На часі – підвищення якості фундаментальної підготовки фахівців в університеті

9 січня 2020 року
     Новий 2020 рік ставить нові вимоги до забезпечення якості вищої освіти. В Національному університеті біоресурсів і природокористування України цьому питанню приділяється особлива увага: постійно оновлюється сучасне технічне наповнення лабораторій, збільшуються масштаби діджиталізації освітнього процесу, підвищуються вимоги до якості викладацького складу тощо. Поряд з цими традиційними складовими, в університеті використовують цілий спектр інших напрямків підвищення якості освітнього процесу.

     Для формування в студентів готовності до здійснення майбутньої професійної діяльності важливим є розвиток базової професійної компетентності, що стає актуальним аспектом підготовки фахівців для більшості технічних спеціальностей. Таким аспектом стає фундаментальна підготовка, оскільки вона спирається на підвалини природничо-наукових знань, на основі яких студенти будуть вивчати спеціальні дисципліни за фахом. У зв’язку з цим, одним із факторів, який зможе забезпечити підвищення якості надання освітніх послуг, на думку ректора Станіслава Ніколаєнка, є підвищення якості фундаментальної підготовки фахівців.

     За дорученням ректора в університеті вже другий рік поспіль успішно функціонують безоплатні курси для першокурсників з математики, фізики хімії та біології, що дає можливість студентам істотно підвищити одержаний під час навчання в школі рівень знань з цих фундаментальних дисциплін.
     Наступним кроком у цьому напрямку стало розпорядження Станіслава Ніколаєнка про підвищення якості фундаментальної підготовки майбутніх фахівців. Для його реалізації деканам факультетів та директорам ННІ спільно із завідувачами кафедр необхідно проаналізувати стан кадрового, матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення кафедр, які забезпечують викладання хімії, фізики, вищої математики та біології.

     Наступним етапом має стати розробка плану розвитку зазначених кафедр, спрямована на підвищення якості підготовки фахівців з фундаментальних дисциплін, що передбачає його обговорення на найближчих засіданнях вчених рад факультетів, які плануються на лютий 2020 року, і затвердження Вченою радою університету.
     Фінальним етапом має стати істотне посилення кадрового складу, оновлення матеріально-технічної бази кафедр загальної, органічної та фізичної хімії; аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води; фізики; вищої математики ім акад. М. П. Кравчука; вищої та прикладної математики; біології тварин, підвищення рівня навчально-методичного забезпечення, удосконалення електронних ресурсів, що надасть змогу підвищити рівень фундаментальної підготовки фахівців у нашому університеті.

Лариса Кліх,
завідувач навчально-методичного відділу

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook