нових форм і методів навчання налагодження інтерактивної взаємодії учасників освітнього процесу засобами ІКТ, протягом усього часу вивчення дисципліни підвищать якість кожної освітньої програми факультету та сприятиме ефективній підготовці конкурентоспроможних фахівців сучасному на ринку праці, що стрімко розвивається.

Тетяна Волошина,
секретар навчально-методичної комісії факультету інформаційних технологій

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook