Успішне завершення календарного року та перспективи на 2020 рік, завершилися співбесіди керівництва університету з керівниками відокремлених підрозділів

16 січня 2020 року
     16 січня завершилися співбесіди керівництва університету з керівниками структурних підрозділів. На заключну співбесіду було запрошені представники Боярського коледжу екології і природних ресурсів (Кропивко С.В.), Ірпінського економічного коледжу (Ільченко Н.В.), Немішаївського агротехнічного коледжу (Альохін В.І.), Ніжинського агротехнічного інституту (Лукач В.С.), Ніжинського агротехнічного коледжу (Литовченко О.В.), Бобровицького коледжу економіки та менеджменту ім. О.Майнової (Гордієнко О.В.).

     Розпочав розмову Сергій Кропивко директор Боярського коледжу екології і природних ресурсів з аналізу роботи коледжу повідомив про успішне завершення календарного року, відкриття нових спеціальностей у сфері фахової передвищої освіти, збільшення кількості вступників, розширення сфери застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників, посібників електронних презентацій тощо. Серед основних завдань на 2020 рік: урізноманітнення форм і методів проведення профорієнтаційної роботи з метою залучення учнівської молоді до вступу, посилення співпраці коледжу з підприємствами, установами, організаціями.

     Уперше про результати діяльності звітувала Ільченко Наталія – директор Ірпінського економічного коледжу НУБіП України, яку обрали на посаду менше року тому. Основними досягненнями коледжу за 2019 рік: збільшення кількості вступників та загального контингенту студентів, розширення впровадження освітньої діяльності у сфері передвищої освіти, відкриття міжкафедральної навчальної лабораторії, створення з метою профорієнтації сторінки коледжу та 3-х випускових циклових комісій у соціальний мережі Fecebook, збереження колективу коледжу, зміцнення матеріально-технічної бази тощо. Першочерговим завданням на 2020 рік коледжу – активізувати роботу щодо набору студентів на заочну форму навчання, недопущення скорочення контенту студентів, відкриття нових спеціальностей, активно співпрацювати з базовим закладом.

  

     Директор відокремленого структурного підрозділу «Немішаївський агротехнічний коледж» Володимир Альохін зазначив: практично всі завдання, які були визначені при плануванні на 2019 рік були виконані. Головною метою діяльності коледжу була і залишається підготовка кваліфікованих фахівців для потреб регіону. Ми маємо на меті: розширити сферу освітньої діяльності коледжу шляхом відкриття нових спеціальностей, удосконалити якісне викладання навчальних дисциплін за усіма спеціальностями, впроваджувати інноватику в освітній процес, підкреслив наприкінці виступу Володимир Ілліч.

  

     Центральною темою обговорення стало забезпечення належної якості підготовки фахівців, урізноманітнення форм профорієнтаційної роботи, підготовка студентів до складання ЗНО, забезпечення конкурентоспроможності, якості надання освітніх послуг, розвиток електронної бази бібліотек, вимоги сучасності до академічної доброчесності. Саме на цьому акцентували увагу ректор Станіслав Ніколаєнко, проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша та інші учасники співбесід.

  

  

     Василь Лукач – директор Ніжинського агротехнічного інституту запевнив, що усі студенти після закінчення навчання продовжать навчання у базовому закладі на здобуття ОС Магістр. Для забезпечення повноцінного і якісного виконання стратегій розвитку закладу Василь Степанович вважає пріоритетним напрямом діяльності кожного учасника освітнього процесу питання покращення якості навчання, зміцнення матеріальної бази, впровадження в усіх напрямах передових технологій, збільшення надходження коштів на спеціальний фонд, економне використання енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів, підвищення відповідальності за виконання обов’язків кожного члена трудового колективу.

     Директор Ніжинського агротехнічного коледжу Олена Литовченко відзначила, що у минулому році коледж здійснив успішний набір студентів, у рейтингу серед аграрних коледжів України коледж змінив свою позицію та посідає 15 місце. Серед основних пріоритетних напрямів трудового колективу: налагодження взаємозв’язків з підприємствами, удосконалення навчально-методичного забезпечення і розширення матеріально-технічної бази, урізноманітнення форм і методів проведення профорієнтаційної роботи.

     Ольга Гордієнко – директор Бобровицького коледжу економіки та менеджменту ім. О.Майнової висловила занепокоєння щодо скорочення контингенту студентів. Реалізацію стратегії забезпечення набору студентів вбачає в урізноманітненні форми і методів проведення профорієнтаційної роботи, забезпечення їх дієвості. Серед основних завдань на 2020 рік вбачає в покращені якісного складу педагогічних працівників шляхом: залучення до освітнього процесу осіб з науковим ступенем, навчання в аспірантурі НУБіП України педагогічних працівників із числа молодих викладачів, здобуття педагогічної освіти на гуманітарно-педагогічному факультеті, навчання на сертифікованих курсах, виконання плану підвищення кваліфікації.

     Директори коледжів зазначили, що отримали фінансування на 2020 рік, про те має місце незначна відсутність фінансування на стипендії студентам. Тож керівники коледжів звернулися до Станіслава Миколайовича з проханням підтримати звернення до Міністерства освіти України, щодо збільшення фінансування академічних стипендій на 2020 рік.

     Підводячи підсумки ректор Університету Станіслав Ніколаєнко відзначив, що усі відокремленні підрозділи продемонстрували у 2019 році зростання кількості вступників, успішну реалізацію ступеневої освіти, що забезпечується у тому числі функціонуванням на їх базах міжкафедральних навчальних лабораторій, поліпшення якості кадрового складу, запровадження елементів дуальної освіти, зміцнення матеріально-технічних баз. У загальному рейтингу серед аграрних коледжів України всі коледжі НУБіП України покращили свої позиції за контингентам.

     На завершення Станіслав Ніколаєнко подякував за успішну пройдену роботу у минулому році та побажав успіхів у новому календарному році. Також керівники відокремлених підрозділів отримали ряд доручень, основне з яких – неухильне дотримання норм Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», рішень НУБіП України та інших нормативних документів у сфері освіти, розширювати співпрацю з центральними та місцевими органами влади, депутатами різних рівнів, роботодавцями, бізнесом, підвищення якості підготовки фахівців та інше.Богдан Опальчук,
заступник начальника відділу регіонального розвитку,
дистанційної освіти та заочного навчання

 


Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook