ННІ неперервної освіти і туризму: підведено підсумки роботи за 2019 рік, окреслено завдання на перспективу

27 грудня 2019 року

  

      Вже традиційно в переддень нового року звітуємо про роботу в році, що минає, плануємо, як розвиватися у році прийдешньому. В доповіді директора Марії Кулаєць зроблено акцент на основні напрями діяльності інституту.
     Так, навчально-методична робота у 2019 році була спрямована на покращення якості навчального процесу з підвищення кваліфікації керівників, спеціалістів агропромислової і природоохоронної галузей, державних службовців, педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, підготовку дорадників та експертів-дорадників, бакалаврів зі спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Публічне управління та адміністрування», магістрів зі спеціальностей «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент» («Управління інноваційною діяльністю» і «Дорадництво»), підготовку фахівців з наданням другої вищої освіти ОС «Бакалавр» і «Магістр» зі спеціальностей: «Агрономія», «Економіка», «Право», «Облік і оподаткування», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарства», «Геодезія та землеустрій».
     В інституті впродовж 2019 року пройшли підвищення кваліфікації 3426 осіб, з них в рахунок держзамовлення 2800 осіб, що дало можливість у повному обсязі виконати план-графік.
     Підготовлено і випущено 208 фахівців, в тому числі бакалаврів 48, магістрів – 173 особи. У складних умовах нинішньої кампанії на навчання прийнято 385 осіб, з них: бакалаврів 223 осіб, магістрів 162 за чотирнадцятьма спеціальностями і навчально-освітніми програмами. На контрактну форму навчання зараховано 376 осіб, що становить 97,7 % від загальної кількості вступників. Станом на 24.12.2019 р. чисельність студентів денної і заочної форми навчання у нас складає 811 осіб, що на 147 осіб (на 21% ) більше проти відповідного періоду минулого року.
     Обсяг залучених спецкоштів від госпрозрахункової діяльності, які надійшли на спецрахунок інституту становить понад 8,0 млн. грн. і 3,5 млн. грн – на програму «Освіта». Залишок позабюджетних коштів на кінець року складатиме понад 4,0 млн. грн проти 1,4 млн. грн – станом на 01.01.2019 року.
     Пожвавилась науково-інноваційна діяльність. Науковці кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу виконували науково-дослідну роботу із бюджетним фінансуванням на суму 200 тис. грн («Створення інтерактивної консалтингової системи для сільського туризму»).
     Ініціативна тематика представлена двома науковими роботами. Науково-педагогічні працівники кафедр у 2019 році підготували і надрукували 6 статей, які входять до складу видань наукометричних баз, захищено дві докторських дисертації, опубліковано 31 статтю у фахових виданнях.
     Активізовано участь студентів у конкурсах наукових робіт та олімпіадах. Перше місце з екології серед студентів із неспеціалізованих спеціальностей зайняла студентка 2-го курсу спеціальності «Туризм» Артеменко Анна, друге місце на Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Інтелектуальна власність» зайняла студентка магістратури освітньої програми «Управління інноваційної діяльності» Марія Дубовик. Диплом третього ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм» отримала Ірина Дранко. Наукова робота Ольги Нестеренко на тему «Сучасні інформаційно-консультаційні технології в дорадництві для підвищення конкурентноздатності підприємств» була відзначена дипломом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління у сфері економічної конкуренції». Наукова робота Миколи Водніцького «Активний туризм як альтернативний напрямок проведення уікенду» була відзначена дипломом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю». Диплом переможця у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади у номінації «За високий рівень знань та умінь у прийнятті інноваційних рішень» отримала студентка ННІ неперервної освіти і туризму Юлія Олар.
     Протягом звітного року міжнародна діяльність ННІ неперервної освіти і туризму була спрямована на подальший розвиток зовнішніх зв’язків та розширення контактів із закордонними колегами. Продовжено поширення інформації щодо можливостей отримання подвійних дипломів за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» у Доброва-Гурнічій вищій школі управління (Польща).
     Науковці Інституту пройшли стажування за кордоном, а саме:
  1. Стажування в Державному університеті штату Оклахома, США (агротуризм і екстеншн сервіс), 20.01- 02.02 2019 р. (Т. Кальна-Дубінюк).
  2. Стажування за програмою Еразмус, Університет наук про життя, Польщі, травень 2019 р. (І. Кудінова).
  3. Стажування за програмою, організованою МОН, Китай, жовтень 2019 р. (Д. Басюк).
  4. Стажування державних службовців і викладачів ЗВО в агенції Королівства Норверія, травень, 2019 р. (І. Грищенко).
  5. Керівник Стартап-школи на запрошення Міністерства Інвестицій і Розвитку Республіки Польща прийняла участь у місії розвитку підприємництва в рамках проекту «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-українського економічного співробітництва», жовтень 2019 р. (О. Витвицька).
     НПП приймали участь у міжнародних виставках, конференціях, круглих столах, семінарах, що проводились FAO, програмах Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), в Днях поля, що проводить АДНЦ (аграрний демонстраційний та навчальний центр) Німеччини тощо.
                                         Проводились міжнародні зустрічі: 
   1. Візит Шіди Хеннеберрі, професора, директора міжнародних магістерських програм Оклахомського державного університету, США (11-25 червня 2019 р.) (Т. Кальна-Дубінюк).
       2. Візит на Internship Магістра Барретта Мура із Оклахомського державного університету, США (9-24 червня 2019 р.) (Т. Кальна-Дубінюк).
      Виховна робота в інституті спрямована на виховання студентів у кращих традиціях національної та світової культури. В ННІ діє інститут наставників. Наставниками груп організовуються місцеві та виїзні екскурсії. Студенти мають можливість займатися у гуртках, клубах за інтересами тощо.
     Слухачі курсів підвищення кваліфікації і студенти проживають у гуртожитках № 9 і № 10. В розпорядженні інституту 128 ліжкомісць у гуртожитку № 9 і 30 – у гуртожитку № 10. У 2019 році проведено капітальний ремонт місць загального користування і восьми кімнат у гуртожитку № 10 та восьми кімнат і місць загального користування у гуртожитку № 9 із встановленням двох душових кабін.
     Закуплено шість комп`ютерів для встановлення їх у комп`ютеризованих лабораторіях. Проведено капітальний ремонт лабораторії 114, корп. 10 «Навчальна лабораторія організації і технології ресторанного господарства», закуплено необхідне обладнання і устаткування загальною сумою біля одного мільйона гривен. Введено в дію комп`ютеризовану лабораторію кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності (кім. 205, корп. 10).
     У звіті директора прозвучало, що інститут не має права зупинятися на досягнутому.
     У 2020 році з метою підвищення якості навчально-методичної роботи у відповідності до Програми розвитку Університету «Голосіївська ініціатива – 2020» необхідно: 
  - забезпечити безумовне виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації керівників, спеціалістів агропромислового виробництва, державних службовців, педагогічних та науково-педагогічних працівників аграрних закладів вищої освіти, підготовки бакалаврів зі спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Публічне управління та адміністрування» магістрів зі спеціальності «Менеджмент» (навчально-освітньої програми «Управління інноваційною діяльністю», «Дорадництво»; 
    - здійснити підвищення кваліфікації, включаючи стажування фахівців, науково-педагогічних і педагогічних працівників на комерційній основі загальною чисельністю одна тисяча осіб;
     - провести набір студентів і слухачів на спеціальності і навчально-освітні програми, які функціонують в інституті в кількості 390 осіб і довести їх чисельність станом на 01.01.2021 р. до 850 осіб;
    - пожвавити профорієнтаційну роботу, оцінювати діяльність кожного науково-педагогічного працівника в в залежності від того, скільки студентів залучено ним персонально до навчання в інституті, враховуючи цей показник як основний при розподілі педагогічного навантаження;
     - успішно пройти акредитацію спеціальності «Туризм» ОС «Бакалавр» та ліцензування цієї ж спеціальності за ОС «Магістр»;
    - у співпраці з радою роботодавців інституту та за її сприяння заключити нові угоди на проходження практичної підготовки студентів і слухачів курсів підвищення кваліфікації;
     - оптимізувати усі навчально-методичні комплекси, розмістивши їх на електронному порталі НУБіП України;
     - продовжити забезпечення навчальних дисциплін сучасною навчально-методичною літературою, посилити вимоги до змісту підручників та навчальних посібників, що видаються за рекомендаціями Вченої ради університету
    - посилити вимоги до якості підготовки випускних робіт, розміщувати бакалаврські і магістерські роботи в інституційному репозиторії;
     - систематично проводити контроль знань студентів.
     Фінансово-економічну діяльність інституту спрямувати на:
     - збільшення надходження позабюджетних коштів за рахунок надання освітніх послуг на комерційній основі, а саме: підвищення кваліфікації, підготовки фахівців на програмах здобуття другої вищої освіти, дистанційного навчання, співпраці з громадськими організаціями тощо;
     - довести загальну суму надходжень коштів у фонд Університету до 12,5 млн. грн, що складатиме 1,3 грн на кожну бюджетну (в тому числі 8,0 млн. грн на спецфонд ННІ і 4,5 млн. грн – на програму «Освіта»);
     - адміністративно-господарську діяльність мобілізувати на проведення капітальних ремонтів у гуртожитку № 9 (праве крило 4-го та 5-го поверхів) ощадливе використання води, електроенергії, тепла тощо.
  
  В обговорені звіту взяли участь:
1. Витвицька Ольга  Данилівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності;
2. Басюк Дарія Іванівна – завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу;
3. Микицей Тереза Дмитрівна – заступник директора неперервної освіти і туризму;
4. Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна – професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу;
5. Томін Євген Фролович – голова благодійного фонду Університету «Голосіївська ініціатива – 2020». 
     Всі виступаючі закликали нарощувати потенціал інституту, добитися ще вагоміших результатів у 2020 році.
     Голова благодійного фонду університету «Голосіївська ініціатива – 2020» Євген Томін позитивно оцінив роботу дирекції інституту. Водночас наголосив на необхідності пожвавлення профорієнтаційної роботи колективами кафедр, збільшенні комерційних проєктів на підвищенні кваліфікації, що дасть змогу значно поповнити казну університету
     Учасники зборів трудового колективу схвалили звіт директора ННІ неперервної освіти і туризму Маріїі Кулаєць та обрали її, а також заступника з навчально-виховної роботи до складу Вченної ради університету.
 
Валентина Бойсан, 
голова профбюро ННІ неперервної освіти і туризму 
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook