Рада роботодавців Ніжинського агротехнічного коледжу: наше спільне завдання – якісний фахівець, успішна людина і справжній патріот

26 січня 2020 року
     Вимогою часу для закладів вищої та фахової передвищої освіти сьогодні є діяльність ради роботодавців. Цей дорадчий орган сприяє забезпеченню високої якості професійної підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва закладу освіти із зацікавленими підприємствами й організаціями шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних, фінансових і корпоративних ресурсів партнерів.

     Єдиним шляхом підвищення якості освіти та зменшення розриву між практичною та теоретичною підготовкою фахівця є безпосередньо тісна співпраця закладу освіти та роботодавця. Саме роботодавець є тією складовою освітнього процесу, яка забезпечує і зміст освіти, і робочі місця для випускників.
     Звичайно, одним із важливих компонентів для розвитку студента як майбутнього професіонала у своїй області є практичне освоєння знань, отриманих під час навчання, тому вибір місця проходження практики, а також подальшого працевлаштування, є дуже потужним інструментом для вдосконалення майстерності особистості як фахівця. Але не забуваймо, що сучасні реалії висувають до випускника низку компетенцій: це фахівець, який здатен приймати рішення та нести за них відповідальність, мати економічне мислення, володіти навичками управлінської роботи, мати ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку, вміти користуватися інформаційними технологіями, знати мови, бути стресостійким і адаптативним. Тому, у освітньо-професійних програмах молодших спеціалістів та освітніх програмах бакалаврів передбачено вивчення дисциплін, покликаних реалізувати комплексний підхід до формування сучасного фахівця.

     На базі Ніжинського агротехнічного коледжу відбулося засідання Ради роботодавців, до участі у якому були запрошені очільники району, керівники та представники організацій, підприємств та установ міста Ніжина та регіону: голова Ніжинської районної державної адміністрації Івашин В.А., голова Ніжинської районної ради Бузун О.В., директор Ніжинської міськрайонної філії Чернігівського обласного центру зайнятості Власенко В.В.; представники ДП НВК «Прогрес» (Жукова І.В.), Комунального підприємства «НУКГ» (Корман В.А.), Ніжинського РЕМ ПАТ «Чернігівобленерго» (Бугерчук А.В.), ПрАТ «Датагруп» (Семенова Н.А.), ПрАТ «Завод «Ніжинсільмаш», ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат», ПрАТ «Ніжинський оптико-механічний завод», ТОВ «Агротехсоюз» (Капленко Ю.І.), ТОВ «Ніжинський консервний завод» (Петрик В.М.), ТОВ «Ніжинський хліб» (Дегтяренко В.М.), ТОВ «Оборонні технології» (Заверткіна О.А., Тараканов В.С.), ТОВ «Чернігівська Індустріальна Молочна Компанія» (Радченко Н.О.), Філія «Міськмолокозавод ДП «Аромат» та інші.

     Відкриваючи засідання, директор коледжу Олена Литовченко ознайомила присутніх з результатами діяльності закладу за останній рік, а також зазначила, що коледж розпочав підготовку до первинної акредитації освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітнього ступеня «Бакалавр». Крім того, Олена Володимирівна звернула увагу стейкхолдерів на те, що цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб зацікавлених сторін. Окреслила, що можливими формами співпраці коледжу та роботодавців у межах освітнього процесу можуть бути визначені наступні:

  • аналіз освітньо-професійних та освітніх програм навчальних планів спеціальностей, надання пропозицій з удосконалення, змін та доповнення до їх змісту;
  • участь фахівців-практиків у проведенні занять, екскурсій; організація навчальних і виробничих практик студентів та стажування викладачів на базі підприємств; працевлаштування випускників;
  • організація на базі підприємств курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
  • участь в екзаменаційних комісіях з підсумкової атестації студентів;
  • керівництво курсовими (дипломними) проектами;
  • участь роботодавців у профорієнтаційній роботі;
  • участь підприємств у покращенні матеріально-технічної бази лабораторій, кабінетів.

     Директор Ніжинської міськрайонної філії Чернігівського обласного центру зайнятості Володимир Власенко відзначив тісну співпрацю коледжу з центром і той факт, що жоден з випускників не стоїть на обліку свідчить про їх затребуваність на ринку праці.
     Голова Ніжинської районної державної адміністрації Вячеслав Івашин зазначив, що вирішення подібних першочергових задач має розпочатися з підтримки та законодавчої бази на державному рівні. Гострими питаннями на сьогодні залишаються якісна підготовка випускників закладів освіти, їх практична підготовленість, а найголовніше – бажання студента працювати в Україні за невисоку, порівняно з найближчими європейськими країнами, платню. Проте існують можливості працевлаштування і достойного заробітку і в Україні, але при цьому треба працювати думаючи, нести відповідальність за свою роботу, за якість послуг, що надаються, чи за якість продукції, яка виготовляється.
     Цю думку підтримав й розвинув голова Ніжинської районної ради Віталій Бузун. Відмітив постійну співпрацю з коледжем та наголосив на необхідності звернути увагу щодо діяльності ОТГ із забезпечення їх кадрового потенціалу, розвивати логістичний напрямок і питання кооперації на селі, вміння самореалізуватися, як складові освітніх програм підготовки студентів.
     Сергій Батрак, перший заступник голови Ніжинської районної державної адміністрації, побажав педагогічному колективу коледжу навчити студента бути власником своєї справи, створювати робочі місця в нашій країні та піднімати економіку України.

     Представники компаній, зокрема ТОВ «Оборонні технології» та ТОВ «Чернігівська Індустріальна Молочна Компанія» відзначили, що Ніжинський агротехнічний коледж всіляко сприяє підвищенню мотивації своїх студентів та дбає про забезпечення їм широкого вибору організацій, підприємств та компаній для проходження практик, приділяється велика увага набуттю практичних навичок у нерозривному зв’язку з виробництвом, окреслили основні вимоги для бажаючих в подальшому працевлаштуванні.
     Учасники засідання обговорили й інші питання сучасного ринку праці, потребу сьогодення у фахівцях, особливості співпраці коледжу з роботодавцями. Також було відзначено співпрацю коледжу з аграрними компаніями області, які стали основою для отримання необхідних навиків та реальною можливістю для майбутнього працевлаштування наших студентів.

     Висловлюємо щиру вдячність представникам Ради роботодавців Ніжинського агротехнічного коледжу за корисну й цікаву зустріч, переконані, що розвиток партнерства між бізнесом та закладами освіти сприятиме підвищенню якості підготовки фахівців, у чому зацікавлені як перші, так і другі, а розбудова такої співпраці буде поліпшувати імідж України на міжнародному ринку освітніх послуг.

Тетяна Шеїн,
заступник директора з навчально-виховної роботи

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook