МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА ПО ДИСЦИПЛІНІ «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО» АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

10 січня 2020, 11:39

 
На кафедрі «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство» факультету конструювання та дизайну дисципліна «Матеріалознавство» викладається англійською мовою з 2015 року. 
Досвід показав, що найбільш оптимальним варіантом перевірки знань студентів є проведення модульних контрольних робіт у вигляді презентацій англійською мовою за темами що надає викладач. Студенти самостійно підготовляють презентації, доповідають та обговорюють їх на заняттях англійською мовою. 
При підготовки до заліку по дисципліні «Матеріалознавство», студентам 2 курсу факультету конструювання та дизайну напрямку «Машинобудування» групи ГМаш-1801 було запропоновано зробити презентації англійською мовою, що були присвячені наступним розділам курсу:
1. Адамчук Д. Ю. Types of crystal lattices (Типи кристалічних ґраток);
2. Бондар Д. В. Polymorphic transformation of iron (Поліморфні перетворення заліза);
3. Гура М. М. Basic concepts of alloy theory (Основні поняття теорії сплавів);
4. Зав’ялов Д. С. Solid solutions (Тверді розчини );
5. Зализа Д. А. Toughness (Ударна в'язкість);
6. Йолдич О. О. The classification of carbon steels (Класифікація вуглецевих сталей);
7. Михайлишин Д. О. Building steels (Конструкційні будівельні сталі);
8. Обелець І. В. Constructional steels (Конструкційні машинобудівельні сталі);
9. Осадчий  Є. О. Carbon tool steels (Вуглецеві інструментальні сталі)
10.Сікора В. Л. Free-cutting (automatic) steels (Автоматні сталі)
11. Яценко І. І. Carbon boiler steels (Вуглецеві котельні сталі)
12. Киця В.О. Classification and marking USA steels (Класифікація та маркування сталей USA); 
13.Демидов О. Cast iron classification (Класифікація чавунів)
14. Маєвський Д. Classification of engineering cast irons(Класифікація машинобудівних чавунів)
Приклади презентацій англійською мовою, що були зроблені у грудні 2019 року наведено на рисунку.

Йолдич О. О.
Киця В. О.
Михайлишин Д. О.
Осадчий Є. О.

Презентація англійською мовою модульних контрольних робіт  по дисципліні «Матеріалознавство» студентами групи ГМаш-1801.

Аналіз презентацій показав, що студенти засвоїли наданий їм матеріал, можуть самостійно його систематизувати, готувати цікаві презентації англійською мовою на сучасному рівні, задавати питання один одному та давати відповіді на англійської мові.
В заключенні необхідно зазначити, що підготовка та доповідь студентами презентацій англійською мовою більш корисна при вивченні технічних дисциплін, що викладаються англійською мовою, ніж традиційні контрольні роботи. 

доктор технічних наук, професор
Афтанділянц Є.Г.


 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook